Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Matti Huovinen

 

27.6.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Syyttäjä:           Kuinka paljon Citylinkin myynnistä oli muita kuin näitä kolmen tunnin kasetteja? Laskeskelin niitä tossa, tulin siihen tulokseen, että noin 45 % oli, siis siitä markkamääräisestä myyntisummasta oli muuta myyntiä kuin kolmen tunnin kasettia? 45%.
Syyttäjä:           Oletteko te ennen tätä oikeudenkäyntiä tutustunut käräjäoikeudessa kuultujen Kämäräisen ja Riistaman laskelmiin?
Huovinen:         Mulla on, olen niihin tutustunut.
Syyttäjä:           Kertokaa noin yleisesti, että mikä käsityksenne on, että mikä tämä väitetty 80 000:n ohimyynti, niin selittyykö se niissä kerrotuilla virheillä?
Huovinen:         Jos lähdetään ihan siitä Riistaman, Riistama on tehnyt sellasen…
Kemppainen:   Puheenjohtaja, anteeks, saanko sen verran huomauttaa, että minä olen saanut, olen pyytänyt tätä selvitystä Huoviselta ja Huovinen on tehnyt uuden laskelman, johon laskelmaan minä olen oheistanut kirjallisiksi todisteiksi nimetystä aineistosta ne seikat, joihin Huovinen vetoaa ja  minulla on siitä kaikille jakaa kopiokappale. Se helpottaa varmasti asian seuraamista. Tässä ei ole yhtään ylimääräistä kirjallista todistetta, vaan tässä oin yhdistetty ne siihen, mihinkä Huovinen on ne omassa laskelmassaan vedonnut. Koska muutenhan se on vaan sitä, että Huovinen kertoo sanallisesti.
Puheenjohtaja:       Niinimäellä ei kai ole mitään vastaan sitä?
Niinimäki:         Ei.
Syyttäjä:           Joo, pidetään vaikka niin, että Uudenmaan verovirasto jatkaa tästä, kun se on hänen laatimansa, niin…
Kemppainen:   Verovirasto jatkaa tästä. Olette saanut käyttöön Kämäräisen ja Riistaman laskelmat tätä käräjäoikeuskäsittelyä varten ja siitä olen saanut 9.6.2003 päivätyn  laskelmanne. Siihen olen tehnyt muutaman numeroviittauksen asian selvittämisen vuoksi ja nyt pyytäisin, että kertoisitte ne havainnot, mitä olette tehneet Kämäräisen ja Riistaman tekemien laskelmien pohjalta.

Huovinen:      Mä ole käynyt tän Kämäräisen laskelman lävitse ja siellähän on todettu siellä Kämäräisen  laskelman kaikki yhteensä myydyt kappalemäärät 434 840 ja tota, ja voimme hyvin lähtee näistä luvuista liikkeelle, että se on mun käsittääkseni riittävän huolellisesti tehty tämä laskelma. Sitten siellä on semmonen kun sivulta 16, rivi 115, siinä on semmonen kun 400 kappaletta. Siinä on ilmeisesti ollut vaan lähete käytettävissä, että ei ole ollut myyntilaskua. Niin tota, vähentäisin sen 400 kappaletta pois, että 434 940 olis se luku, josta lähdettäisiin liikkeelle. Sitten mennään näihin Veijo Riistaman esittämiin korjauksiin. Hän on laskenut, että siellä on tullut näitä, tää sisältää tää Kämäräisen laskelma, tää sisältää myöskin näitä boxeja. Elikkä näitä muovikoteloita, jotka tulee sitten sen kasetin ympärille ja nää täytyy vähentää pois tästä kasettien myyntisummasta. Riistama on saanut näiden koteloiden määräksi 3700. Mä laskin sieltä Kämäräisen laskelmalta sivulta 5 ja 6 ja päädyin semmoseen summaan, että Kämäräisen summa sisältää näitä koteloita 4750 kappaletta. Ja päädytty sitten semmoseen summaan, että Kämäräisen laskelma, siis myydyt kasetit Kämäräisen laskelma mukaan ilman koteloita 429 690. Se oli se ensimmäinen Riistaman korjaus, sitten tää toinen 2033, niin nää esittää, että nää hyvityslaskut, että kun on annettu hyvityslasku, niin asiakas ei olekaan palauttanut tavaraa myyjälle. Tähän mulla ei ole mitään, siis siihen siis mitään sanomista, että onko palauttanut vai ei. Voidaan lähtee siitä, että ei ole palauttanut. Mut sitten tää 2033, niin se sisältää näitä hyvityslaskuja boxeista 200 kpl:n verran, elikkä siihen tulis vähennystä 200…näistä hyvityslaskuista, joka koskee kasetteja, niitä oliskin vaan 1833. Koskee siis 1833 kasettia. Sitten siinä on Riistaman havaitsema kirjoitusvirhe, 200, siihen mulla ei ole mitään sanomista. Mut sitten siellä oli se myynti K-Tuotteelle, lasku 711 ja megalaskelmassaan oletettiin, et siinä on myyty videokasetteja ja lukee siinä laskussa ”sekal. kaset. ja kotelot V-O”, yhteensä 67 832 mk:n arvosta. Kämäräinen on laskenut koko summan, tämmösellä kasetin…lähtee siitä, että koko summalla on myyty tämmösiä kasettirunkoja ja hintana on käytetty 2,50 mk. Tää johtaa siihen, että tällä laskulla onkin myyty 27 530 kpl elikkä huomattavasti enemmän kuin mitä me olemme sitten laskeneet. Mut siinä on silleen, että näitten on muitten osuutta, siellä lukee, että ”kotelot”, niin näitä ei ole mitenkään vähennetty ensin tässä Kämäräisen laskelmassa. Sitten sieltä Kämäräisen laskelmasta ilmenee näitä, siellä on siis yksi tosite, lukuun ottamatta sitten ihan sitä lokakuuta, niin se on toiminut ihan tälleen säännöllisesti, niin siellä on myyty 220 kpl pelkkiä runkoja. Niitten myyntihinta on ollut 5, 50 mk. Näyttäis siltä, että liian suuri summa olis jaettu tällä 2,50:lla kun on jaettu koko laskun loppusumma. Mut siellähän oli sitten jos lähdetään sitten, että jaetaan näitä tämmösellä alhaisella yksikköhinnalla näitä myyntejä, niin sitten jos tällä samalla periaatteella jakaa, siellähän oli siellä, kun laskettiin ostettuja kasettirunkoja, niin 2 kpl sellasia laskuja. joissa oli, sitten kun siitä ei ilmennyt se ostettujen kasettien määrä eikä kappalehinta. Jos nää jakaa, nämä kaksi arvioitua, jotka on arvioitu 3,50 markan kasettihinnalla, jos ne jakaakin tällä samalla hinnalla, mitä Kämäräinen on käyttänyt, saadaan silloin ostoihin lisää 26 500 kpl. Ja tähän kohtaan tulisikin myyntiä lisää 27532:n sijasta nettolisäystä 1932 kpl. Jos lasketaan tällä Kämäräisen käyttämällä hinnalla myöskin ostot.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>