Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.15. Todistaja Kari Kämäräinen

 

27.15.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Harju:                Löytyyksnää Excelit sieltä? Kun niitä ei ole merkattu papereihin? Onks semmoset? *etsitään*
Niinimäki:          Verrataan 15.6. päivätty taulukko ja loppusumma päättyy 434.840.
Kemppainen:     Se on siinä samassa nipussa, kun Huovista kuultiin, jonka jaoin kaikille.
Niinimäki:          Nyt todistajaa pyytäisin tämän Excel-taulukon syntyhistorian selvittämään oikeudelle.
Kämäräinen:      Niin siinä kirjanpitoaineistossa oli nämä myyntilaskut käytössä ja verotarkastuskertomus oli ilmoittanut, että osan aikaa myyntilaskuja ei ollut ollut siellä kirjanpidossa. Ja siinä tositeaineistossa niitä ei ollutkaan, että siinä kirjanpito oli pidetty alunperin sellaisista atk-listoista, missä oli luettelo näistä laskuista ja verotarkastajat oli sitten siitä lähteneet myyntiä jollain keskiarvolla laskemaan kappaleissa. Meillä ainakin oll käytössä nämä itse fyysiset lähetyslistat ja laskut,  mitkä oli lähtenyt ulos ja niisä näkyi kappaleet suurimmassa osassa. Siellä ei ollut kuin muutama lasku, missä kappaleita ei ollut yksilöitynä. Niitä jouduttiin arvioimaan jollain keskihinnalla sitten. Pyrittiin käyttämään sellaisia arvoja, jotka olisi meidän mielestä kohtuullisia, elikkä jos verottajan arvio oli 2.25, niin käytettiin vähän isompaa. Koska pyrittiin sellaiseen, niinku totuuteen, että löydettäisiin kappaleet oikeaksi. Sitten myöskin haastateltiin Kuusistoa joissain tapauksissa, että mitä aineistoa oli myyty minnekin. Yritettiin niistä sitten päätellä.
Niinimäki:          Kun tätä Excel-taulukkoa tehtiin, niin lyötiinkö nämä luvut tähän Excel-taulukkoon teidän toimistossanne niistä laskuista?
Kämäräinen:      Joo. Meillä yksi henkilö niitä tallensi monta päivää, itse asiassa. Ne on meidän tekemiä. Tämä Excel-taulukko on kokonaan meidän toimistossa tehty.
Niinimäki:          Selvä. Jos nyt sitten jätetään se Excel-taulukko syrjään ja otetaan tää selvitys (?) rikosoikeudenkäyntiä varten, niin kuinka monissa kohdin te jouduitte – jo aikaisemmin kysyin – jouduitte jollakin tavoin johtamaan tämän havaintonne jostakin ilman, että se kävi suoraan ilmi myyntilaskusta? Kappalemäärä ja hinta?
Kämäräinen:      Jos tuosta nyt lähdetään laskemaan. Ensimmäisenä on tuollainen K-tuote käteisellä ostanut 15 000 mk, missä luki vaan ”kaseteista”, kappaleista ei ollut tietoo. Sitten on toinen lasku lähetetty K-Tuotteelle..
Niinimäki:          Kun teillä on tämä numerointi siinä selvityksessä, niin voisitteko aina kun käsittelette sitä erää, niin sanoa, mikä se numerointi on, niin pysymme mukana. Tää K-tuote, niin mikä se numeroitu kohta siellä on?
Kämäräinen:      Se on tää kolmonen.
Niinimäki:          Kolmonen, just.
Kämäräinen:      Siitä saatiin sellanen selvitys, että siinä on myyty kakkoslaatuisia videokuoria, joita ei omassa tuotannossa voitu hyödyntää. K-Tuote on pystynyt niitä sitten myimään. Tai jossain hyödyntämään.
Niinimäki:          Joo-o.
Kämäräinen:      Siitä on lähdetty sitten arvioimaan, että jos V-0 on uutena maksanut, alussa se maksoi kalleimmillaan 4,5 mk ja sitten melkein loppuun saakka vähän yli 3 mk. Jossain tapauksessa ostettiin myös alle 3 mk:lla. Silloin saatujen selvitysten mukaan ne oli jotain halvempaa laatua, eli keskihinta on tossa V-0:ssa ollut käsittääkseni yli 3 mk koko ajan. Ja ollaan laskettu sitten, arvioitu että jos se on ollut kakkoslaatua, sen on täytynyt olla halvempaa ja lähdetty tämmöseen 2,5 mk:aan sitten. Tällaisella periaatteella, että jos myydään huonompaa tavaraa kuin käypää tavaraa, niin sen täytyy olla käypää halvempaa hinnaltaan.
Niinimäki:          Selvä.
Kämäräinen:      Mut siinä on muistaakseni tässä kohtaa, oli jollain sellainen muistikuva, että se olisi voinut olla myös 1,50 mk tää hinta, jolla myytiin.
Niinimäki:          Selvä.
Kämäräinen:      Mitään faktaa ei saatu pöytään siitä.
Niinimäki:          Just. Sitten oli, missäs oli, arvioita.
Kämäräinen:      Sitten oli toinen tapaus, että Eestiin olisi mennyt useita lavallisia jossain vaiheessa tavaraa. Siinä on käytetty samanlaisia..
Niinimäki:          Mikä se numerointikohta on?
?                      Saanko korjata, se on siis Etronia, ei Eesti.
Niinimäki:          Joo, ja jatkakaa vaan tästä 9 kohdasta, että mihinkä tää teidän oma, niinkuin selvityksenne perustuu?
Kämäräinen:      No, tässä Jaller on todistanut valaehtoisesti. Se on siellä, siinä oli sellainen kirjallinen valaehtoinen todistus, että tällainen 10 lavallista valmistusmateriaa on suunnilleen mennyt tälle Etronialle. Siitä ei ollut laskua löytynyt tosta aineistosta. Ja sitten me ollaan, Yrjö Reinikainen on pystynyt selvittämään, että mitä yhteen lavalliseen mahtuu kasetteja, niin noin 4800:aan on päädytty. Koska näin on, sit sinne on mennyt jotain muuta materiaalia, elikkä..jos 10 lavaa olisi ollut kaikki kasettia, siinä olisi ollut 48000 kasettia. Mutta ollaan otettu siitä sitten noin puolet periaatteessa, eli päädytty 20 000:een. Pyritty noudattamaan tällaista varmaa ja varovaista menettelyä tässä kappalemääräarviossa. Sinne oli mennyt myös nauhoja, materiaalia, mikä ei ollut kasetti. Näissä kohdissa oli lähinnä tällaisia kappalemäärä-arviointiongelmia.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>