Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.32


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Korkeimman Hallinto-Oikeuden ratkaisu viittaa muihin samanlaisiin tapauksiin ja yhtenäisyyteen toisinsanoen yhdenvertaisuuteen. Koko käsittelyn aikana ei ole esitetty ainuttakaan yhdenvertaista tapausta ei edes väljällä viitekehyksellä, puhumattakaan yhtenäisyydestä. Voin ymmärtää, että hallinto-oikeus löytää yhdenvertaisuutta tekemistään ratkaisuista, ymmärrän myös että tapauksista ei haluta esittää viitteaineistoa? Sellaista ei esitetty, kyseessä oli verovirannomaisten toive saada asiassa prejudikaatti- eli ennakkopäätös joka samalla kertoo siitä, että vastaavia tapauksia ei ole. Asiasta lausuu Pekka Harjun kysymyksiin - todistaja verotarkastaja Hannu Kuortti seuraavasti:

Hgin käräjäoikeus 06.2000 Puheenjohtaja:  Asianajaja Pekka Harju

Harju:                     Oliko tällainen liikevaihtovero-oikeudellinen menettely jota te tässä tarkastuksessanne olette ehdottaneet niin oliko se tavallinen, puhumme tuosta ajasta jolloin se on tehty
Kuortti:                  Niin, ei
Harju:                     Vai olisko se suorastaan ennakkoratkaisu
Kuortti:                  No näähän ei koskaan ole nää tapaukset ole yksi yhteen - mutta sanotaan ei näitä nyt hirveen paljon oo
Harju:                     Oliko silloin ollut
Kuortti:                  Kyllä silloin ollut kertomuksessakin ollut esimerkkejä niistä
Harju:                     Aika kaukaa oli kai kaikki loppujen lopuksi
Kuortti:                  -89 vuonna
Harju:                     Tarkoitin kaukaa yksi yhteen ajatellen
Kuortti:                  Ei joo se. Joo korkeimmanhallinto-oikeuden ratkaisuja ei montaa ole
Harju:                   Eli te ajoitte käytännössä  prejudikaattia tässä
Kuortti:                  Hain oikeata verotusta
Harju:                     Te olette kuitenkin tarkastuskertomuksessanne käsittääkseni käsitelleet sitä niin, että tämä on prejudikaatti, eikö niin olenko sen ymmärtänyt oikein
Kuortti:                  Ei siis tämä menee vähän niin kuin jänkkäämiseksi kun KHO:n myöntämää prejudikaattia pidetään prejudikaattina ja tuota siinä mielessä on olemassa joitakin tapauksia, ei tää, ei tää silleen ainutkertainen ollut, kuten sanottuna ei nää tapaukset ole identtisiä (Ps. Kuortin 06.2000 lausumaan toditukseen vaikutti KHO:n tässä asiasta vuosi aiemmin antama ratkaisu)
Harju:                     Saanko nojata lähinnä teidän tää numero 0168 tarkastuskertomuksessa sivulla 29 olevaan kappaleeseen jossa kuultu tästä prejudikaatista ja lausuttu muun muassa näin: "mutta vastineessa esitetty kanta merkitsisi käytännössä prejudikaattien kehittymisen päättymistä verotuspäätös voitaisiin tehdä ainoastaan jo olemassa oleviin oikeustapauksiin hyvin tarkoin lukeutuu".  Eikö tää tarkoita nyt  sitä, että tässä oli prejudikaattiaineistoa
Kuortti:                  Ei siinä otetaan lähemmin kantaa yleisemmällä tasolla, mutta, mutta on siinä totta toinen puoli, siinä mielessä kun sanoin niin, että niitä ei ole kovin paljon näitä järjestelyjä korkeimmassa hallinto-oikeudessa mistä olisi päätöksiä

Samoin Korkein hallinto-oikeus viittaa taloudellisiin arvoihin, jotka päätöksen perusteella eivät ole tarpeeksi painavia. Useimmille meille "hallintoalamaisille" miljoonien markkojen seuraamukset edustavat varsin painavaa perustetta. Koko verotusaineiston perusteella kyseenalainen oikeudellinen ongelma: että, epäselvää normia sovelletaan selvään tosiseikastoon. Verottaja on esittänyt eri vaihtoehtoja mutta valintaa vaihtoehdoista/normista ei voi verotuspäätöksestä lukea?
Surkeaa ja kelvotonta on - ja tällaista kohtelua on runsaasti varsinki9n hallintomenettelyssä.

Olen aiemminkin nähnyt saman formaatin sisältämiä KHO:n ratkaisuja, ja uskon, että niitä on annettu Suomeen tuhansia. Päätös luontevasti liittyy Keski-Suomen lääninoikeuden ratkaisun viitekehyksiin jossa todetaan, että Reinikaisella ei ole lainsuojan tarvetta. Tämä lienee yleisemmin koskevan verovelvollisia?

Oli kesä 1999 NTC oli ajettu alas. Parhaimmillaan (1993)10 miljoonaa vaihtanut NTC Oy, jolla suurimmillaan noin 7 milj mk tase, oli kutistunut alle miljoonan liikevaihdon yritykseksi ja tase oli laskenut alle 400.000 markkaan. Yhtiön oma pääoma lähes 4 milj markkaa oli syöty. Yhtiö oli verotuspäätöksestä johtuen vararikossa. Asiasta lisää kirjassa Hoviväkeä II

Edessä oli Uudenmaan veroviraston ja Teoston yhdessä masinoima oikeusprosessi, jonka valmistelu oli aloitettu (1995) heti vartotarkastuskertomuksen kirjoittamisen yhteydessä. Edessä oli aika ryhtyä puolustukseen ja otin yhteyttä Asianajaja Pekka Harjuun. Tästä seuraavassa:

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>