Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Asianajaja Pekka Harjun kanssa käymieni keskustelujen perusteella hän toivoi Vesa Kuusistoa toimittamaan koko CityLink Oy:n kirjanpidon Töölön Tilitoimistoon - Kari Kämäräiselle. Tarkoituksena oli laatia CityLink Oy:n kirjanpidosta tarkka kausaalinen yhteenveto joka antaisi tarkan tiedon CityLink Oy:n ostoista ja myynneistä. Kirjanpidon yhteenvedon jälkeen Pekka Harju kutsui Kirjanpidon tarkastuksen Professoti Veijo Olavi Riistaman tarkastamaan kirjanpidon ja siitä laaditut laskelmat. Vuoden 2000 alussa saimme käyttöömme rikostutkinta aineiston. Aineiston kokonaisuudessaan toimitin asianajaja Pekka Harjulle sekä esitin hänelle toivomuksen siihen tutustumisesta niin, että voisin vastata hänen kysymyksiinsä sitä mukaan kun niitä ilmenee.

Olimme prosessissa edenneet mahdollisuuteen todistaa asiassa, hallintomenettelyssä se oli varsin vaikeaa - kun Uudenmaan Hallinto-oikeus oli miehitetty kahden kerroksen väellä yhdessä kantajan (uudenmaan lääninveroviraston) kanssa. Käräjäoikeudessa todistus perustuu asialliseen diskussiin ja vuorovaikutukseen, tästä huolehti hyvin puheenjohtaja/käräjätuomarina toiminut Eero Nikkarinen ja oletimme, että myös objektiivisuuteen syyttäjän puolelta nousee esiin - näin ei tapahtunut.. Käräjäoikeus kokoontui 22.5.2000. Asian käsittely siirtyi seuraavaksi H:gin Hovioikeuteen. Yksityisestä edusta käytiin oma prosessinsa Hämeenlinnan Käräjäoikeudessa jonka päätöksestä verottajaa edustanut Erja Ristola valittaa Turun Hovioikeuteen. Turun Hovioikeus käsittelee asian ja päätyy Hämeenlinnan Käräjäoikeuden tuomion vahvistamiseen.

Hallinto-oikeuden, Hgin Käräjäoikeuden, Hgin Hovioikeuden, Hämeenlinnan käräjäoikeuden ja Turun Hovioikeuden käsittelyistä tuon esille tärkeimmät "teemat" ja niihin liittyvän vastaavuuden kertyneeseen aineistoon (klikkaamalla otsikkoa pääsee sivuille) :

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>