Pos.29.4.5. Todistaja Verotarkastaja Matti Huovinen

29.4.5.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Puheenjohtaja:   Kuullaan todistajana, uutena todistajana, Matti Ilmari Huovista. Erja Ristola, olkaa hyvä.

Ristola:             Tässä on nyt niin, että minä haluaisin jättää kirjalliseksi todisteeksi kuitenkin nämä laskelmat. Nämä on tämän NTC:n verotarkastuskertomuksen liitteenä ja näitä ei ole aikaisemmin.  Ja se varmaan niin kuin helpottaisi tämän asian seuraamistakin.
Puheenjohtaja:   Niin, no ne menee vähän ulkopuolelle, mutta periaatteessa rikosjutussa otetaan vastaan sitten. Ei kai, onko nyt Harjulla mitään vastaan?
Harju:                No ei, ei kai siihen kauan mene.
Puheenjohtaja:   Niin, ei kai siitä haittaakaan ole. Otetaan ne sitten vastaan. Näkisin, että suhteellisen suppeasti tätä asiaa nyt käsitellään huomioon ottaen sen suhteen tähän pääasiaan, eli ne on tässä nyt sitten. Että mieluummin siis suullisesti vaan tästä puhutaan.
Ristola:             Ehkä hän voisi paremmin seurata, jos hän näkisi ne paperit, vai?
Puheenjohtaja:   No mikä ettei, mikä ettei, mutta suullinen esitys sitten.
Harju:                Puheenjohtaja, mullakaan ei niitä kyllä ole.
Ristola:             Minä voin tästä ne teille ottaa, pieni hetki.
Harju:                Ei ole tämän jutun aineistossa.
Puheenjohtaja:   Ei ole tämän jutun aineistossa ja ne liittyvät tähän asiaan melko välillisesti. Sanotaan, että eräässä verotarkastuksessa on suoritettu tämmöisiä tutkimuksia ja tehty havaintoja ja ne on nyt näitä papereita. Minun mielestäni ottaen huomioon niitten merkitys tämän asian kannalta, niin riittäisi tuollainen suhteellisen ylimalkainen käsittely. Eli emme mene siihen mielellään, että mistä nämä muodostuvat nämä laskelmat, vaan lopputulos ja sitten vähän perusteltu, että mihin te olette päätynyt ja millä perusteilla, että mitä tämä nyt on, 5 - 10 minuuttia ehkä.
Huovinen:          Jos tähän täytyy niin kuin lyhyesti kertoa tämä asia, niin ehkä on syytä aloittaa niistä laskelmista, jotka on tämä vastaajan asiamies on laatinut. Tämä lähtee, teillä on ilmeisesti tämä laskelma.
Puheenjohtaja:   Ei meillä ole niitäkään aineistossa tässä, että kyllä meidän täytyy lähteä nyt näistä teidän laskelmista. Te olette kai päätynyt siihen, että hävikkiä on ollut 80.000, onko näin?
Huovinen:          Joo, olen päätynyt siihen. 80.000 kasettia on semmoisia, joiden myynti ei ilmene Citylinkin kirjanpidon tositeaineistosta.
Puheenjohtaja:   Mitenkäs Citylink liittyy nyt tähän NTC:hen?
Huovinen:          Citylink liittyy tämmöiseen Oy NTC International Ltd:n, jonka johtajana tämä Yrjö Reinikainen on ollut. Tämmöisen Citylink Oy:n nimissä valmistettiin videokasetteja, jotka sitten myytiin. Noin 70 % myynnistä tapahtui tälle Oy NTC International Ltd:lle ja me olemme tuossa verotarkastuskertomuksessa osoittaneet, että todellisuudessa tämä Citylink Oy oli Reinikaisen hallitsema yhtiö ja nyt Citylinkin tositeaineistosta on laskettu Citylinkin ostamat kasettirungot sen ostolaskuista ja sitten sen myyntilaskuista on sitten selvitetty monenko kasetin myynti ilmenee sen myyntilaskuista. Kun näistä myyntilaskuista ilmenevää määrää on sitten verrattu ostolaskuista ilmenevään määrään, niin on päädytty tämmöiseen 80.000 kasetin eroon ja tehty semmoinen johtopäätös, että tämä edustaa että 80.000 kasettia olisi myyty pimeästi. Tämmöinen johtopäätös on tehty tässä verotarkastuskertomuksessa.
Puheenjohtaja:   Onko tässä otettu huomioon siis jotain tällaista pelivaraa, että on hävikkiä tai Muuta? Tämä tarkoitti kai nyt sitä kun huomioon ottaen tämmöinen hävikki niin on päädytty siihen, että näitä on hankittu näitä, sanoitte kasettirunkoja, että niitä on hankittu siis 80.000 tai vielä enemmän kuin mitä niitä on myyty kirjanpidon mukaan. Sitäkö ajatte takaa, näitä on paljon enemmän hankittu?
Huovinen:          Kyllä, tai se laskelmakin niin päätyi sellaiseen noin 87.000 kasettiin, mutta luonnollisesti siinä on jonkin verran hävikkiä ja kun laskelmiin yleensä pujahtaa jonkin verran virheitäkin, niin tämmöiselle hävikille ja virheelle on varattu sitten tämä noin 7000, elikkä se on pyöristetty 80.000:een tämä tämmöisten kasettien lukumäärä, joidenka kohtalo ei ilmene Citylink Oy:n kirjanpidosta.
Puheenjohtaja:   Voisiko tässä olla jotain epävarmuustekijöitä sitten mielestänne, että millä tavalla kirjanpitoaineistosta ilmenivät nämä hankinnat? Oliko ne yksilöity sitten ne määrät taas vastaavasti?
Huovinen:          Siellä oli pari ostolaskua, joissa ei ollut tätä, ei ilmennyt kasettien ostohintaa eikä ostomäärää ja sitten siellä myyntilaskuissa, meillä ei ollut käytettävissä myyntilaskuja toukokuun alusta, siis 2001 toukokuun alusta lokakuun alkupuolelle, siis 1991 toukokuun alusta 1991 syys-lokakuun vaihteeseen. Citylinkin myyntilaskuja tai semmoista Citylinkin kirjanpitoaineistoa, jossa olisi ollut nämä myyntilaskut, ei ollut käytettävissä. Elikkä tältä ajalta jouduimme myynnit arvioimaan siten, että ne myynnit, joista ei ollut tätä myyntilaskua käytettävissä, jaettiin tämmöisellä keskimääräisellä kasetin myyntihinnalla. Ja sitten ennen kuin tarkastettiin tämä Citylink, niin oli tarkastettu tämä Oy NTC International Ltd. Elikkä Citylinkin myymät kasetit selvitettiin NTC Internationalin kirjanpidossa olevista Citylinkin myyntilaskuista ja ne saatiin niin kuin täsmällisesti selville.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>