21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä,
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano

21.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Pos.21.1 Valitus/suullisen käsittelyn määrääminen

Olimme valittaneet Uudenmaan lääninoikeuden 19.6.1996 päivätystä Dro nro 6351/7010/95 tekemästä päätöksestä 426/4 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen laati Oikeustieteen tohtori Olli Ryynänen (valitus kirjelmä, Ks. Pos. 19. NTC:n valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 27.8.1996).

Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöksellään 12.1.98 Dri.Nro 2940/6/96 palauttaa Oy NTC International Ltd  verotuksen uudelleen käsiteltäväksi Uudenmaan lääninoikeuden suulliseen käsittelyyn. Korkein hallinto-oikeus on myös 3.2.1997 kieltänyt verojen ulosoton ennen kuin valitus on ratkaistu.

NTC:lle toimitetaan tiedoksi 29.5.1998 tehty päätös Dri Nro 236/7010/98 jossa todetaan mm: Uudenmaan lääninoikeus on 28.5.1998 pitämässään istunnossa päättänyt toimittaa asiassa suullisen käsittelyn maanantaina 29.6.1998 alkaen klo 10.00. Päätöksessä todetaan seuraavasti.

Käsittelyn tarkoitus: Suullinen käsittely järjestetään Oy NTC International Ltd:tä koskevan tarkastuskertomuksen numero Hal/0168/94 perusteella suoritettua liikevaihtoveron jälkiverotusta koskevassa asiassa. Käsittelyssä pyritään saamaan selvitystä Oy Ntc International Ltd:n ja Citylink Oy:n välisestä liikesuhteesta.
Allekirjoitus: Esittelijä Marja Hokkanen.

Pos.22.2 Suullinen käsittely

LÄÄNINOIKEUDEN JÄSENET

Lääninoikeudentuomari Tapio Kortelainen, Puheenjohtaja

Lääninoikeudentuomari Mikko Rossi

Lääninoikeudentuomari Matti Anttila

ESITTELIJÄ JA PÖYTÄKIRJAN LAATIJA

Lääninoikeudensihteeri Marja Hokkanen

ASIANOSAISET

- Oy NTC International Ltd:n edustaja Yrjö Reinikainen Espoosta sekä avustaja oikeustieteen kandidaatti Ari Mertala

- Uudenmaan veroviraston asiamiehenä valtakirjalla varatuomari asianvalvoja Pekka Kemppainen Helsingistä

ASIAN KÄSITTELY

- Käsittely toimitettiin lääninoikeuslain 20 §:n nojalla suljetuin ovin
- Asian käsittely on nauhoitettu

Käsittelystä.

Esitin, että verotarkastaja Matti Huovinen ja Hannu Kuortti olivat esteellisiä (julkinen vihamies) todistamaan tässä asiassa ja esitin, että asiassa tehdään erillinen päätös, jossa todetaan että Huovista ja Kuorttia kuulla todistajana vaan ainoastaan todistelutarkoituksessa.
Perusteina olivat keväällä 1996 Hämeenlinnan käräjäoikeudessa rikosasiana R96/86 käsitelty herjaus ym. jossa asianomistajana olin minä ja vastaajina Matti Huovinen sekä Hannu Kuortti, (ks. pos.17. Herjaus, solvaaminen, kunnianloukkaus syyttömyysolettama. (HML:n Ko:n käsittely v.1996)

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>