29.Pos.3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovioikeuteen

29.3.6.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Edellisellä sivulla Erja Ristola mainitsi tileilläni tapahtuneen 3-4 vuoden aikana 1,5 miljoonan markan suoritukset joiden perustetta ja aihetta ei ole kyetty selvittämään. Tällä sivulla summa on enää 4.s osa edellisestä, kolmen vuoden aikana 361.675:- mk. (Sivulla 2 esitetty oli 772.034:- mk).Väite tunnistamattomista allekirjoituksista on hypoteettinen, kyse on enemminkin siitä, että verottaja ei ole hyväksynyt annettua selvitystä. Kuten aiemmin Erja Ristolan valituksesta ilmeni ei oikaisulautakunta hyväksynyt annettua selvitystä. Verotarkastukseen antamiemme vastineiden sisällön osalta ei hyväksytty mitään. Verotarkastus perustui synteesiin ja simulointiin, se sisälsi myyttisiä väitteitä joita on mahdoton todistaa reaaliolosuhteissa muuksi.

Kyetäkseen kirjoittamaan tässä asiassa tarkasteltavan veroviraston laatiman valituksen sisällölliset intuitiiviset väitteet, on epäiltävä kirjoittajan olevan tasapainoton, kärsivän mielialaongelmista kuten keskittymiskyvyn ja realiteetin testauksen häiriöistä, joka ilmenee kyvyttömyydessä erottaa toisistaan sisäisiä impulsseja ja ulkomaailmaan liittyviä aistimuksia/realiteetteja.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>