Pos.27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003

27.8.1. Kuullaan Todistaja Vesa Juhani Haapalehto

 

27.8.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kemppainen:     Ihan sellainen yleisluontoinen kysymys, että kun sanoitte, että pääosin nää NTC:n ostot ja myynnit maksettiin kuittaamlla, niin kun teillä nyt on kirjanpitäjänä viidentoista vuoden kokemus, niin miten tavanomaista tämmöinen on?
Haapalehto:       No, kyllä se sinänsä silloin on, jos yrtystoiminnassa on keskinäisii velkoja ja saamisia, niin kuittaaminen on tavallista. Kyllä se on se aika yleinen menettely, mutta tässä CityLinkin tapauksessa se vaikutus oli ehkä tavanomaista enemmän, johtuen siitä, etä NTC oli niin suuri asiakas suhteessa muihin.

Kemppainen:     Tota, minkä vuoksi se kirjanpitotoimeksianto päättyi silloin vuodenvaihteeseen -91-92?
Haapalehto:       Se päättyi siihen, että myöskään näitä kirjanpitolaskuja ei juurikaan maksettu muuta kuin pakon edessä. Eli meidän suunnalta ilmoitettiin, että aina piti vanhat laskut maksaa pois ennenkuin töitä jatkettiin. Eli siinä oli aina semmoinen tilanne, että kun oltiin esim. tehty kolme kuukautta, sitten tehtiin siitä kolmesta kuukaudesta lasku. Sitä ei suinkaan maksettu eräpäivänä, vaan siitä tuli ehkä parin-kolmen kukauden päästä suoritus ja siitä tiesi, että Vesa Kuusisto oli kohta tulossa eli hän maksoi, koska tiesi, että hommaa ei jatketa, jollei hän maksa. Tää sitten niinkuin katkes siihen. Ja kun se aineisto alkoi sitten huononemaan just siinä vuodenvaihteen kieppeillä ja siellä oli puutteita ja jotta me pystytään tekemään sitä luotettavsti, niin täytyy olla asiakkaan myötävaikutus, eli niihin puutteisiin täytyy saada täydennystä ja niihin sitte yhä heikommin saatiin. Vesa Kuusisto oli yhä heikommin tavoitettavissa, tositeaineiston puutteet ja sitten se että ei ollut rahoitusta sille toimeksiannolle, eli rahat oli loppu ja ei ollut...nää kaksi syytä.
Kemppainen:     Oliks teillä ylipäänsä ongelmaa tavoittaa Kuusistoa?
Haapalehto:       Loppuvaiheessa oli. Eli kun tää oli jäljessä, eli kun tammikuusta -92 piti aloittaa se seuraava kuukausi, niin tammikuussa oltiin vuoden -92 alussa eli oltiin noin vuosi jäljessä. Silloin olisi pitänyt aloittaa -93 alkupuolella, mutta silloin jo Vesa Kuusiston tavoittaminen oli aika vaikeata.
Kemppainen:     Siis, hetkinen, mä vielä tarkennan, että te tavallaan pyritte vielä ottamaan Vea Kuusistoon yhteyttä vielä vuoden -93 alussa?
Haapalehto:       Kyllä
Kemppainen:     Ja silloin kirjanpitoa ei ollut pidetty kuin joulukuun -91 loppuun?
Haapalehto:       Juu, tämä oli tilanne.
Kemppainen:     Tuota, te sanoitte, että olette tehneet noita liikevaihtoverolaskelmia CityLinkin puolesta, niin ootteko te tehnyt yhtään veroilmoitusta CityLinkin osalta? Ensimmäinen tilikausi on päättynyt huhtikuussa -91.
Haapalehto:       Niin, joo siitä on tehty veroilmoitus.

Kemppainen:     Puheenjohtaja, se on todisteena 54. Minä annan tämän tutustuttavaksi. Tuota, tää on teidän tekemä, vai?
Haapalehto:       Joo.
Kemppainen:     Tuliko teille, kun te tuon ensimmäisen, CityLinkin toiminnan alkamisen jälkeen ensimmäisen veroilmoituksen ja tilinpäätöksen teitte, niin minkälaisia havaintoja teillä oli sen taloudellisen aseman suhteen?
Haapalehto:       Siis tässä huhtikuu -91 tilanteessa?
Kemppainen:     Kyllä
Haapalehto:       No, täähän oli just saumakohta, tää toiminta oli juuri käynnistymässä. Eli täällä ei ole myyntiä, mikäli oikein muistan. Katsotaanpa, niin täällä ei ole myyntiä ollenkaan, vaan oli ainoastaan nää isot ostot, jotka sitten muodosti, menivät kaikki sitten niinkuin varastoon eli tää oli just käynnistymässä tää toiminta.
Kemppainen:     Teittekö te havaintoja silloin tai pystyttekö nyt muistamaan, kun selaatte tuota: oliko se yhtiön toiminta miten kannattavaa ja millaiset edellytykset sillä nyt sitten oli toimia?
Haapalehto:       No, tässä kun ei ole tätä myyntiä yhtään. Kun on pelkästään nää ostot tonne varastoon, niin tältä pohjalta sitä kannattavuutta ei pysty arvioimaan. Eikä se sitten, kun se seuraava tilinpäätös olisi ollut vuosi tämän jäkeen, eli huhtikuussa -92 ja sinne asti ei päästy, kun se päättyi siihen joulukuuhun -91, niin täsmällistä kannattavuusarviota ei meidän ajalta, meidän tekemän kirjanpidon ajalta ei pystynyt tekemään. Et se rahapula voi johtua siitä joko huonosta kannattavuudesta tai tän käyttöpääomarahoituksen puutteista. Toisin sanoen tästä aine- tarvike -varaston ja myyntisaamisten rahoituksen puutteista. Nää molemmat syyt, mahdollisesti molemmat on ehkä sitten tätä kannattavuutta tai tätä rahapulaa aiheuttamassa.
Kemppainen:     Tuota, siitä yhtiön oman pääoman osuudesta siinä tilinpäätöksessä, niin pystyykö siitä tekemään havaintoja tai mielipiteitä?

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>