Pos.29.4.5. Todistaja Verotarkastaja Matti Huovinen

29.4.5.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Puheenjohtaja:   Te olette päätynyt tässä tarkastuksessa siihen, että 80.000 kappaletta puuttuisi. Oletteko te nyt sitä mieltä perustellusti, että se on nyt sitten oikeaa, vai?
Huovinen:        Tähän on erilaisia huomautuksia, tähän minun laskelmaani kyllä esitetty, mutta mitään semmoista pätevää huomautusta, että olisi tarvinnut niin kuin tätä käsitystä muuttaa, niin ei ole esitetty.
Ristola:             Tähän väliin sanon, että hän tuntee nämä Kämäräisen ja Riistaman laskelmat. Hänellä on niistä kopiot, siellä hovioikeuskäsittelyssä laaditut.
Harju:                Helsingin hovioikeudessa?
Ristola:             Helsingin hovioikeudessa, joo. Tietysti jos ne oikaista halutaan, niin hän voisi suoraan niin kuin kommentoida näitä Riistaman ja Kämäräisen laskelmia.
Puheenjohtaja:   Te olette Helsingin hovioikeudessa ollut todistamassa?
Huovinen:          Minä olen ollut sekä Helsingin käräjäoikeudessa ja Helsingin hovioikeudessa.
Puheenjohtaja:   Aivan, niin siinä toisessa jutussa, se on nyt eri juttu ihan.
Huovinen:          Nimenomaan näitä laskelmia kun on käsitelty.

Puheenjohtaja:   Aivan, juu. Sitten te olette sitä mieltä joo, mutta onko teillä mitään tietoa siitä sitten, mihin, millä tavalla, miten nämä puuttuisi? Ette te siitä voi kai tietää, mihin ne ovat joutuneet. Eikä ole kai tarkoitus siitä todistelua esittääkään?
Huovinen:          No, me olemme vetäneet semmoisen johtopäätöksen, että osakas on myynyt pimeästi ja esittäneet sitten sen osakkaalle peitellyksi osingonjaoksi.
Puheenjohtaja:   Tehdäänkö nyt sillä tavalla, että sitten Harju saa esittää lyhyesti kysymyksiä. Sitten voidaan vielä ehkä hiukan lyhyesti puhua siitä tulevien todistajien lausunnosta, joka on kai tiedossa. Mutta onko Harjulla nyt tässä vaiheessa kysyttävää? Nyt nimenomaan puhutaan tarkastuskertomuksesta ja miten on tarkastuksessa päädytty tähän 80.000:een. No siitä on sitten vastanäyttöä tulossa kyllä vasta oikeastaan.
Harju:                Kysyisin sellaista, että saatiinko mistään ulkopuolista selkeää vihjettä, että näin todella olisi käynyt, että joku olisi myynyt pimeästi 80.000 kasettia?
Huovinen:          Se nyt on lähinnä niin kuin sitä kautta kun eihän tässä oikeastaan sitä määräävää henkilöä näissä Citylink ja NTC -firmoissa muuta ollut kuin tämä Yrjö Reinikainen.
Harju:                Kuulitko, kysyin siis että saatiinko ulkopuolista tietoa?
Ristola:             Antakaa hänen vastata ensin.
Huovinen:          Se oli niin kuin Citylinkkiin nähden ulkopuolinen tieto, että kun suoritettiin sitten verotarkastus Yrjö Reinikaisen ja hänen pankkiteilleen, niistä selvitettiin, niin sinne todettiin tulleen huomattavia rahasuorituksia.

Harju:                Sekö oli ainoa sellainen näyttö, joka tuki tätä teidän laskelmaanne?

Puheenjohtaja:   Oliko tämä tieto jo teidän käytettävissänne, oli kai, niin vaikuttiko se nyt tähän johtopäätökseen 80.000 puuttuvasta kasetista, se tileiltä hankittu tieto?
Huovinen:          Ei, se kävi sillä lailla, että minä kun laskeskelin näitä kasetteja sekä Oy NTC International Ltd:n kohdalla että Citylink Oy:n kohdalla, ja se oli lähinnä sitten Hannu Kuortti, joka suoritti paremmin sitten näitten muitten firmojen, mm. Yrjö Reinikaisen henkilökohtaisen verotuksen tarkastamisen. Ja tämähän perustui tämä 80.000 ihan näihin Citylinkin kirjanpidosta saatuihin tietoihin. Sitten se summa laskettiin vaan sen keskimääräisen kasettihinnan mukaan, mitä sitä nyt ilmeni näistä Citylinkin myyntilaskuista. Elikkä sitä tietoa ei ollut, millaisia markkamääriä mahdollisesti oli niin kuin tullut rahaa sitten Yrjö Reinikaisen pankkitilille. Tästä ei ollut tietoa silloin kun näitä määriä laskettiin, tätä ohimyynnin määrää tälle Citylinkille.
Ristola:             Puheenjohtaja, saanko kysyä tähän väliin yhden kysymyksen?
Puheenjohtaja:   Joo.
Ristola:             Vaikuttiko tähän hävikkiin tai kasettilaskelmaan mitenkään tämän Citylinkinostojen ja myyntien välinen suhde? Kuinka paljon olivat Citylinkin ostot suhteessa Citylinkin myyntiin? Oliko siinä jotain tavallisuudesta poikkeavaa mahdollisesti?
Huovinen:        Se ei vaikuttanut suoranaisesti tähän 80.000 todettuun puuttuvaan kasettimyyntiin. Siihen ei, mutta sitten tähän Oy NTC International Ltd:n kertomukseen sisältyi kyllä tämmöisiä laskelmia siitä, että tämän Citylinkin toiminta niillä käytetyillä kasettihinnoilla oli huomattavan tappiollista.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>