20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus.
Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot – verotuksen ristiriitaisuus.

20.55


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Pos.21.4.10

 


CityLinkin puolesta ei Vesa Kuusistolla ollut mitään mahdollisuuksia editoida asianmukaista vastinetta alustavaan tarkastuskertomukseen. Ensinnäkin hän ei sitä saanut, eikä häneltä pyydetty vastinetta. Toiseksi kirjanpitoaineisto oli verottajan hallussa, eikä Vesa Kuusistolla ollut tietoa ky. aineiston sijainnista. Verotuspäätös ja siihen liittyvä synteesi kokonaisuudessaan oli sellainen, että CityLink voinut siihen vaikuttaa. Kirjanpitoaineisto ja siihen liittyvät laskut olisivat edesauttaneet mahdollisuuksia sellaiseen editointiin jolla kausaalisia ja matemaattisia virheitä olisi perustellusti voinut vaatia korjatavaksi. Varsinkin - mielettömäksi paisuneet Lvv verojen määrät olisi CityLinkin toimesta voitu vaatia korjattavaksi? Ymmärsin, että CityLink Vesa Kuusisto oli halukas saamaan asiat oikealle tolalleen. Väitteet ohimyynnistä olivat Citylinkin vastineiden mukaan aiheettomia, tältä osin vastineiden editointi oli myös mahdotonta puuttuvan kirjanpitoaineiston johdosta, joka oli verottajan hallussa, kuten edellä tuli esille.

 

Pos.21.4.11

Kuten perustelussa mainitaan oli kyseessä arvio. Tarkastus ei kokonaisuudessaan kohdistunut kausaaliseen selvitykseen vaan osin simulointiin sekä laskujen sisällön sofistiseen falsifiointiin. Asiasta enemmän todistajat Liiketilikeskus joht. Kari Kämäräinen sekä KHT Veijo Riistama ym. alaotsikossa 25.3... todistajien kertomukset.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>