Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen

 

27.7.6


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Paananen:         Kahdeksan tuntia päivässä oli työtä ja kyllä mulla oli sitä riittävästi, välillä jopa ylityötäkin. Että kyllä mulla siinä työtä oli, että näin henkilökohtaisesti en olisi kirjanpitoa tarvinnut enempää.
Kemppainen:     Jos te nyt mietitte sitä, että te piditte kuitenkin tämän CityLinkin reskontraa, niin miten paljon lisää työtä se olisi teille teettänyt tehdä se kirjanpito myös CityLinkin osalta?
Paananen:         Teknisenä suorituksena tositteiden tallentaminen atk-järjestelmään ja tarkistaminen kuukausittain, niin ehkä yksi päivä. Minulla olisi mennyt, on niitä varmaan nopeampiakin kirjanpitäjiä.
Kemppainen:     Tuota, nyt kun te sanoitte, että teillä meni noin päivä matkoineen päivineen reskontran hoitamiseen, niin olisiko se ollut yhteensä se yksi päivä vai olisiko siitä tullut päivä lisää?
Paananen:         Ehdottomasti lisää.
Kemppainen:     Eli kaiken kaikkiaan se olisi tiennyt noin pari päivää kuukaudessa.
Paananen:         Joo.
Kemppainen:   Tuossa olisi sitte, jos voin jotain logiikkaa noudattaa, niin noudatan tätä lääninoikeuden päätöstä: siellä sivulla 10 kolmannessa kappaleessa te olette kertonut havainnoista tämän CityLinkin…
Puheenjohtaja: Esitettäisiin nyt kysymys eikä ruveta suoraan lukemaan. Pyytäisin, että yritettäis edes sitä niin päin.

Kemppainen:     No, yritetään joo. Tuota, kertoisitteko havaintojanne CityLinkin taloudellisesta tilanteesta ja rahaliikenteestä? Siellä on tositteista havaittavissa paljon kuittausmerkintöjä. Kenen tekemiä ne CityLinkin kuittausmerkinnät ovat?
Paananen:         Ne tositteet laadin muistaakseni.
Kemppainen:     Kenen määräyksestä niitä kuittauksia on tehty?
Paananen:         NTC:n johto, eli Reinikainen. Ja sitten oli keskustelua, että voidaanko näin menetellä, sen muistan. Tilintarkastajan kanssa käytiin keskustelua ja sen jälkeen toimittiin näin.
Kemppainen:     No, muistatteko yhtään jonkinlaista suhdelukua siihen, että näistä keskinäisistä ostoista ja myynneistä. Minkälaista suhdelukua nämä kuittaukset esittivät kaikesta rahaliikenteestä?
Paananen:         Pysty nyt sanomaan muistikuvien mukaan
Kemppainen: Tuota, muistatteko sitä, mistä CityLink hankki raaka-aineita tähän toimintaansa?
Paananen:         Ainakin Ruotsista, ehkä muualtakin. Pääosa varmaan Ruotsista.

Kemppainen:     Täällä on aineistossa BASF Oy:n ja N.O. Engströmin laskuja, sen nimisiä yhtiöitä, niin oliko ne näitä?
Paananen:         Tuttuja nimiä on kyllä.
Kemppainen:     No, miten sitten, minkälaisia havaintoja teillä on tuosta CityLinkin taloudellisesta tilasta noin ylipäänsä ottaen? Kun te kerroitte, että se kirjanpito oli vähän huonolla mallilla, niin teittekö te havaintoja siitä yhtiön taloudellisesta tilasta?
Paananen:         Pankkitiliasioista minä en tiedä mitään, enkä kassanhoidosta täsmällisiä tietoja. Mutta kyllä me varmaan, semmoinen muistikuva on, että oltiin aika merkittävä asiakas. Suuri osa tavarasta ja rahaliikenteestä tuli NTC:ltä, sieltä missä minä, näitä laskuja ja kuittauksia sitten tehtiin. NTC se oli kai suurin ostaja. Ja kyllähän meidän puoleen aina käännyttiin välillä, sinne Hämeenlinnaan.
Kemppainen:     Siis missä tarkoituksissa teidän puoleen käännyttiin?
Paananen:         Koska NTC oli velkaa, ostovelkaa Citylinkille, se oli ostanut tuotteita sieltä. Niiden maksamisesta oli kysymys. Tai sitten kuittaamisesta.
Kemppainen:     Minkälaiseen tilanteeseen tällaiset yhteydenotot liittyivät? Oliko CityLinkin lasku juuri erääntynyt tai eräpäivä mennyt umpeen ja otettiinko silloin yhteyttä ja liittyikö se jotenkin CityLinkin omiin laskuihin?`
Paananen:         Täsmällisesti en nyt kyllä osaa vastata, mutta sieltä aiempia vastauksia, kun on oltu lähempänä, että kyllä niissä joku tilanne saattoi olla, että jokin raaka-ainehankinta on esim. ollut ajankohtainen. Huomattava erä, niin kysytty että haluatteko maksaa laskua?
Kemppainen:     Tuota, kun näitä kuittauksia tehtiin, niin tehtiinkö ne eräpäivien mukaisesti? Tai sanotaan, että eräpäivään mennessä?
Paananen:         Eiköhän niissä ollut moni jo erääntynyt. En kyllä pysty muistamaan, mutta vanhimmasta päästä pyrin hoitamaan… Semmonen ajatus siinä oli.
Kemppainen:     Näissä kuittauksissa, huomioitiinko niissä viivästysseuraamuksia, jos NTC:n maksut olivat myöhässä?
Paananen:         En muista, niissä tositteissa se näkyy kyllä, jossa on laskun loppusummaa käsitelty, niin onko sitten erikseen korkolaskua, en muista kyllä.
Kemppainen:     Muistatteko te, että kun näitä kuittauksia on tehty siihen laskuun, niin jos korkoa maksettiin, niin tehtiinkö se siihen myyntilaskuun vai tehtiinkö siitä sitten jokin erillinen korkolaskelma?

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>