Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

Pos25.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja)

 

25.3.9.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Teksti sisältää "muutaman varsinaisen kuulemisen" yhteydessä käydyn keskustelun jonka sisällöstä olen kirjoittanut oleellisen.

Todistaja Matti Paananen

Nauha 14/1 puoli välistä

Syyttäjä:           Oletteko ollut tekemisissä Vesa Kuusiston tai Y. Reinikaisen hallinnoimien yritysten kanssa.
Paananen:         Kyllä
Syyttäjä:           Kertokaa milloin
Paananen:         Scandexa toimi Hämeenlinnassa ja olin aluksi tilitoimiston kautta töissä päivän viikossa ja myöhemmin päätoimisesti.
Syyttäjä:           Mitä teitte
Paananen:         Kirjanpitäjänä
Syyttäjä:           Entäs sen jälkeen
Paananen:         Scandexan konkurssin jälkeen jatkoin jonkun aikaa samassa työssä. Tämä NTC jatkoi ja sitten toimistopalvelu Yrjö Reinikainen KY:n palveluksessa
Syyttäjä:           Missä asema teidän mielestänne Reinikaisella oli Scandexassa
Paananen:         Minä ymmärsin hänet toimitusjohtajaksi
(Paananen korjaa myöhemmin)
Syyttäjä:           Käyttikö hän siellä päätösvaltaa
Paananen:         Mielestäni kyllä, koska omistajia oli useita ja mielestäni Reinikaisen tehtävä oli hoitaa käytännön asioita.
Syyttäjä:           Jatkoiko NTC Scandexan toimintaa.
Paananen:         Yritän tässä muistaa, koska siitä on pitkä aika, siitä hämärät mielikuvat. Scandexan tuotantolinjahan ei jäänyt, vaan se meni Unkariin. Siis varsinainen kasettienvalmistuslinjahan myyntiin samoihin Scandexan konkurssin aikoihin Unkariin, samoihin aikoihin.
Syyttäjä:           Sanoitte olleenne toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen KY:n palveluksessa mitä teitte siellä
Paananen:         Siinä, noin 10 yrityksen kirjanpidon hoidin
Syyttäjä:           Mitä yrityksiä
Paananen:         Oli Yrjö Reinikaisen KY, tämä NTC ja toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikaisen KY itsessään ja ulkopuolisia oli 4-5 ja sitten oli Balstar oli yksi. CityLink, jossa olin järjestämässä aineistoa, jossa olin noin kerran viikossa.
Syyttäjä:           Missä tilanteessa saitte tämän toimeksiannon jossa keskusteltiin Citylinkin kirjanpidon hoitamisesta
Paananen:         Turussa NTC:lle avattiin myyntikonttori ja samassa rakennuksessa oli toimi CityLink tämä kasetin lataustoiminta
Syyttäjä:           Oliko näillä eri tilat
Paananen:         Oli, eri kerroksissa oli eri tilat
Syyttäjä:           Kertokaa siitä tilaisuudesta
Paananen:         Olin siellä Yrjö Reinikaisen, oli kirjanpitotoimiston väkeä - kirjanpitäjä, Vesa Kuusisto ja minä olin Yrjö Reinikaisen kanssa
Syyttäjä:           Mikä sen tilaisuuden tarkoitus oli
Paananen:         NTC myyntikonttorin avajaiset oli siinä samalla
Syyttäjä:           Miten se CityLink siihen liittyy
Paananen:         Samalla käynnillä, koska en siellä usein käynyt kerran kuussa, olinko ensimmäistä kertaa ja sattui ne avajaiset, käynnistyikö se CityLink samalla en voi tarkasti, pysty muistaa, ja samalla reissulla oli puhetta miten voin auttaa Citylinkkiä tässä toimistopalvelun puitteissa.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>