Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.6.1.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

6. Hinnoittelusta ja Teoston rooli asianomistajana s.1

Hinnoittelua arvioitaessa tulee asiassa ottaa huomioon olosuhteet ja olosuhde muutokset 1991-3. Aloitan Kimmo Pörstin kirjeestä 1994 Riihimäen poliisilaitokselle. Riihimäen Nimismiespiirille Teosto/ Pörsti laati uuden tutkintapyynnön, ja asiasta Rikoskomisario Jouko Kangasmaa 7.3.1994 tiedustelee Pörsti:ltä lisää yksityiskohtaista tietoa. Teosto/ Pörsti vastaa kirjeeseen: 10.3.1994 NTC International Ltd Oy:tä koskien mm. "klikkaa": " Kotimaisen valmistuksen osalta tilannetta yritettiin korjata joulukuussa 1992 tekijänoikeusasetuksen muutoksella, jossa myös kasettien valmistukseen käytettävästä ns. raaka-nauhasta alettiin periä kasettimaksua."

Tekijänoikeusmaksu 1993 tammikuusta alkaen perittiin raaka-aineesta eli mangneettinauhasta - maahantuotaessa - perinnästä vastasi tulli. Suomi ei ollut tuolloin EU maa. Kaikki maahantuonti tarkastettiin. Maahantuonti ja siihen liittyvät dokumentit/asiapaperit tarkastettiin tullissa. Asiasta lausuu Pörsti seuraavasti: "6. Rikosoikeudellinen arviointi; tehty tutkimuspyyntö Em. toiminnan rikosoikeudellinen arviointi on ongelmallista: Tekijänoikeuslaissa ei ole selkeää kasettimaksun kiertämiseen tähtäävän toiminnan kriminalisointia. Lisäksi tullin kanta on ollut se, että tullirikos toteutuu lähinnä vasta sillä, että tullille aiheutetaan taloudellista menetetyksi. Kaikesta huolimatta on ajateltavissa, että ainakin tietynlainen toiminta; mm. tahallisesti väärien tietojen antaminen kasettimaksun kiertämiseksi, on lähellä petoksen tunnusmerkistöä." Pörsti kirjeessään lausuu asiasta myös: "Tämänhetkisten tietojen mukaan Balstar ostaa valmistuksessa käytettävää raaka-nauhaa (kasettimaksullisena) ja valmistaa siitä kasetteja. Balstarin myymien kasettien merkistä ei ole tarkkaa tietoa." Vuoden 1993 tammikuusta alkaen on kiistatta mangneettinauhasta peritty kasettimaksu jo maahantuotaessa. Voidaanko ajatella että BASF olisi tuonut/toimittanut maahan nauhaa ilman kasettimaksua tai, että NTC olisi tuonut nauhaa ilman kasettimaksua - salakuljettamalla - sitä ei ole väittänyt Teosto eikä syyttäjä. Tällainen syytös olisi myös vaatinut näytön. Huovinen todistaa käräjäoikeudessa: Syyttäjä:   Oliko Basf sellainen tavarantoimittaja joka toimitti eniten näitä tätä magneettinauhaa
Huovinen:          Basf myi noin 50 % tuli suoraan Basfilta mutta sitten, että tulihan sieltä NTC:n nauhaa mutta se, että onko se Basfin tai jonkun muun nauhaa sitä mä en tiedä mutta 50 % tuli suoraan Basfilta

Asiasta käytiin Käräjäoikeudessa myös seuraava keskustelu: Puheenjohtaja:  Onks lautakunnalla kysyttävää?
Harju:               Reinikaisella olisi jokunen kysymys.
Puheenjohtaja:  Olkaa hyvä.
Reinikainen:     Perustelen sen ensiksi.
Puheenjohtaja:  No, kysykää nyt, perustellaan sitten aikanaan, et jos on kysymys niin kysykää.
Reinikainen:     Ostiko Etronia Oy sellaista magneettinauhaa, jossa tekijänoikeusmaksu liittyi magneettinauhan hintaan? Tämän tekijäoikeusmaksu-asetuksen muutoksen jälkeen?
Kuusisto:          Siis ostiko?
Reinikainen:     Siis ostiko Etronia Oy sellaista magneettinauhaa, joka sisälsi tekijäoikeusmaksun tekijänoikeus-asetuksenmuutoksen jälkeen?
Kuusisto:          Kyllä osti.
Reinikainen:     Siis, joka sisälsi tekijäoikeusmaksun?
Kuusisto:          Kyllä.

Puheenjohtaja:   Olisi esitetty täsmentävä kysymys vielä voin kertoa tästä historiasta, että se asetus muuttui 14.12.1992. Nyt täytyy katsoa näiden myyntilaskujen päiväyksiä. Miltä ajalta ne on.

Kun arviodaan hinnoittelua, tulee se harkittavaksi "Teosto-maksu hypoteesin" ainoastaan 1992 vuoden osalta - sikäli kun asiassa olisi ratkaisevassa asemassa kasettimaksu. Verottaja tarkastuskertomuksessaan viittaa/syyttää Etroniaa hinnoittelusta, samoin Teosto on rakentanut raskaat hinnoitteluun liittyvät syytökset vuonna 1993 Etronian myymiin tuotteisiin. On aiheellista vielä plata CityLink Oy:n alkuun jolloin Kuusisto pyrki luomaan asianmukaisen yhteyden
Teostoon Pos 25.3.2.4.: Kuuleminen tuo esille sen tosiseikan, että Teosto tahallisesti viivytteli asiassa saattaakseen suomalaisen valmistajan vaikeuksiin. Tällainen toiminta oli Teostolle säännön mukaista, suomalaista valmistusta ei haluttu "sotkemaan" markkinoita. Teosto Mäntylä Puhuttelee kuusistoa samasta aiheesta (klikkaa)

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>