Pos.4.3. Todistaja Aarre Hannu Juhani Kuortti

29.4.3.8


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Harju:                   Sitten vielä tähän tilin yleiseen arviointiin, niin eikö ole niin, että olette sanonut niin, että siellä oli huomattavan suuri liikevaihto, niin oliko se koskaan todella merkittävä se tilin saldo?
Kuortti:                 Se on varmaan hetkittäin ollut merkittävä, mutta että se...
Harju:                   Mitä te pidätte merkittävänä?
Kuortti:                 No sanotaan nyt, että satoja tuhansia markkoja.
Harju:                   Mutta täällähän on semmoisia kauppoja, joista sellaisia satoja tuhansia voi tulla eikö niin? Tarkoittaako se sitä, että sieltä rahat kulkivat sen läpi ja liikkuivat suuntaan ja toiseen, onko näin?
Kuortti:                 Näin voi kyllä asian luonnehtia.

Reinikainen:         Mulla olisi muutama kysymys, jonka haluaisin tehdä.
Puheenjohtaja:      Haluatte esittää kysymyksiä, olkaa hyvä, Reinikainen itse.
Reinikainen:         Tässä NTC:n verotarkastuskertomuksessa kohta 2, yhtiöiden kirjanpidosta, lausuitte jotain NTC:n kirjanpidosta. Mitä lausuitte?
Kuortti:                 En muista nyt ulkoa sitä.
Reinikainen:         Saanko lukea sen tästä?
Kuortti:                 Juu.
Reinikainen:         ”Yhtiön kirjanpito on tarkastetulta ajanjaksolta hoidettu muodollisesti ja sisällöllisesti oikein sen liiketoiminnan osalta, joka on kirjattu NTC:n kirjanpitoon.” Pitääkö paikkansa?
Kuortti:                 Kyllä se pitää paikkansa.
Reinikainen:         Toinen kysymys, kun teitte NTC:n tilintarkastuksen, yhtiön verotarkastuksen yhtiön kirjanpitoon, niin tarkastitteko yhtiön kassatilin?
Kuortti:                 Kyllä olen tarkastanut sen.
Reinikainen:         Siinä tapauksessa teillä on kaikki sen kassatilin tiedot näiltä vuosilta, joilta te olette sen tarkastanut. Miksi te kysytte sitä sitten uudestaan ja jos te olette kysynyt, onko teillä joku dokumentti siitä, että olette kysynyt?
Kuortti:                 Uskoisin, että on ja se miksi olen kysynyt on se, että kuten aikaisemmin tänään tässä kerroin, että meidän tarkastus päättyi tilikauteen 30.6.1993 ja nyt oli kyseessä vuoden myöhemmästä ajanjaksosta, jota meidän tarkastus ei kattanut. Tässä oli kysymys vuoden 1994 kassatilin saldosta.

Reinikainen:         Onko teillä siihen dokumentti näyttää, että olette kysynyt?
Kuortti:                 No en nyt aivan sataprosenttisesti...
Puheenjohtaja:      Mitenkä tämä mahtaa tähän asiaan liittyä?
Reinikainen:         Sen osalta, että täällä on väitetty, että tähän kassatilille ei näitä maksuja olisi laitettu.  Jos niitä ei ole laitettu näinä vuosina, ne näkyisi näiltä kassatileiltä. Jos näitä kassatilejä ei yleensä tässä näytetä toteen, niin minun mielestäni se on merkki jostain.
Puheenjohtaja:      Niin, tehän olette väittänyt, että on ollut sitten rahoja, on pantu firman kassaan, tilille.
Reinikainen:         Kyllä. Tositteessa ei ole vaan merkintää.
Kuortti:                 Niin minä epäilin sitä kun minulle ei esitetty sitä kassatilin kirjausta.
Reinikainen:         Lain mukaan teillä on velvollisuus selvittää, siis verotarkastuksessa viimesijassa on velvollisuus selvittää tämä asia.

Puheenjohtaja:      Niin, tässä nyt oli kysymys siitä, että onko tällaisia panoja siellä ollut, siellä kassatilillä sitten, ja te ette osaa siihen nyt sanoa.
Kuortti:                 En minä osaa sanoa mitään, koska se koskee vuotta myöhempää aikaa kun tarkastus on päättynyt.
Reinikainen:         Toinen asia tähän Starloniin tehtyyn verotarkastukseen, vaikka te ette ole sitä tehnyt, onko sen tehnyt joku muu.
Kuortti:                 Niin kuin sanoin en tiedä.
Reinikainen:         Mutta sehän on tuossa poliisitutkinnassa, on nämä Starlonin verotarkastuksessa suoritettujen päiväkirjasivujen kopiot ym.

Kuortti:                 Mutta minulla ei ole poliisin esitutkinta-aineistoa enkä ole voinut.

Puheenjohtaja:Kun todistaja sanoo, että en tiedä niin lähtökohtaisesti se riittää.

Harju:      Täällä edellisen kerran kysyttäessä eikö se silloin jo selkeästi todettu, että hän oli, mutta tarkastitteko te Starlonin.
Puheenjohtaja:  Hän kertoi, että en ole tarkastanut Starlonia.
Reinikainen:    Kysymys oli siitä, että sen oli tarkastanut joku muu.
Puheenjohtaja:  Te väitätte niin, mutta todistaja ei tiedä asiaa, vai?
Kuortti:        En tiedä.
Reinikainen:    Tällä on oleellinen merkitys tässä asiassa, koska Metsäpuro kertoo,  poliisitutkinta kertoo, että miten...
Puheenjohtaja:   Te kommentoitte asiaa ja todistaja ei nähtävästi näistä tiedä.
(Ps. esitin kysymykseni Kuortille samoin Harju ei puheenjohtajalle)
Reinikainen:         Sitten, miksi Yrjö Reinikaisen tarkastuskertomus tehtiin erikseen, kun NTC, Citylink ja Etronia kuitenkin yhdistettiin, kolme erillistä oikeussubjektia. Miksi Yrjö Reinikainen, joka muuten esiintyy tässä NTC:n tarkastuskertomuksessa yhtenä ei olisi tämän tarkastuksen osalta voitu liittää tähän yhteen ja samaan tarkastuskertomukseen?
Kuortti:                 Minun mielestäni olen tähän kyllä jo vastannut, mutta toistan sen, että kun tähän henkilökohtaiseen kertomukseen laitettiin myös muita asioita, jotka ei liittyneet näihin yhtiöihin, tarkastettuihin yhtiöihin NTC, Citylink, Etronia, se oli tekninen syy.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>