Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.2.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

2. Oliko ohimyyntiä tapahtunut, mitä todistajat asiasta todistavat, sekä empiirinen aineisto. - S.4

Yhteenvetoa Kari Kämäräisen laatimasta Citylink Oy:n kirjanpidon mukaisesta myynnistä jonka Veijo Olavi Riistama on tarkastanut:

Kämäräinen Todistaa pos 25.3.11.7:       Jos tuon markoilla jakaa saa itse asiassa kasetin kappale hinnan tämän mikä on oikea keskihinta
Puheenjohtaja:         Sillähän ei ole asian kanssa merkitystä

Reinikainen:            Se ei perustu mihinkään, vaan todelliset kappalemäärät on laskettu laskuista - eikä keskiarvolla ole mitään merkitystä.
Harju:                     Se ei perustu keskihintaan vaan todellisiin kappalemääriin

Reinikainen:            Siis tuolle keskiarvolle
Kämäräinen:            Ei
Puheenjohtaja:         Nyt minä ymmärrän, te olette laskeneet kappaleet ja verottaja on laskenut keskihinnan mukaan ja saanut siitä tietyn kappalehinnan - ja siitä tulee erotus.
Kämäräinen:            Kyllä

Puheenjohtaja kysyy myös: Puheenjohtaja:    Jokunen tarkennus, kun puhuttiin tästä NTC:n ja Citylinkin välisestä rahaliikenteestä ja sitten myöhemmin NTC:n ja Etronian, niin olko teidän käsityksenne kuitenkin verotarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella, että ne on todellisia laskuja jotka perustuu todelliseen myyntiin
Kuortti:                  Niin siis sehän on meidän tietysti mahdoton jälkikäteen sitä 100 % varmoja olla mutta, mutta, kyllä meidän tarkastuksen perusteella saama käsitys on, että nää on aidoista laskutuksesta on kysymys

Kirjanpidon tarkastuksessa laaditun yhteenvedon tuloksesta todistaa Kari Kämäräinen Pos 25.3.11.9 :

Puheenjohtaja:      Riistaman mukaan Citylinkistä on lähtenyt ulos tai ollut arvioitua hävikkiä tai arvioitua loppuvarastoa yhteensä 514.999 kasettia voisiko tämä olla teidän mielestä oikein
Kämäräinen: Minä pidän sitä oikeana
Puheenjohtaja:         Muistatteko paljonko oli verotarkastuksen
Kämäräinen:            Jos sitä vertaa verotarkastuksen esittämään ostomäärään se on aika lähellä sitä täällä oli laskelmassa esitetty Citycalkissa 519.965 ne pääsee noin 5000 kpl haitariin tuossa.
Puheenjohtaja:         Mistäs sellaiseen .
Kämäräinen:            Kuka sen teki en tiedä, se voi olla sitä hävikkiä - ei tässä samaan lukuun pysty pääsemään.
Puheenjohtaja:         Sen jos vängätään tätä asiaa niin hävikki on arvioitu.
Kämäräinen:            Sama hävikki minkä he hyväksyy täällä 8000.
Puheenjohtaja:         Loppu varasto perustuu tähän Jallerin lausuntoon.
Kämäräinen:            Joo
Puheenjohtaja:         Takavarikko perustuu siihen pöytäkirjaan ja muut tässä onkin sitten selvitetty.

Lautamies Pauli Leppä-ahoTämä kohta kaksi niin lähdettekö te siitä, että nämä on jäänyt kokonaan maksamatta nämä 400 markkaa
Kämäräinen:            Itse asiassa minä lähden siitä - lähetysluettelo on tehty - näyttää, että se on toimitettu semmoinen tavara mutta laskua ei ole löytynyt.

Lautamies Pauli Leppä-aho: Toteaa, että tässä pitää selvittää, että on myyty pimeää myyntiä ja onko maksu mennyt muualle kuin Citylinkkiin.
Kämäräinen:            Niin mutta tässä on pyritty selvittämään niin kuin semmoista asiaa, että tiedetään minne tavara on mennyt. Tässähän tiedetään, että se on mennyt sinne kauppa toimituksiin, onko se laskutettu vai saatu käteisellä niin ei me tässä...

Lautamies Pauli Leppä-aho: (keskeyttää) - tässä pyritään selvittään sitä pimeää myyntiä eihän tämä nyt mitenkään selvitä sitä

Puheenjohtaja Esko Nikkarinen on selvittänyt Riistaman ja Kämäräisen antamien todistusten perusteella mitä Citylink Oy:n kirjanpidon aineiston perusteella on myyty, myös takavarikossa ulosmitat tuotteet, sekä loppuvaraston. Parrella istuu myös lautamies Pauli Leppä-Aho, hän elää voimakkaasti omassa synteettisessä virtuaalissaan, että ei ymmärrä lainkaan mistä on puhuttu. Tällainen tajunnan tila on varsin ongelmallinen personaallisuusongelma, varsinkin kun lautamies Pauli Leppä-Aho ei osanut pitää ajatuksiaan omanaan vaan avaa sanaisen arkkunsa kaikkien kuultavaksi. Lautamies Pauli Leppä-Aho toteaa viimeisessä lauseessaan ettei pimeää myyntiä voitu esittää? selvitys menee yli hänen ymmärryksensä - miksi sitä ei nyt sitten olekaan - lautamies on kuin laudalla päähän lyöty. Lautamies Pauli Leppä-Aho aiheutti huomattavan työmäärän puheenjohtaja Nikkariselle, mm. tähän voi tutustua lukemalla puheenjohtajan laatiman äänestyspöytäkirjan Pos 25.5.1

Yhteenveto

Ohimyynti on verotarkastuksen kantava johtoajatus, hypoteettinen väittämä saatiin aikaan simuloimalla ja arviomalla myyntiä josta Huovinen kertoo todistuksessaan. Tällaisen toimintatavan tarkoituksena oli synnyttää laskelma/näyttö ohimyynnille. Verotarkastus ei keskittynyt laatimaan laskelmia tositteiden perusteella, tämän lisäksi he manipuloivat myyntiä laskujen sisältöä. Palautuksia ei huomioitu, ei myöskään ulosmitattua tavaraerää. Loppuvarastoa he eivät vaivautuneet selvittämään (todistuksessaan Kuortti lausuu niitä toimitetun Etroniaan), eivätkä ottaneet huomioon annettuja vastineita. Todistajat jotka ovat seuranneet läheltä Citylink Oy:n toimintaa eivät ole havainneet ohimyyntiä. Vesa Kuusistolta asiaa ei lainkaan kysytty.

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>