Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.23


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kesti vajaa puoli vuotta kun saimme kutsun: NTC:lle toimitetaan tiedoksi 29.5.1998 tehty päätös Dri Nro 236/7010/98 jossa todetaan mm: Uudenmaan lääninoikeus on 28.5.1998 pitämässään istunnossa päättänyt toimittaa asiassa suullisen käsittelyn maanantaina 29.6.1998 alkaen klo 10.00. Päätöksessä todetaan seuraavasti. Käsittelyn tarkoitus: Suullinen käsittely järjestetään Oy NTC International Ltd:tä koskevan tarkastuskertomuksen numero Hal/0168/94 perusteella suoritettua liikevaihtoveron jälkiverotusta koskevassa asiassa.  Käsittelyssä pyritään saamaan selvitystä Oy Ntc International Ltd:n ja Citylink Oy:n välisestä liikesuhteesta.
Allekirjoitus: Esittelijä Marja Hokkanen (ks. hakemisto Marja Hokkanen).

Kirjeessä kerrottiin, että käsittelyssä pyritään saamaan selvitys : " Käsittelyssä pyritään saamaan selvitystä Oy Ntc International Ltd:n ja Citylink Oy:n välisestä liikesuhteesta." Ks.Pos.16.1.a.

Oli odottanut, että Hallinto-oikeus pyrkii selvittämään verotarkastuksen "kausaalisen/matemaattisen väitteen". Ymmärsin, että sen selvittäminen johtaisi verottarkastajat umpikujaan, eihän liikevaihtoverotuksen kausaalisia olosuhteita oltu lainkaan selvitetty. Kyseessä oli verotarkastuskertomuksen sisällön hyväksyminen "olosuhteissa jotka olivat mitä ilmeisemmin vaikeat".

Ennen varsinaista asian käsittelyä toimme esille mm. että Teoston hallussa oli ainakin NTC/Yrjö Reinikaista koskevat verotarkastuskertomukset. Kyseinen seikka oli kiistaton, oliko Teostolla myös poliisitutkinta aineisto? epäilen olleen. Kuusistolla oli häntä koskeva kuulustelukertomuksen kopio jonka Mertala olisi halunnut luovuttaa uudenmaan lääninoikeudelle. Asiasta on seuraava merkintä Uudenmaan lääninoikeuden Päätöksessä:

Myös kuulustelupöytäkirjojen olemassaolo tuli esille Kemppaisen lausumana seuraavasti Ks.16.1.b.:

Esitimme vaatimuksen Uudenmaan lääninoikeudelle, selvittää Kuorttiin ja Huoviseen kohdistuva epäilymme heidän esteellisyydestään. Asiasta päätös lausuu seuraavasti:

 

Next >>

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>