Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.20


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Valitus Tutun Hovioikeuteen oli jätetty. Odotimme päätöstä suullisen käsittelyn saamiseksi. Suullinen käsittely olisi mahdollistanut asiantuntijäsenten käytön prosessissa jonka merkitys vastaajille oli erittäin suuri. Kyseessä kantajan osalta oli asianmukaisen menettelyn tai inkvisitorisen menettelyn valinta. Valitus oli jätetty hoviin kesällä 1996 ja saimme päätöksen 14.1.1997. Harvinaisen nopeasti puolessa vuodessa. Emme päässeet käsittelemään asiaa suullisesti. Kun kyseessä oli rikos asia - olisi meillä ollut mahdollisuus kuulla myös uusia todistajia asiassa, tämä evättiin. Kävin tutustumassa Hovioikeudessa asiakirjoihin ja jouduin toteamaan, että käsittely oli kaadettu syliimme johtuen esteellisyysolosuhteiden noususta esille. Mikäli prosessi olisi viety asianmukaisesti loppuun olisi Hovioikeus joutunut asianmukaisesti toteamaan vastaajat syyllisiksi sekä esteellisiksi jatkamaan verotarkastusta ja tämä olisi kaatanut verotuksen vaikka uudet verotarkastajat olisikin määrätty jatkamaan prosessia. Olimme tilanteessa jonka Karl Marx lausui aikanaan: "kaikki päätöksenteko perustuu talouteen"

Turun hovioikeus päätöksessään ei perustele mitään, se ei ikään kuin käsittele asiaa? Päätös muistuttaa minua 2000 vuotta sitten tehdystä päätöksestä jossa - Pilatus sanoi heille: "Ottakaa te hänet ja tuomitkaa hänet lakinne mukaan". Ks. Turun hovioikeuden koko päätös perusteluineen. (Ks. myös 25.2.2 )/ antaa kuvan syyttömyysolettaman asemasta!

 

Verovalituksemme käsittely etenee KHO:n päätöksellä Uudenmaan lääninoikeuden suulliseen käsittelyyn.

Samaan aikaan etenee valituksemme käsittely lääninoikeudessa. Olimme saaneet Uudenmaan lääninverovirastolta maksuunpanokieltopäätöksen. Olimme myös päättäneet nostaa yhtiön osakepääomaa voidaksemme varautua pahimpaan, ja kerroimme asiasta myös verottajalle: Klikkaa. Lääninoikeus antaa päätöksensä. Päätös tukee täysin verottajan vaatimuksia.

Tiimissämme toteamme kyvyttömyytemme saada aikaan objektiivinen sekä oikeudenmukainen käsittely. Päätämme lähestyä asiantuntijaa/auktoriteettia, jolla olisi asiantuntemusta nähdä syvälle kokonaisuuteen, voidaksemme saada aikaan yhteenvedon valitukseksi Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Otimme yhteyttä Oikeustieteen tohtori (nykyisin Professori ks. valtioneuvoston päätös) Olli Ryynäseen. Hän on väitellyt Tohtoriksi teemana peitelty osingonjako. Hän otti asian tutkittavakseen, ja myöhemmin lupautui valituksen laatimiseen KHO:N: Ks. Pos.19.

Valituksessaan hän perusteellisesti tuomitsee verottajien menetelmät. Suomen lakiin liittyvät vieraat vieraat viittaukset saivat myös Olli Ryynäsen huomion. Hannu Kuortti omassa vastineessaan jatkaa valitsemallaan tyylillä "eipäs juupas" "jos niin - sitten näin". Mikä on hänelle selvää - on kysymys bulvaanin käytöstä. Hannu Kuortin laatiman vastaselityksen sisällön perusteella on ikään kuin tuomioistuimessa faktisesti päätetty bulvaanin käytöstä - sellaista päätöstä ei ole - asiaa ei ole mikään oikeuselin käsitellyt. Poliisitutkinnan sisältö, josta alustavassa tarkastuskertomuksessa mainitaan kuullun Vesa Kuusistoa, ei myöskään ole vastaajan tiedossa - sitä ei annettu - sitä ei "käsitelty".

Hannu Kuortti (urakehityksessään edennyt ylitarkastajaksi) ja Matti Huovisen vastaselvitys (Olli Ryynäsen valitukseen) on sisällöltään niin "rikas", että se on syytä kokonaisuudessaan julkaista ks.19.B. Huomiot ja ristiriitaisuudet testaan seuraavassa mielenkiintoisimmilta osin. Testaan aineistoa OTT Olli Ryynänen laatimaan valitukseen, sekä muuhun todistus aineistoon jota on syntynyt todistajien lausunnoista tai virallisista dokumenteista.

Next >>

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>