29.Pos.3. Sisä-Suomen lääninverovirasto asianvalvoja Erja Ristola valittaa päätöksestä Turun Hovioikeuteen

29.3.5.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Erja Ristolalle ei riittänyt verotarkastuskertomuksen simuloitu/synteesi: 3 vuoden aikana tapahtuneesta rahavirrasta (nostot/panot) tililläni, vaan hän päätti nostaa rimaa 1,5 milj. markkaan. Asianvalvoja Erja Ristola valehtelee asiassa josta hänellä oli parempaa tietoa. (Ks. klikkaa). Metsäpuro todellakin maksoi minulle käteen”, olinhan NTC:n toimitusjohtaja ja otin suorituksia vastaan, kuten kauppiaan on kassalla on tapana toimia. Ei ole näytetty, että saatuja suorituksia olisi jätetty siirtämättä kassaan, laskut kaikista saaduista suorituksista on laadittu. Metsäpuron ristiriidaton kertomus kaikissa kuulemisissa on ollut, että hänen yhtiönsä on saanut kaikista ostoista laskun ja että kaikki on kirjanpidossa. Tätä ei Erja Ristola valituskirjelmässään lausu. Hän ja ei kukaan muukaan ole esittänyt maksaneensa suorituksia ilman laskua.

Kun seuraavassa kappaleessa tarkastelee panoja tililleni, joista Erja Ristola käyttää termiä saapuneita suorituksia, ei niistä tuplaamallakaan saa summaa 1,5 miljoonaa mk. Kun otetaan huomioon Hovi-oikeuden tuomion perusteluissa mainittu arvio 50.000 kpl ohimyynnistä, merkitsisi arvioitu ohimyynti kasetin kappalehintaa 30:- mk netto. Sokea Kreetakin ymmärtää, että asia on ei tosi, mahdoton tai mieletön, tehtaan (CityLink) myyntihinta oli noin 10 mk verottomana keskihintana. Kun lukee valitusta edelleen ymmärtää paremmin mistä maininta 1,5 miljoonaa voi tulla, summa lähentelee minulle henkilökohtaisesti maksettavaksi määrättyjä veroja, kun ei lasketa mukaan veroa joka määrättiin minun maksettavakseni NTC:n toimitusjohtajana.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>