Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Matti Huovinen

 

27.6.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Sitten Riistaman laskelmassa on lisätty myyntiä K-Tuotteelle, se oli siis 50.000 mk se summa, ja siitä on saatu, että siitä on myyty 6000 kpl kappaletta. Mutta siinä tositteessa lukee ”videokaseteista” Elikkä Riistama on ilmeisesti jakanut myöskin tämän 15.000:n tämmösellä kasettirungon hinnalla, eli 2,50 mk:lla. Mutta siinä on ilmeisesti myyty tavallisia videokasetteja ja kolmen tunnin kasetteja. Ja niitten hinta on ollut, usein esiintyvä hinta on ollut 15 mk ja kun sen jakaa 15 mk:lla, tämän 15.000, saadaankin myynniksi 6.000 sijasta 1 000 kpl. Sitten Riistama lisää meidän verotarkastuskertomuksen perusteella 5.500 elikkä siellä olis otettu verotarkastus, verolaskelmissa huomioon semmonen, semmonen myynti, mitä tää Kämäräinen ei ole laskelmissaan huomioinut. Tähän ei ole mitään huomauttamista. Sitten mennään tähän ”takavarikoidut kasetit” 16 244 kpl siitä olen antanut tuohon alustavaan kertomukseen vastineen ja siellä vastineen liitteessä, alustavaan kertomukseen annetussa liitteessä on tän Vesa Kuusiston kirjallinen lausunto 12.3.-95 missä se kirjottaa siitä, täällä on tämmönen lause, että kun loppukesästä, elokuussa –92 vuokraisäntä sulki toimitilamme, olimme jo ehtineet viedä osan raaka-ainevarastoa ja laitteita uusiin tiloihin. Osa oli ulosmitattu ja saimme myöhemmin – kun hän kirjoittaa tällai että: ”Osa oli ulosmitattu ja saimme myöhemmin” – niin mä olen ymmärtänyt sen sillain, ettei sinne ulosottotoimille ole jäänyt mitään takavarikoitavia kasetteja. Sitten tää 20 000 tää loppuvarasto, niin tällä on tällä Kämäräisellä, kohta 9 niin tässä lukee näin, että: ”Peter Jaller, joka on Citylink Oy:n entinen työntekijä, on ilmoittanut valaehtoisesti, että noin kymmenen lavallista valmistusmateriaalia on siirtynyt Etronia Oy:lle. Asiasta ei löydy aineistosta lähetettä eikä laskua. Yrjä Reinikainen on selvittänyt, että yhteen lavalliseen mahtuu 4 800 kasettia. Koska samassa siirtyi myös muuta materiaalia, joudutaan tässä arvioimaan määräksi 20 000 kappaletta. Elikkä tää 20 000 kappaletta oliskin  siirtynyt Etronia Oy:lle, mutta tätä myyntiä ei ole tuloutettu Citylink Oy:n kirjanpidossa, että tää on sitten mun ymmärtääkseni sitä pimeetä myyntiä. Sitten siinä on arvioitu hävikiks 8 000. Siitä hävikin määrästä niin mä en kyllä siitä pysty todistaan yhtään mitään. Elikkä tota, lopputulemana, kun niitä kerätään, tiedetään, lähdetään siitä Kämäräisen laskelmasta liikkeelle ja korjataan nämä huomautukset, mitä tähän on tehty, niin tota tulis 439 755 kpl siis kirjanpitoon kirjatuks myynniks. Ja kun tää vähennetään ostetuista kasettirungoista, mikä oli 519 965, siihen jää erottamaan vielä 80 210 kpl. Sitten tähän Kämäräisen laskelmaan sisälty lasku 599, joka on ilmeisesti ollut tän Citylinkin ensimmäinen lasku. Meille verotarkastajille sitä laskua ei ole ikinä esitetty. Ja siitä laskusta näin ollen en pysty todistamaankaan mitään. Tästä 80 210:stä siis tää on tää Kämäräisen laskelma niinkun erottaa meidän laskelmiin tän verran 7865 kpl, mikä on siis huomioitu Kämäräisen laskelmassa, mutta ei o siis huomioitu meidän laskelmassa. Elikkä tästä erotuksesta 80.210 siitä pitäis sitten vähentää vielä hävikki, niin se on sitten se, mikä siihen jää se ohimyynnin määrä. Tämän laskelman mukaan.
Kemppainen:   Eli jos jollain tavoin yhteenvetoa näistä havainnoista teen, niin se verotarkastuksen aikana totesitte näitä kasetteja ostetun n. 87 000 kpl ja siitä kun huomioitte hävikin, niin päädyitte 80 000 kasetin ohimyyntiin ja nyt kun sitä ootte tutustunut tähän Kämäräisen ja Riistaman laskelmaan, niin te olette sitä mieltä, että tässä on 80.000 kpl:n erotus ja siitä tulisi mahdollinen hävikki vielä huomioida.
Huovinen:         Kyllä.
Kemppainen:   Tuota, kun äskön sanoitte, että tätä lasku nro 599 ei ole ollut teillä käytössä, niin ilmeneekö se jostain näistä tekemistänne yhteenvetotaulukoista? Että mistä laskunumerosta lukien teillä on ollut laskut käytössä?
Huovinen:         Meillä on ollut laskut käytössä nrosta 600. Siis meidän laskelmissa on huomioitu laskut numerosta 600, voin palauttaa mieliin vielä sen, että meillähän ei ollut laskuja käytettävissä toukokuun alusta –91 syyskuun loppuun –91.
Kemppainen:   Joo. Tuota, tämä tuli nyt käytyä läpi, mun pitää nyt vähän sitten pomppia, kun tässä on osa näistä asioista tullut jo  käytyä, hetkinen tässä on, te tuossa jo syyttäjän kysymyksiin kerroitte tästä laskelmista sen suhteen, että tätä magneettinauhaa on…kun on ensin tehty laskelma, että kasettirunkoja on hankittu tietyn verran ja onko nyt niin, että Kämäräinen ja Riistama on tarkistanut tätä runkomyyntiä vai kasettimyyntiä?
Huovinen:         Kämäräisen ja Riistaman laskelmassa on laskettu pelkästään näitä runkomyyntejä, siis myytyjä runkoja. Ostettujen runkojen määriin en ole, he eivät ole siihen mitään huomauttamista…en ole kuullut, että he olisivat laskelmin niistä ostettujen runkojen määristä, niin huomauttaneet mitään.
Kemppainen:   Niin, joo. Tuota, todisteessa 53 on selvitys magneettinauhaostoista, minä en, menen mieluummin tähän kirjallisen vastauksen liitteenä oleviin selvityksiin. Teillä on kanssa käytössä  nippu, joka on numeroitu kuuteen eri osaan ja teen kysymykset näiden asiakirjojen pohjalta. Kuortti kertoi tuohon nippuun numero yksi liittyen havainnot. Kysyn tästä nipusta nro 2: onko tämä nyt teidän tekemä yhteenveto siitä kun syyttäjä äskön jo taisi kysyä näitä keskimääräisiä myyntihintoja eri tahoille.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>