Pos.29.4.5. Todistaja Verotarkastaja Matti Huovinen

29.4.5.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Ristola:             Puheenjohtaja. Sitten jos kerran Huovista ei voida kuulla uudestaan, niin sitten minä kyllä haluaisin kysyä häneltä hänen käsityksensä näistä Kämäräisen ja Riistaman...
Puheenjohtaja:   Teillä on tiedossa nyt sitten Huovinen nämä lausunnot. Ne on kai kirjallisia lausuntoja, mitä Kämäräinen - siis lausunto jonka Kämäräinen on laatinut sitä Helsingin käräjäoikeudessa ja Helsingin hovioikeudessa käsiteltyä asiaa varten. Riistama on kai sen sitten tarkastanut jollain tavalla. Minulla on nyt vain vähäinen käsitys tai tieto tästä asiasta, mutta te olette kai ollut siinä todistamassakin sitten siellä Helsingissä, niin nyt otetaan siihen sitten kantaa niinkö tällä tavalla?
Ristola:            Itse asiassa todistaja on laskenut uuden laskelman ja minä haluaisin, että hän kommentoisi sitten tätä uutta laskelmaa.
Puheenjohtaja:   Mielestäni vain suhteellisen lyhyesti ja suullisesti vain, että mitä heikkouksia siinä sitten on ja miksi se ei teidän mielestänne voi pitää paikkaansa. Te vaan puolustatte nyt tätä omaanne.
Huovinen:          Siis tässä on Riistaman laskelma, joka lähtee tästä Kari Kämäräisen laskelman loppusummasta, mihinkä minulla ei ole mitään huomautettavaa. Minä olen tarkistanut Kämäräisen laskelman ja verrannut omiini ja ne ovat suurin piirtein yksi yhteen, ettei niissä mitään oleellisia. Ainoastaan se ensimmäinen lasku siellä, numero 599, niin se ei ilmeisesti ole ollut siinä aineistossa ja se ei ollut myöskään meidän laskelmissa. Mutta tämä Kämäräisen loppusumma on kuitenkin, mitä tässä on lähtenyt, niin tämä on ihan täysin hyväksyttävissä. Sitten siinä on tehty tämmöisiä korjauksia tähän Kämäräisen, se on vähentänyt tähän laskelmaan sisällytetyt boxit eli ne on niitä, jotka tulee kasetin kanssa, semmoisia muovisia ja hän on päässyt...
Harju:                Ne on näitä, mitkä on vasta tulossa sinne. Minä voin hyvin antaa ne.
Reinikainen:      Näkee vähän, mistä on kysymys.
Puheenjohtaja:   No, tästä nyt näemmä olette yhtä mieltä. Tämä tässä vaan vähän vaivaa. Ollaan sivuraiteella.
Ristola:             Minä mielellään antaisin sitten...
Huovinen:          Minua pyydettiin siis kommentoimaan tätä Riistaman lausuntoa.
Puheenjohtaja:   Näin oli, näin oli ja...
Huovinen:          Minä nyt rupesin kommentoimaan näitä kun...
Puheenjohtaja:   Aivan oikein, ja nyt meillä on nämä kirjalliset lausunnotkin, mutta emme voi näihin nyt tarkkaan tässä kuitenkaan paneutua.
