Pos.29.4.5. Todistaja Verotarkastaja Matti Huovinen

29.4.5.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Ristola:             Minä olen itse ymmärtänyt niin, että Citylinkin ostojen ja myyntien välinen suhde ei ole, että Citylink oli ostanut enemmän näitä kasettirunkoja kuin mitä se oli myynyt sitten niitä valmiita kasetteja.
Huovinen:          Niin, tätä voi tietysti taas, näitä oli myyty minun laskelmieni mukaan se 80.000 kappaletta. 80.000 kappaletta vähemmän ilmeni myyntiä kuin mitä oli ostoja Citylinkin aineistosta.
Ristola:             Tavaraostot olivat suuremmat kuin valmiiden tuotteiden myynti, vai?
Huovinen:          Minä olen laskenut lähinnä kappaleita.
Puheenjohtaja:   Puhuitte kasettirungoista ja jos nyt ymmärsin oikein, niin eihän näitä ole laskemalla laskettu näitä lukumääriä, vaan jossain määrin tähän tulokseen on vaikuttanut myöskin tämä hinta, mikä on perustunut arvioon. Oliko se nyt 14,08 markkaa tai jotain. Ja se on arvio kuitenkin ja sen avulla on näitä kappalemääriä laskettu. Ymmärsinkö oikein, että se on myöskin perustunut tähän hintaan, vai?
Huovinen:          Ei, kappalemäärät on kyllä laskettu ihan...
Puheenjohtaja:   Ne on pystytty laskemaan?
Huovinen:          Ihan katsomaan ihan sieltä ostolaskuista, että kun useimpiin ostolaskuihin oli merkitty montako kappaletta oli ostettu ja useimpiin tai kaikkiin, tai useimpiin myyntilaskuihinkin oli merkitty montako kappaletta kullakin myyntilaskulla oli myyty, että sieltä oli poimittu ihan nämä kappalemäärät, mitä siellä oli. Ja sitten se kun siellä oli sellaisia, siellä oli pari semmoista myyntitapahtumaa, että ei ollut sitä kappalemäärää mainittu, niin niissä oli laskettu sitten se silleen arvioimalla sieltä, jakamalla tämä myyntisumma tällä keskimääräisellä kasetin myyntihinnalla. Ja sitten myös niistä myynneistä, joista ei ollut sitä myyntilaskua käytettävissä, niin niistä laskettiin se myyntien määrä keskimääräisellä kasetin myyntihinnalla.
Puheenjohtaja:   Oliko niitten osuus kuitenkin vähäinen mitä sitten nähtiin laskuista? Lukumääriä jouduttiin arvioimaan, niin oliko se kuitenkin vähäinen sitten? Oliko pääosin niin, että pystyttiin ne kappalemäärät ottamaan sieltä asiakirjoista?
Huovinen:          Se oli siitä markkamääräisesti myyntisummasta, niin olisikohan ollut 10 % korkeintaan. Täsmälliset luvuthan kyllä saadaan, jos tarvitaan, mutta voisi luonnehtia, että se oli vähäinen.

Puheenjohtaja: Oliko tässä nyt vielä asiallisia kysymyksiä oikein, Ristola?
Reinikainen:      Sitä en tiedä, mutta minulla olisi sellainen kysymys, että onko tämä huomattava määrä, tämä 80.000 kasettia teidän kokemuksenne mukaan? Oliko teillä mitään muuta niin kuin lähtökohtaa tämmöisille kasettitapahtumille? Niitähän oli useita tässä maassa.
Huovinen:          Jos se 80.000 kerrotaan sillä keskimääräisellä kasetin myyntihinnalla ja siitä tuli vähän toista miljoonaa markkaa, niin se rahamäärä on minun mielestäni kyllä huomattava.
Reinikainen:    Lähinnä tarkoitin sitä, että näkyisikö se markkinoilla, jos tämmöinen määrä pimeitä kasetteja liikkuisi?
Huovinen:        En pysty tähän sanomaan mitään.
Puheenjohtaja:   Tässä on kysymys siis Citylink-nimisestä yhtiöstä, jonka verotarkastajat ovat katsoneet olleen Reinikaisen hallinnassa ja siis käytännössä samaa yhtiötä kuin tämä NTC. Joo, minusta tähän ei ole sitten kovin paljon enempää käyttää aikaa, mutta jos on vielä jotain oleellisia kysymyksiä. Ja mitä tulee nyt siihen, että todistajalle varattaisiin tilaisuus, että todistajaa voitaisiin kuulla vielä Kämäräisen ja Riistaman jälkeen, niin minusta se ei ole oikein mahdollista huomioon ottaen tämä asian laatukin siis ja puolustuksen suosimisen periaate ja muut tällaiset seikat. Että tässä on minusta melkein saatu kaikki irti se mikä voi liittyä tähän asiaan. Oliko Reinikaisella jotain mielessä?
Reinikainen:      Sen verran haluaisin kysyä, että kenellä muodollisesti tämä Citylink-yhtiö oli? Oliko hän kertonut, että yhtiö on ollut jonkun toisen hallussa tai hallinnassa?
Huovinen:          Muodollisesti tämä Citylink toimi Kuormakatu 2:ssa, jossa oli tämän Oy NTC International Ltd:n myyntikonttori. Se oli tämmöinen kuin Vesa Kuusisto, joka sanoi omistavansa sen osakkeet.
Reinikainen:    Onko tarkastuskertomuksen yhteydessä kuultu Vesa Kuusistoa?
Huovinen:        Vesa Kuusistoa on kuultu näitten kasettien hinnanmuodostuksen osalta, että tarkistettu hänellä ne.

Reinikainen:    Kysyin, että onko tämän tarkastuskertomuksen sisällöstä vastinetta pyydetty Vesa Kuusistolta? Onko häntä kuultu?
Huovinen:        Kyllä. Citylink Oy:n kertomus on muistaakseni lähetetty Citylinkin osoitteeseen.
Reinikainen:    Onko tästä, tätä kertomusta kuultaessa kuultu Vesa Kuusistoa?
Huovinen:        Citylinkin kertomus on lähetetty Citylinkin osoitteeseen.
Reinikainen:    Onko häntä kuultu?
Huovinen:        Siis kun se lähetetään Citylinkin osoitteeseen, niin silloin Citylinkkiä on kuultu.

Puheenjohtaja: Niin, tämä on nyt menossa inttämiseksi sitten.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>