29. Henkilökohtainen verotarkastuskertomus/Käsittely/syyte/syyttämättäjättäminen. Käsittely Hämeenlinnan käräjäoikeudessa/Hovissa. Rengas sulkeutuu/ tuomiolauselma: Hylännyt syytteet

29.a.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

NTC:n suoritettuun vartotarkastukseen liittyi myös henkilökohtaisiin pankkitileihin liittyvä tarkastus. Tarkastuksessa verotarkastajat arvioivat, että kaikki tilille panot ovat henkilökohtaista jälkiverotettavaa tuloa. Laatimassani verotarkastuksen vastineessa annettu yksityiskohtainenkaan selvitys ei vaikuttanut lainkaan verotajan tekemään veropäätökseen. Verotus oli hitsattu kiinni NTC:n verotarkastuskertomuksen kylkeen sellaisella synteesillä jota ei verovirannomaisten taholta voitu purkaa, olisihan se samalla purkanut koko verottajan tehtaileman teorian. Verotuksesta - periaatteellisella tasolla antaa kuvan seuraava diskurssi:

Verottaja Ristola: Millä perusteella nää on sitten katsottu veronalaiseksi tuloksi
Kuortti:                Meillähän on Suomessa niin kuin lähtökohta tällainen hyvin laaja tulonveron alaisuus eli periaatteessa kaikki rahat ja rahan arvoisena saadut etuudet ovat veronalaista tuloa, ellei ole toisin säädetty ja nyt on tietyt tulot on säädetty verovapaiksi myös sosiaaliset etuudet mutta noin lähtökohta on kaikki on veronalaista tuloa, että tähän on tullut tiettyjä lainsäädäntöön tiettyjä voiko sanoa yksinkertaistuksia jotkut valuutta, valuutan vaihdosta saadut kurssivoitot tiettyyn rajaan asti samoin kuin kotiuttamisesta myyntivoitot ei ole tiettyyn rajaan asti verollisia mutta –90 luvun alkupuolella ne ei näitä rajoituksia ollut ja tai sitten jos on kyseessä perintö tai lahja niin ne on sitten sen oman verosäännösten puitteissa, mutta muuten Suomessa on hyvin laaja noin verovelvollisuus.

Kuortti vastaa varsin yleisellä tasolla asiasta, asia liittyy viitekehykseen ("etuudet"), että kaikki panot ja varainsiirrot eri yhteyksissä kuten omat transaktiot tilien välillä, saatu tai peritty lainan takaisin suoritukset, tai transiitto siirrot ovat tilinhaltijan tuloa. Tästä lähtökohdasta katsottuna on selvää - että Suomessa ei voi yksityistä tiliä käyttää kahden yksityisen osapuolen välisiin transaktioihin ilman, että se voi johtaa veroseuraamuksiin. (Tosiseikka on, että yksityiset kansalaiset eivät ole transaktioistaan kirjanpitovelvollisia.) Tällainen verotusmalli on päätä huimaava, se johtaa kansalaisiin kohdistuessaan mielivaltaan jota ei voi mitenkään perustella kuuluvan länsimaissa peräänkuulutettuun positiiviseen oikeuskulttuuriin.

Verotarkastuskertomus syntyi samassa yhteydessä kuin NTC:n verotarkastus, väite muusta on perusteeton/sofistinen. NTC:n verotarkastus sisältää mm. henkilökohtaisiin tileihini liittyvän aineistoa koskevat referaatit, mm: seuraavan verotarkastuskertomuksesta scannaamani sivu:

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>