Huovinen:          Mutta kuitenkin kun nyt tässä ruvetaan kuromaan umpeen tavallaan sitä 80.000 tällä Riistaman, niin se on saanut koteloiden määräksi 3700 ja minä olen laskenut useampaankin kertaan, niin 4750 on minun mielestäni se oikea määrä. Sitten se on vähentänyt näitä hyvityslaskuja ja olettaa, että kun on kerta annettu hyvityslasku niin se on jäänyt sinne asiakkaalle se. En mä nyt siihen mitään, että -200, mutta sitten tuli tämmöinen merkittävä. Siellä on semmoinen yksi lasku, johonka ei ole merkitty niitä niitten lukumääriä ja se mitä siihen on merkitty, niin siinä lukee tälleen, että ”Sek-kasettikotelot ja v-nollia” ja sen summa oli 67.832. Ja Riistama on nyt jakanut sen summan ja lähtenyt siitä, että koko summalla on myyty näitä v-nollia, jakanut sen semmoisella kuin 2,50 markkaa, ja saanut sitten siihen 27.000. Ja kun siellä ostoissa on kaksi arvioitua ostolaskua, että se olisi ne arvioidut ostolaskut ja lasketaan samalla lailla jakamalla ne myöskin tällä 2,50 markalla, niin tähän tulisi niin kuin nettolisäystä vain 1931 eli vajaa 2000. Ja sitten siellä on laskennallinen myynti koostuvat siellä. Se oli tuommoinen 15.000 markan erä. Riistama on jakanut senkin tämmöisellä 2,50 markalla, elikkä olettanut että siinä on myyty noita pelkkiä kasettirunkoja, mutta siinä luki sillä lailla, että videokasetteja. Elikkä minun mielestäni siinä15.000 markalla on myyty vain 1000 kappaletta. Kun kasetin hinta on15 markkaa, niin 15.000 markalla on myyty silloin vain 1000 eikä 6000. Tämä 5500 saa olla siellä sitten, tämä takavarikoidut kasetit. Siitä on olemassa takavarikkopöytäkirja ja siitä ilmeni, että osa niistä kaseteista onkin ollut NTC:n kasetteja Vesa Kuusiston ilmoituksen mukaan ja osa sitten Balstarin kasetteja ja siihen on jäänyt sitten näitä Citylinkin omistamia vain 1700 kappaletta. Sitten näistä takavarikoiduista ja tästä arvioidusta loppuvarastosta, niin siitä on olemassa tuolla Oy NTC International Ltd:n kertomuksessa tämän Vesa Kuusiston lausunto, että ne olisi kaikki mennyt sitten tämän toiminnan jatkajalle eli Etronialle. Eli että ei olisi jäänytkään Citylinkille oikeastaan loppuvarastoa eikä myöskään näitä takavarikoituja. Ja koska näitä ei ole tuloutettu mitenkään Citylinkin kirjanpidossa, niin nämä 2000 plus nämä takavarikoidut olisi osa sitä pimeätä myyntiä niin kuin Citylinkin kohdalla. Kun nämä minun huomautukseni tekee tähän Riistaman laskelmaan, niin siihen jää vielä se 80.000 senkin jälkeen plus siitä pitää vähentää...
Puheenjohtaja:   Olette päätynyt nyt siihen, että kun olette ottanut huomioon nämä laskelmaan tehdyt huomautukset, niin olette kuitenkin, pysytte niittenkin jälkeen tässä alkuperäisessä tarkastuskertomuksessa?
Huovinen:          Niin, siihen jää se 80.000. Ja siihen vielä, että jos siellä tuotannossa jotakin hävikkiä on syntynyt, niin se pitää siitä vielä vähentää tämä hävikki.
Puheenjohtaja:   Tarkoittaako se sitä, että tämä menee sitten alle tämän 80.000?
Huovinen:          Just kun sitä hävikkiä ei ota huomioon, niin menee sitten. Mutta se, että mikä se hävikin määrä on, niin en nyt pysty siitä sanomaan kyllä mitään.
Puheenjohtaja:   No selvä on. Helsingin hovioikeus on katsonut että 50.000. Siinä on pelivaraa tietysti. Te olette päätynyt siihen, että se voisi olla jonkin verran alhaisempi sitten, vai, kuin 80.000?
Huovinen:          Joo, kyllä se.  Tätä hävikkiä kun rupee miettimään nyt, että mitä se voisi olla ja ilmeisesti on, niin minä en osaa sanoa siitä mitään.
Puheenjohtaja:   Nämä huomautukset mitä on tehty, Kämäräinen on tehnyt ja Riistama, niin ne ovat olleet osittain aiheellisia vai, oikeutettuja?
Huovinen:        Nehän on, ne on sillä lailla, että nehän on kaikki oikeastaan arvioita. Yksi mikä oli aiheellinen oli se ensimmäinen lasku siellä se 599, niin se on niin kuin täsmällinen, mikä puuttuu meiltä, se on semmoinen täsmällinen virhe. Mutta nämä huomautuksethan mitä Riistama on tehnyt, nämähän on kaikki eräänlaisia arvioita.
Puheenjohtaja:   Tulkinnanvaraisia asioita kaikki. No niin, oliko tämä riittävä vai onko tästä nyt vielä?

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>