Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.2.5


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

2. Oliko ohimyyntiä tapahtunut, mitä todistajat asiasta todistavat, sekä empiirinen aineisto. - S.5

  • NTC:n kirjanpidon tarkastuksessa tehdyt laskelmat eivät osoittaneet tapahtuneen ohimyyntiä.
  • Heikki Metsäpuro toditaa saaneensa kaikista maksuistaan/ostoistaan laskun.
  • Verottaja kieltäytyy esittämästä Heikki Metsäpuron omistaman Starlon Oy:n vuonna 1994 (samana vuonna tehty verotarkastus kuin NTC ja Citylink Oy) tehdyn verotarkastuskertomuksen sisältöä.
  • Verotarkastaja Huovinen mainitsee myös Balstar Oy:ssä tehdystä verotarkastuksesta 1994 mutta ei tuo esille Balstar Oy:n ostoja Citylink Oy:ltä
  • Verotarkastuskertomuksen kulmakivenä toiminut rahaliikenne NTC:n, Starlon Oy:n, Yrjö reinikaisen välillä ei edellisestä johtuen saanut emppiiristä selvitystä, aineiston vastaavuutta ei voi ilman Starlon Oy:n aineitoa selvittää. Samoin he toimivat myös Balstar Oy:n suhteen.
  • Verotarkastajat lähtivät siitä, että viranomaisen luoman synteesin/teorian selitysvoimasta seuraa myös sen totuus?

Asiaa tulee tarkastella myös kokonaisuutena - aineiston tasapuolisen vertailun avulla - tähän kuuluvat alaotsikoiden aineisto sisältö:

Varsin oleellinen on käräjätuomarina toimineen E Nikkarisen huomiot todistuksista sekä väitetyn ohimyynnin osalta. Käräjäoikeuden puheenjohtaja on äänestyspöytäkirjassa lausunut seuraavasti, pos 25.5.7/ Eero Nikkarisen:" Mitä tulee väitettyyn ohimyyntiin, joka perustuu todistaja Huovisen laskelmiin ja toisaalta todistaja Kämäräisen laskelmiin, jotka todistaja Riistama on tarkistanut totean, että Kämäräisen laskelmat ovat luotettavampia kuin Huovisen. Laskelmat perustuvat tositteisiin lukuunottamatta arvioituja eriä. 20.000 kappaleen loppuerän siirtyminen Etronia Oy:lle perustuu Kuusiston kertomukseen. Muun selvityksen puuttuessa Kuusiston kertomusta on tältä osin pidettävä uskottavana. Takavarikoitujen kasettien osalta totean, että kirjallisena todisteena on jätetty takavarikkopöytäkirja, jonka mukaan 16.244 kasettia on takavarikoitu. Näistä kaseteista ei muuta selvitystä ole esitetty, joten kyseisen erän on siten katsottava olevan edelleen takavarikossa. Samoin K-tuotteen osalta on selvitetty niiden koostuneen tyhjistä kasettirungoista ja tältäkin osin ovat Kämäräisen ja Riistaman laskelmat, joita Metsäpuron ja Kuusiston kertomukset tukevat, uskottavampia kuin Huovisen kertomus. Myös hävikin osalta ovat Kämäräisen ja Riistaman esittämät luvut uskottavia. Kaiken kaikkiaan, ottaen huomioon kulunut aika, on asiassa esitetty selvitys sellaista, ettei mitään ohimyyntiä ole näytetty tapahtuneen varsinkaan kun väitettyä ohimyyntiä Citylink Oy:n osalta ei tue mikään muu kuin todistaja Huovisen virheellisiksi osoittautuneet laskelmat."

Hovioikeuden päätöksen perustelu:

Tarkastelen Hovioikeuden päätöstä edelliseltä osin seuraavassa:

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>