Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.26


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kuultuani useita oikeustieteen asiantuntijoita olen ymmärtänyt, että ensimmäisen kappaleen viimeinen virke on kelvoton. Hallinto-oikeuden olisi tullut ottaa käsiteltäväksi se miten Teosto/Pörsti (epäilen verovirannomaisten luovuttaneen aineiston Teostolle/Pörstille) oli saanut haltuunsa salassa pidettävää aineistoa.

Käsittely kertoo myös poliistutkinta-aineston olemassaolosta (ainakin verottajan hallussa ja ilmeisesti myös Teoston hallussa), jota ei ole toimitettu NTC:n tai Yrjö Reinikaisen tiedoksi. Hallinto-oikeus on täytynyt olla tietoinen KHO:N päätöksestä: KHO 22.1.1980 T 356: Ks14.3.11 (Kuuleminen. Korkein hallinto-oikeus kumosi lääninoikeuden päätöksen ja päätti siirtää asian lääninveroviraston edelleen käsiteltäväksi.)

>Prejurikaatti: KHO:n mukaan maksuunpanoa ei olisi pitänyt toimittaa, ennen kuin yhtiölle oli varattu tilaisuus tutustua poliisikuulustelupöytäkirjojen sisältämiin aliurakoitsijoiden kertomuksiin, sikäli kun ne koskevat puheena olevia maksuunpanoja, samoin kuin niihin tietoihin, jotka sisältävät tarkastusasiamiehen vastineeseen liitettyihin ennakontarkastajien muistiinpanoihin. Näillä perusteilla ja kun lääninoikeus on ollut eri käsitys siitä, mitä seikkoja on otettava huomioon asiaa ratkaistaessa Korkein hallinto-oikeus ottamatta asiaa välittömästi ratkaistavakseen harkitsi oikeaksi kumota lääninoikeuden päätöksen. KHO 22.1.1980 T 356: <

Edellä on toteen näytetty ky. poliisitutkinta, - josta 21.05.1996 Kuortin/Huovisen puolustusasianajaja myös mainitsee seuraavasti Pos.17.21 Polisitutkinta aineisto olisi tullut toimittaa NTC:lle ennen verotuspäätöksen tekemistä.

Hallintoikeuden käsittely kokonaisuudessaan Pos.21

Pos.22.3. Huomioni oikeusistuimen kokoonpanosta ja prosessista:

Oli kulunut muutama kuukausi Uudenmaan lääninoikeuden istunnosta ja minulle oli selvinnyt, että Uudenmaan lääninoikeuden jäsenet jotka olivat käsitelleet asiaa olivat osin esteellisiä, lopettaneet työnsä, tai siirtyneet muihin tehtäviin. Esittelijä sekä pöytäkirjan laatijana toiminut Lääninoikeudensihteeri Marja Hokkanen oli 29.6.98 tapahtuneen istunnon jälkeen aloittanut lomansa, ja sen jälkeen aloittanut työnsä verohallituksen palveluksessa. Hän oli tehnyt työsopimuksen siirtymisestään verohallituksen palvelukseen huomattavasti ennen kyseistä oikeuden istuntoa. Asia oli myös tiedossa hänen työtovereillaan, joilta sain asian kuulla. Lääninoikeudensihteeri Marja Hokkanen oli siten osallistunut Uudenmaan lääninoikeuden istunnossa tehtävään johon hän oli esteellinen.

 

Next >>

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>