Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen

 

27.7.19


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Puheenjohtaja:   No ei siitä olekaan kysymys, vaan hän ajattelee, että se helpotti sitä sitä sen työn suorittamista ja että se lopputulos olisi parempi, että sitä hän tarkoittaa. Kun te hoiditte niitä molempia, ei hän arvostele teitä mistään, eikä...
Niinimäki:          Vältettiinkö sillä menettelyllä sitten paremmin virheet, ettei tule näissä keskinäisissä saatavissa sitten virheitä, niitten keskinäisessä täsmäytyksessä?
Paananen:         Täytyy miettiä oikein ne työvaiheet, mitä mä tein. Eli Citylinkin reskontralistoja minä en käsitellyt. Sen jälkeen kun ne tulostettiin ja mappiin laitettiin, ne kuittaus tositteet tein. Se mitä heidän kirjanpidossa lopputulos oli, mä en edes tiedä sitä – myynti saamisten osalta.
Niinimäki:          Mutta edellyttikö tämä kuittausmenettely kuitenkin, että teidän tuli selvittää Citylinkistä, mitenkä siellä oli reskontrassa jäljellä avoimia saatavia?
Paananen:         Mä tein sen kuittauksen, mä tein sen kahtena kappaleena eli molempien, Citylinkin reskontraan ja NTC:n reskontraan ja niistä tallennettiin osasuoritukset molempiin, samankaltaisina. Eli minä huolehdin sen, että on samankaltainen tosite molemmilla. Ja laadin ne tositteet.
Niinimäki:          Aivan. Sitten kerroitte tuosta, että Vesa Kuusisto hoiti siellä tehtaan puolella asiat. Onko teillä omaa havaintoa siitä, kuinka hän suoriutui tehtaan puolen tehtävistä Citylinkissä? ---tuotanto toiminnasta?
Paananen:         ..konttorityötä tein siinä yhden päivän kuukaudessa, en mä oikestastaan kiinnittänyt huomiota enkä siellä lataamon puolella vieraillut.
Niinimäki:        Tässä jutussa on esitetty epäily, että olisi mahdollisesti tapahtunut kasettien ohimyyntiä CityLink Oy:stä. Onko teillä omakohtaisiin havaintoihin perustuvaa tietoa, että näin olisi menetelty?
Paananen:       Ei mitään.
Niinimäki: Ei muuta kysyttävää.
Puheenjohtaja: Syyttäjä.
Syyttäjä           Olisitteko te havainnut, jos ohimyyntiä olisi ollut?
Paananen:       ..Hämeenlinnassa ja he toimivat Turussa, että siinä konttorin puolella tein sitä reskontraa, niin tietysti jos siinä olisi tapahtunut kauppa samaan aikaan, niin ehkä mä olisin havainnut sen, mutta ei minun aikana tapahtunut mitään kaupan käyntiä, että joku olisi siitä pimeesti ostanut kasettia.

Kemppainen:     Yksi lyhyt kysymys: kerroitte, että te opetitte tuon atk-ohjelman käyttöä Kuusistolle siellä Turussa.
Paananen:         Hän ei ole kirjanpidosta ollut perehtynyt, eikä reskontranhoitajana ikinä ollut, niin yritimme tosiaan sitä, että jos hän sitä hoitaisi, mutta vastahakoinen hän oli siihen.
Kemppainen:     Oliks tää teille tuttu ohjelma?
Paananen:         Oli.
Kemppainen:     Oliks sitä missä muualla käytössä?
Paananen:         Meillä oli sama.
Kemppainen:     Sama ohjelma?
Paananen:         Kuin NTC:llä, juu.
Kemppainen:     Ei muuta kysyttävää.

Puheenjohtaja:   Juu, sitten kysytään vielä, että kenen palveluksessa te nykyään olette?
Paananen:         Verohallinnon.
Puheenjohtaja:   Te olette siirtynyt sinne?
Paananen:         Kyllä, toimistoapulaiseksi.
Puheenjohtaja:   Mitä tehtävässä te olette
Paananen:         Juu, toimistoapulaisena.
Puheenjohtaja:   Mutta mitä te niinkuin käytännössä teette?
Paananen :        Olen toimistoapulainen.
Puheenjohtaja:  Kyllähän se toimistoapulainen jotain tekee?
Paananen:         Arvonlisäveroja,  työnantajien maksujen maksuvalvontaa.

(Saamastani nauhoituksesta hovioikeudessa on Matti Paanasen kuulemisesta jätetty pois mm. Matti Paanasen lausuma kieltäytyä todistamasta enempää asiassa. Hän lausui, että käyttää oikeutta kieltäytyä todistamasta asiassa enemmälti, lisäten - että hänen todistustaan käytettäisi myöhemmin häntä vastaan.)


Puheenjohtaja:   Teillä oli aikamoinen urakka todistaa tässä, haluatte varmaan päivärahaa ja..
Paananen:         Olen lomakkeen täyttänyt kyllä.
*katsovat, tarvitaanko liitteitä jaettavaksi, selvitetään Paanasen päivärahaa*

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>