Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.18 Keskiviikko 18.6 Asiantuntijatodistaja Veijo Riistama

 

27.18.8


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Riistama.          Sitähän minä en voi tietää, koska se ei ole kuulunut toimeksiantoni piiriin, mutta tässä on tietysti, ottamatta nyt mitenkään kantaa mihinkään muuhun sekin on mahdollista, että ne olisi luovutettu vastikkeetta. (Ps. Vesa Kuusinto kuin myös todistaja Peter Jaller on kertonut , että tuotteet siirrettiin Etronia Oy:lle.)
Kemppainen:     No, kenelle se tulo siitä sitten kertyy, jos ne on luovutettu vastikkeetta?
Riistama:          Ei kenellekään, koska vastiketta ei ole annettu siinä tapauksessa.
Kemppainen:     No, kyllähän ne jossain vaiheessa sitten realisoidaan.
Riistama:          Se, joka mahdollisesti on saanut ne vastikkeetta, mutta tämä on nyt vain eräs vaihtoehto, että ei tämä nyt ihan sillä tavalla ole suoraan yksilyhteen pääteltävissä, että mennään vain yhdellä vaihtoehdolla, mutta minulla ei tästä asiasta ole tietoa. Minä vain esitän, että vaihtoehtojakin löytyy tällaisille kysymyksille.
Kemppainen:     Vielä näytän tässä: Harju eilen...
Pörsti:               Anteeksi, saanko mä kysyä tuohon jatkokysymyksen?
Kemppainen:     No, saat.
Pörsti:               Ihan vaan alan asiantuntijana: jos tämmönen 20 000 kappaleen lahjoitus tehtäisi, niin tulisiko se huomioida kirjanpidossa jotenkin? Tavalla tai toisella? Tehdäänks siitä tositetta vai häviääkse vaan? (Ps.Pörsti mainitsee lahjoituksesta, termi jota kukaan muu ei ole käyttänyt. Termi ei kerro myöskään siitä, että loppuvarasto olisi myyty ohimyyntinä, päinvastoin kaikki todisteet ja osapuolten puheet kertovat siitä, että V-0 varasto oli siirretty Etronia Oy:lle)
Riistama:          Ei, silloin tietysti loppuvarasto menee nollille ja se menee kuluksi kirjanpidossa. Se mikä arvo sillä kirjanpidossa oli vaihto-omaisuudessa.

Pörsti:               Oottekste te teidän tarkastuksessa havainnut jotain tämmösiä kirjauksia?
Riistama:          En ole tarkastanut kirjanpitoa, minä olen tarkastanut tämän Kämäräisen laskelman.
Pörsti.               Joo, ymmärsin, että teillä oli myös näitä tositteita käytössä...
Riistama:          Nämä myyntilaskut.

Pörsti:               Kerroitte, että kävitte kaikki tositteet.
Puheenjohtaja:   Antaa nyt tuon olla
, mutta kysyn sitä, että onks se nyt oletettavaa, että tämmönen yritys lahjoittelee suuria määriä tämmöistä tavaraa. (Ps. Puheenjohtaja Kalske keskeyttää ja tarttuu termiin -lahjoittaa - jota Pörsti käytti aiemmin)
Riistama:          En ole olettanut mitään tästä asiasta, esitin vain, että sellainenkin vaihtoehto voidaan ottaa huomioon. Mutta minulla ei ole mitään näyttöä siitä, mitä niitten loppuvaraston kanssa on tehty, niin kuin olen tässä lausunnossani ilmoittanut. (Ps.asiasta todisti Peter Jaller)
Puheenjohtaja:   Ei tarvi siitä jatkaa enempää.
Kemppainen:     Minä näytän nyt, Harju jätti eilen todisteeksi näitä V-0-kasetin hintoja.
Harju:                Mikäs todiste se on nyt sitten?
Kemppainen:     Mistäs minä tiedän, kun tätä ei ole numeroitu. Laskupäivä on 21.9.-91.
Harju:                Kumpi näistä se on? Se 45.000:n, vai?
Kemppainen:     45 000 mk:n lasku lokakuulta -91. Kun on nyt sitten, Harju eilen ilmoitti, että rungon hinta olisikin 4,50 mk/kpl, niin niinkuin siitä tositteesta näätte, niin miten sitten teidän mielestänne, tulisiko teidän mielestänne tuota teidän laskelmaanne muuttaa, kun te olette käyttänyt tuota 2,50 mk:n runkohintaa?
Riistama:          Tässä on se 4,50 mk V-0 ja BASF pieni kela. Tässä lukee 4,50 mk. Eihän tästä mitään esitystä synny.
Kemppainen:     Mikä vaikutus sillä olisi teidän laskelmaanne jos te katsoitsitte, että tuo on oikea rungon hinta?
Riistama:          Ja Sukabu on tämän myynyt sillä? 4,50 mk:lla. No, jos 4,50 mk käytettäisiin myöskin myyntihintana silloin tottakai nämä arviot muuttaisivat jonkin verran luonnettaan. Niistä tulisi pienempiä yksikkömääriä. Totta kai. Eihän sitä voi kukaan kieltää. Onko niitä sitten myyty 4,50 mk:lla?
Kemppainen:     Niin, no sitähän ei kukaan tiedä, mutta te olette käyttänyt 2,50 mk:a.
Puheenjohtaja:   No se on ihan selväkin, että näin siinä tapahtuu, mitä todistaja sanoo...
Kemppainen:     Joo, mulla ei ole enempää todistajalta kysyttävää.
Harju:                Puheenjohtaja, mulla oli vähän, tää ei nyt enää liity tohon tarkastustehtävään, vaan kysyisin sitten, kun te kerroitte olevanne kirjanpidon professorina...
Riistama:          Tilintarkastuksen.

Harju:                Tilintarkastuksen, anteeksi joo.
Riistama:          Ja hallintoa, olen jyrkästi kieltänyt käyttämästä professorin nimikettä, mä vaan hoidan töitä.
Harju:               Kun tässä on kysymyksessä kaksi erillistä kaupparekisteriin merkittyä ja toimintoa harjoittavaa yritystä eli NTC International ja CityLink Oy. Ihan perusasioita: onko selvää, että niillä pitää olla erillinen kirjanpito?
Riistama:         Kirjanpitolain mukaan osakeyhtiöt ovat kirjanpitovelvollisia.
Harju:               Voisko niiden kirjanpidon yhdistää?
Riistama:         Ei. Kirjanpitolain mukaan jokainen osakeyhtiö on itsessään kirjanpitovelvollinen. Niiden tilinpäätökset voidaan yhdistellä konsernitilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaan jos konsernitilinpäätöksen laatimisen edellytykset täyttyy.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>