Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.25


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Viranomaistoimintaan liittyvät riidattomat ja tässä esitetyt selkeät lainrikkomukset kuuluvat Hallinto-oikeuden toimialaan Tietysti myös Eduskunnan oikeusasiamiehen tulee puuttua viranomaistoiminnan lainrikkomuksiin, tästä myöhemmin. Peruteluissaan Hgin lääninoikeus katsoo (seuraavassa edelliseltä osin kokonaisuudessaan), että verovirannomaisten laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomusten ei uudenmaan lääninoikeuden mielestä kuulu heidän toimivaltaansa?

 

 

Next >>

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>