Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.28


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Kirjeeni Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon oli seuraava. Pos 21.14

Oikeusasiamiehen Toimisto
00120 EDUSKUNTA

 

Asia:              Selvityspyyntö Uudenmaan Lääninoikeuden järjestämästä suullisen käsittelyn laillisuudesta sekä vastaajan oikeusturvasta.

Viite:              Korkeimman Hallinto-oikeuden päätös palauttaa Oy Ntc International Ltd verotus uudelleen käsiteltäväksi uudenmaan lääninoikeuden suulliseen käsittelyyn.

Suullinen käsittely on Uudenmaan lääninoikeuden 28.5.1998 päätöksellä järjestetty 29.6.1998 alkaen klo 10.00.

Kutsun oikeuteen on allekirjoittanut esittelijä lääninoikeudensihteeri Marja Hokkanen joka toimi myös lääninoikeuden esittelijänä sekä pöytäkirjan pitäjänä.
Lääninoikeudentuomari Tapio Kortelainen toimi puheenjohtajana ja jäseninä Lääninoikeudentuomarit Mikko Rossi sekä Matti Anttila.

Suullisen käsittelyn jälkeen on selvinnyt, että Marja Hokkanen toimi oikeuden esittelijänä tietoisena siitä, että hän heinäkuussa alkavan lomansa jälkeen siirtyy Verohallituksen palvelukseen. Käsityksemme mukaan Marja Hokkanen on asiassa ollut esteellinen toimimaan lääninoikeuden esittelijänä ja sihteerinä.

Elokuussa suorittamaamme tiedusteluun käsittelyaikataulusta meille ilmoitettiin, että esittelyn asiassa hoitaa oikeuden puheenjohtaja saavuttuaan lomaltaan/sairaslomalta. Myöhemmin on selvinnyt, ettei oikeuden puheenjohtaja Tapio Kortelainen palaa lomaltaan hoitamaan virkaansa.

Jäljellä ovat lääninoikeudentuomarit Mikko Rossi sekä Matti Antila.

Voidaanko odottaa menettelyn kokonaisuudessaan turvaavan vastaajan oikeusturvan asiassa?

Espoossa 5.11.1998

Oy Ntc International Ltd
Olarinluoma 15, 02200 Espoo
Yrjö Reinikainen

Jäin odottamaan oikeusasiamiehen vastausta. Tässä välin tutustuin juridiikkaan Helsingin yliopiston kirjastossa. Minulle kirjasto osoittautui aarreaitaksi kuin myös Suomalaiselle kirjakaupalle josta parhaita teoksia noudin itselleni.

>> Göran Portin Lakimies lehdessä 8/1998 kirjoittaa artikkelissaan: MILTÄ OIKEUDEN PITÄÄ NÄYTTÄÄ! mm. seuraavasti. ”Euroopan ihmisoikeussopimuksekseen liittyvän yleissopimuksen vahvistamat oikeudet sisältyvät 2-18 artiklaan. Strasbourgin tuomioistuimen eniten soveltama artikla on art. 6. Sen mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisessa ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, puhutaan oikeudesta >fair trialiin<. Tuomioistuin on korostanut, ettei riitä, että oikeus toteutuu, täytyy myös näkyä, että oikeus toteutuu. >It is not enough that justice is done, it must also be seen to be done<.

Siteerattuun lauseeseen sisältyy paljon viisautta. Suomen hallitusmuodon 2 §:ssä erotetaan lainsäädäntövalta ja toimeenpanovalta eli hallinto sekä tuomiovalta. Tuomiovaltaa >käyttävät riippumattomat tuomioistuimet<. Miten riippumattomuus toteutetaan, riippuu paljolti tavasta ja perinteestä. Tapa ei ole staattinen vaan muuttuu ajasta toiseen. Periaate tuomioistuimien riippumattomuudesta on kuitenkin pysyvä. Oikeutta hakeva henkilö ei pysty näkemään tuomioistuimeen sisään sen enempää kuin mihinkään muuhun viranomaiseen Hän näkee ulkokuoren. Sen takia on tärkeätä, että näkyvä osa on omiaan herättämään luottamusta.
Ei pidä esim. rakentaa yhteisiä virastotaloja käräjäoikeutta, poliisia ja syyttäjää varten. Jos nämä viranomaiset toimivat saman katon alla kuten usein toimivat lääninverovirasto sekä lääninoikeudet, ne tulevat syytetyn/vastaajan mielessä sulautumaan yhdeksi ja samaksi virkavallaksi. Oikeudenkäytön luotettavuus kärsii olennaisesti, jos oikeutta hakeva ei pysty erottamaan esitutkinnan suorittajaa, oikeudenkäynnin vastapuolena toimivaa viranomaista/virallista syyttäjää ja riippumatonta tuomaria toisistaan.

Tärkeintä tuomiovallan käytössä on tietenkin tuomari, kuten sanotaan 8. tuomarinohjeessa, >Hyvä älykäs tuomari on parempi kuin hyvä laki<.

 

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>