Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

 

25.3.3.23


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kuortti:                  Ei vaan -. siis se meni sinne yhtiöön, siis sitä on nyt mahdoton sanoa, että onko se sieltä esimerkiksi sieltä osa siitä siellä kassassa, en mä osaa sanoa sitä koska se kirjanpito on semmonen, että siitä ei, mä en pysty sitä varmuudella sanomaan
Lautamies Pauli Leppä-aho: Että toinen kysymys tähän liittyen niin tähän hyötyyn niin, niin tästä bulvaanisuhteesta tää perusteeton osto vähennys noin 650.000 mk. Harjukaan ei allekirjoittanut tätä summaa ja Harju varmaan on itsellä joku oma
Harju:                     Niin se ei ollut perusteeton ostovähennys, vaan erotus olisi 650.000 mk - ostojen ja myyntien liikevaihtoveron erotus
Lautamies Pauli Leppä-aho: Joo mutta tää rikosoikeudellinen hyöty niin saanko kuulla teidän summanne
Harju                      Ei minulla ole mitään summaa, kunhan hän olisi määritellyt miten se pitää hänen mielestään rikosvahinko laskea? niin siihen hän (Kuortti) ei suostu antamaan kommenttia

------------------------------------

Teema: Citylinkin vaihto-omaisuus hankinnan liikevaihtoveropalautus
Niinimäki:              Lautamiehen kysymyksissä törmättiin tähän, tähän liikevaihtoveron palautukseen niin kysyn todistajalta onko teidän mielestänne CityLink toiminut täysin normaalilla tavalla hakiessaan liikevaihtoveron palautusta toimintansa käynnistettäessä
Kuortti:                Niin se on siinä mielessä vähän poikkeuksellista, että saamieni selvitysten mukaan siihen omaisuuteen joka on hankittu on rasittanut yrityskiinnitys (Ps. ks. 14.1.10 / Kuortin sofistiikkaa/valhe - joka tulee esille pian)
Niinimäki:              Me ei nyt puhuta yrityskiinnityksen haltijan oikeudesta koska se on sitten ihan toinen kysymys jos väitetään, että verotuksellisesti kysyn, onko yhtiö tehnyt liikevaihtoveronlain mukaisen hakemuksen niillä perusteilla mitä liikevaihtoverolaissa on säädetty
Puheenjohtaja:     Onko nyt kysymys tästä Scandexa:n vaihto-omaisuutta koskevasta kaupasta ja siihen liittyvästä veropalautuksesta
Niinimäki.              Kyllä, ja ettei tule väärää käsitystä, että sitä moititaan
Kuortti:                  Se on sillä edellytyksellä ei ole moitittavaa, jos se on tota Citylinkillä oikea omistus, omistus oikeus siihen omaisuuteen josta se vähennys tehdään
Niinimäki               Juuri
Kuortti:                  Jos niin on, niin se on oikein
Puheenjohtaja:     Niin eli tuliko asia selväksi, jos siinä olis vaikka riitainen yrityskiinnitys niin se asia olisi kunnossa niin kauan kunnes se asia, niin kauan kunnes se asia olisi lainvoimaisesti ratkaistu tai joku muu omistusoikeus riita
Kuortti:                  Joo kyllä
Puheenjohtaja      Ja sitten mikäli se omistusoikeus oikein ja jos ei niin siitä tulisi palautusvelvollisuus

Harju:                  Onko teillä jotain tietoa, että se omistusoikeus olisi käynyt kyseenalaiseksi, sille olisi tehty jotain
Kuortti:                Ei mulla ole siitä tietoa

Teema: Alihankinta yleensä
Harju:                     Vielä kun puhuitte tästä 70 % osuudesta, niin sanotaan noin yleisesti ottaen alihankinta prosenttina, niin onko yhtiöiden välillä jotenkin poikkeavan suuri
Kuortti:                  Niin täähän on taas semmonen kysymys, että mun on pakko vastata kyllä ja ei, ei tietenkään meillähän on tänäkin päivänäkin niin paljon Nokia riippuvaisia yhtiöitä joilla ei juuri muita ole kuin yksi yksi iso toimeksiantaja, ei se tietenkään yleisellä tasolla voi pitää sitä, että se on niin kuin
Puheenjohtaja      No mä yhdestä asiasta teen kysymyksen vielä kun sitä oikeastaan sivuttu, älkää vastatko jos ette sitä tiedä kun ei tiedä kuka todistaja siitä tietäs, Kuinka laaja iso business tää on Suomessa tää kasettien lataaminen ja myyminen eteenpäin eli
Kuortti:                 En osaa arvioida sitä markkinoiden suuruutta

Puheenjohtaja:     Mä mietin sitä, että tämmösellä niin kuinka paljon sillä on potentiaalisia asiakkaita, jos se haluaa nimenomaan vaan valmistaa ja antaa, että joku muu hoitaa markkinoinnin ja jälleenmyynnin
Harju                    Mutta CityLink myi myös suoraan

Kuusisto               Anteeksi
Harju                    Mutta myikö CityLink myös suoraan näitä tuotteitaan, sitä LINK merkkistä tuotettaan
Kuusisto:              Kyllä myi suoraan, joo

Puheenjohtaja:    Seuraavaksi.Huovinen

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>