21. Hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Jaakko Jonkka
Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) - Hallinto-oikeuden kokoonpano
21.18


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kirje vastaa KY:n osalta 9.9.1998 tekemiini kysymyksiin. Kirjeestä 9.9.88 kerrotaan KY:n verotusta koskevassa alaotsikossa: >Pos.9.6. Kantelu ja Eduskunnan Oikeusasiamiehen vastaus<
Koska saamastani vastauksessa - Suomenkielen taitoni huomioon ottaen - kyennyt erottamaan - vastausta 16.12.98 laatimaani selvityspyyntöön, päätin kysyä Oikeusasiamiehen toimistosta, oliko vastauskirjeessä vastattu kysymykseeni?
(Olin saanut myös kaiken aineiston takaisin oikeusasiamiehen toimistosta. Aineisto oli 7 cm paksuinen asiakirjanide jonka päällimmäiseksi oli laitettu kopio 5.12.98 laatimastani kirjeestä oikeusasiamiehelle, seuraavaksi oli laitettu kopio oikeuskanslerinvirastoon samana päivänä osoittamani kirje.) Pyysin selvitystä, oliko minulla toimitettu kaikki oikeusasiamiehen asiasta antamat vastaukset. Oikeuskanslerinviraston kirjeestä ilmenee, että hallinto-oikeuden kokoonpanoa koskeva asian käsittely on oikeusasiamiehen toimistossa. Vastausta en koskaan saanut laatimaani valitukseen/selvityspyyntöön? Päättelin, että ei vastausta, jos ei osata? tai haluta vastata? vai mitä oikeuskansleri JAAKKO JONKKA?


Seuraavassa, Eduskunnan Oikeusasiamiehentoimiston kanslian vastaus kokonaisuudessaan:

Yrjö Reinikainen

16.12.1998 päivätty kirjoituksenne on merkitty meillä diaariin lisäkirjeeksi ja
siihen on vastattu samassa päätöksessä (Dnro 1796/4/98/27.1.1999) kuin (klikkaa päätös)
ensimmäiseen 9.9.1998 päivättyyn kirjoitukseenne.

Tiedustelemanne kirje löytynee oikeuskanslerinvirastosta.

Ystävällisin terveisin
Päivi Karhu

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>