Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen

 

27.7.7


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Paajanen:          --kuinka se meni...
Kemppainen:     Tuota, noh, minä luen nyt teille pätkän, miten te olette viisi vuotta sitten lääninoikeudessa vastannut, niin tässä on tietysti viidessä vuodessa paljon tapahtunut. Tää kolmas kappale on niin että: ”CityLink osakeyhtiön rahaliikenteestä Paananen totesi seuraavan: CityLinkin taloudellisen tilanteen havainnointia tuli väkisinkin siinä mielessä, koska me ostimme sieltä kasetteja ja rahaa oli aina. Rahaliikenne hyvinkin semmoista ’viime tippaista’. Lähinnä kun oli hankintoja tehtävä, niin me oltiin se sitten, apu aina meidän kautta tuli, eli järjestettiin rahaa näitä ostoja vastaan. Mitä ostolaskuja meidän kirjanpidossa oli, niin suorituksia heti, jopa tosiaan lyhyellä varoitusajalla piti heille järjestää rahana. Kuusisto yleensä otti yhteyttä, kun hän raaka-aineita hankki, minuun ja sanoi, että nyt on rahantarvetta.” Näinkö se meni?
Puheenjohtaja:   Kysytään nyt tässä välissä: Ettekö te ole kertonut näin täälläkin?
Paananen:         Kyllä tuntuu minun sanomaltani.
Puheenjohtaja:   Mutta te äskenkin kerroitte suurin piirtein samoja asioita.
Paananen:         Ja jos olen toisin puhunut, niin silloinkin varmaan..

Kemppainen:   Eli oliko tilanne siis että kun CityLinkin omia raaka-aineostoja, ostolaskuja erääntyi, niin jos hellä ei ollut rahaa, niin silloinko Kuusisto otti teihin yhteyttä?
Paananen:       Mielestäni en ole siellä vääristellyt mitään, kun olen tuon lausunut.

Kemppainen:     Joo.
Niinimäki         Anteeksi, siellä on nyt kaksi lääninoikeuden päätöstä. Onks tää nyt kummasta niistä? CityLinkin päätös?
Kemppainen:   CityLinkin päätös.

Niinimäki           Selvä, anteeksi.

Kemppainen:     Mikä teidän käsitys sitten noin yleensä ottaen oli tästä CityLinkin taloudellisesta mielestä? Oliko yhtiö itsenäinen?
Paananen:         Minä olen ainakin saanut.. hoiti omat asiansa, en mä niin tarkaan osaa sanoa. Oma yhtiö ja omat rahaliikenteet ja omat työntekijät.

Kemppainen:   Te olette siinä lääninoikeuden päätöksessä kyllä todennut, että ”taloudellisessa mielessä CityLink ei Paanasen käsityksen mukaan ollut itsenäinen yritys”.
Paananen:       Niin.
Kemppainen:   Kun te olette näin sanonut, niin muistatteko yhtään, että mihin perustuen se nyt sitten... johtuiko se nyt sitten tähän rahan kuittaamiseen tai saamiseen?
Puheenjohtaja: Tai kysytään ensin, että oletteko noin sanonut siellä lääninoikeudessa?
Paananen:       Varmaankin, en nyt kyllä muista mihin se nyt sitten liittyisi--- olenko sanonut vai enkö ole sanonut.

Puheenjohtaja: Miten se nyt oli siinä taloudellisessa mielessä? Mitä te siitä nyt sanotte? Vastasitte muuten, että oli itsenäinen tai yleisesti sanoitte että, käsityksenne mukaan oli itsenäinen. Mutta miten just tossa taloudellisessa mielessä?
Paananen:       NTC:n ostot minun mielestäni oli merkittävä tekijä sen taloudessa.
Puheenjohtaja: Että sillä tavalla ei välttämättä ollut---
Paananen:       Tarkoitin, että CityLinkin muut asiakkaat ei olisi varmaan riittäneet, en tarkkaan edes tiedä, mikä suhdeluku oli, mutta NTC osti paljon sieltä.
Puheenjohtaja: Se oli sillä tavalla riippuvainen...
Paananen:       Sitä olen varmaan tarkoittanut, että ostot olivat suurimmaksi osaksi NTC:ltä.

Kemppainen:   Tuota, tämä on pikkuisen hankala käydä näin läpi, mutta tässä on kuitenkin tässä nyt seuraavaksi sitten teidän vastaus lääninoikeuden tuomarin kysymykseen. Tähän on kirjattu...
Harju(?):           Jos nyt kysyttäisiin, mitä hän sanoo, eikä ruveta lukemaan suoraan.
Puheenjohtaja: Tehkää te ensin kysymys aiheesta ja hän sitten.. samalla tavalla kuin syyttäjä teki.

Kemppainen:   Yritetään, joo. Tuohon äskeiseen kysymykseen liittyen, niin hyötyikö teidän mielestänne NTC taloudellisesti CityLinkin toiminnasta?
Paananen:       En pysty vastaamaan tuohon.

Kemppainen:   Te olette näin, näin on kirjattu tähän lääninoikeuden päätökseen.” Matti Anttilan kysymykseen Paananen totesi, että hänen käsityksensä mukaan Oy NTC International Ltd. hyötyi taloudellisessa mielessä CityLink Oy:n toiminnasta.” Kun tähän ei ole enempää kirjattu, niin muistatteko yhtään, että mihin tää teidän päätöksenne sitten perustui? (Ps. Lääninoikeuden päätöksen sisältö ei kerro Paanasen todellisesta lausumasta, kyseessä on kirjaus ei sanatarkka lausuma)
Paananen:       En pysty kyllä sanomaan, mihin tuo perustui.

Kemppainen:   ------tai lausuma, niin.

Paananen:       En pysty kyllä sanomaan, mihin tuommoinen väite, mihin olen, mitä tukea mulla olisi tuolle väitteelle ollut sitten. Ei mulla ole ainakaan mitään dokumentteja. Mielikuva vaan. (Ps.Pekka Kemppainen esimiehen viitekehyksien suomin valtuuksin pyrkii vaikuttamaan Paanasen todistukseen. Asiassa hän oli aiemmin soittanut Paanaselle ja antanut ymmärtää mitä häneltä odotetaan. Ks Pos. 27.1)

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>