Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Matti Huovinen

 

27.6.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Wav14

Puheenjohtaja:  Te olette Matti Ilmari Huovinen?
Huovinen:         Kyllä.
Puheenjohtaja:  Joo, käykää istumaan siihen pöydän ääreen. Teitä on kuultu tässä asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, eikö niin? * toteaa, että sama vala velvoittaa edelleen* Ja syyttäjä, olkaa hyvä.
Syyttäjä:           Kertokaa kokemuksestanne verotarkastajana.
Huovinen:         Mä olen tullut liikevaihtoverotoimistoon, Tampereen liikevaihtoverotoimistoon vuonna –76 ja sen jälkeen sitä on oltu verotarkastajana.
Syyttäjä:           Oletteko osallistunut NTC:n, Citylinkin ja Etronian verotarkastuksiin?
Huovinen:         NTC:n ja Citylinkin tarkastuksiin olen osallistunut. Etronian kirjanpitoa emme koskaan, sitä ei meille esitetty.
Syyttäjä:           Täällä oli verotarkastuksen liitteenä taulukoita kasettien ostoista ja myynneistä. Oletteko te laatinut ne?
Huovinen:         Olen laatinut NTC:n tarkastuskertomuksen liitteenä olevia taulukoita.
Syyttäjä:           Käräjäoikeuden liite nro 1 on se. Jos ryhdytään käymään näitä taulukoita läpi siten, että käydään tämä yhteenvetotaulukko citykalk. viimeiseksi ja sitä ennen käydään nämä muut, muut taulukot.  Kertokaa kunkin taulukon osalta mihin aineistoon se perustuu, mitä siinä on laskettu ja mikä on ollut tulos. Jos otetaan ensin sellainen taulukko kuin citylb2.
Huovinen:         Citylb2:een on laskettu Citylinkin kirjanpitoon kirjatut kasettirunkojen ostot, siis semmosten kasettien, joihin ei ole vielä ladattu sitä nauhaa sisälle. Ja nämä on siis kerätty Citylinkin tositteista.
Syyttäjä:           Ja tulos oli? Paljonko niitä oli?
Huovinen:         Tän taulukon mukaan niitä on 519.965.
Syyttäjä:           Ajankohta ilmenee siitä taulukon ylälaidasta eli toukokuu –91 – elokuu –92.
Huovinen:         Tässä on kerätty kaikesta siitä Citylinkin tositemateriaalista, mikä meillä oli tarkastuksessa käytettävissä.
Syyttäjä:           Ilmenikö nämä määrät suoraan materiaalista?
Huovinen:         Siellä oli kaksi semmosta erää rivillä 62, tositerivillä 62, 22.6.-91 niin siittä ei ilmennyt kasettirungon hinta eikä myöskään määrä ja siinä se on arvioitu ostettujen kasettirunkojen määrä jakamalla se tämmösellä aika korkeella, mitä siellä nyt esiinty siellä ostolaskuissa eli 3,50 mk. Ja sitten siellä on samanlainen seuraavalla sivulla tositteen 197 kohdalla. Siinäkään ei ollut mainittu ostettujen kasettirunkojen määrää eikä myöskään yksikköhintaa ja myös se on arviolta jaettu tämmösellä varsin korkealla kasetin ostohinnalla elikkä 3,50 mk. Siis tää hinta on semmonen, mikä on esiintynyt Basfin laskuissa, tää on ihan sieltä ylälaidasta.
Syyttäjä:           Sitten seuraava taulukko on cityl1. Mitä siinä on laskettu ja mikä aineisto on perusteena?
Huovinen:         Aineisto on Citylinkin meille järjestetyt tositteet ja tähän on kerätty sellaisten, sellaisista ostot/myynnit sellaisista myyntilaskuista, jotka olivat siellä Citylinkin tositeaineistoissa. Meille ei esitetty myyntilaskuja ajalta 1.5.-91 – 30.9.-91. Sitten kun me tarkastimme NTC:tä niin siinä yhteydessä on sitten laadittu Citylinkin myynneistä NTC:lle myöskin taulukko ja näistä myynneistä ilmenevät kasettimyynnit eivät ole tässä taulukossa cityl1 ajalta 1.5. – 91 – 30.6.-92.
Syyttäjä:           Senkö jälkeen on?
Huovinen:         Sen jälkeen on myöskin nämä, siis myynnit NTC:lle myös tässä taulukossa.
Syyttäjä:           Eli heinä- ja elokuulta –92.
Huovinen:         Kyllä.
Syyttäjä:           Mihin tulokseen tulitte?
Huovinen:         Lopputuloksena voidaan todeta, että cityl1 taulukon perusteella todetaan, että näihin laskuihin sisältyy 87966 kasetin myynti.
Syyttäjä:           Ilmenikö ne kappalemäärät suoraan tästä aineistosta?
Huovinen:         Siellä oli kaksi laskua, siis muista laskuista ilmeni, mutta sitten siellä oli kaksi laskua, tosite 87, rivillä 711, 27.11.-91 lasku K-Tuotteelle, summaltaan 67.832: siihen ei ollut merkitty myytyjen tuotteiden määrää eikä kappalehintoja. Siinä luki ”sekal. kaset.kotelot ja V-O”. Ja myöskin toinen sieltä tositteen 8 kohdalta, myöskin myynti K-Tuotteelle 15.000 mk se oli  postisiirtotosite, siin äluki ”kaseteista”, siihenkään ei ollut merkitty, siinä postisiirtotositteessa ei ollut mainittu kappalemäärää eikä yksikköhintaa. Muut tässä cityl:ssä mainitut myyntilaskuissa oli kappalemäärät ja yksikköhinnat mainittu.
Syyttäjä:           No, mites näistä huomioitiin kappalemäärät?
Huovinen:         Sitten joudutaan menemään melkein tuohon yhteenvetotaulukkoon, siis elikkä tähän taulukkoon citykalk: siinä on nämä tositteet 18 ja 87, niiden, näillä myyntilaskuilla myydyt kasettimäärät on selvitetty arviolta.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>