Pos.29.8. Kokemukset; Verotusmenettelystä, Hallintomenettelymenettelystä Oikeuskäytäntöstä

29.8.3.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Verotarkastajat ovat kautta käsittelyn todistaneet, että Citylink Oy:n toimintaa ei yhdistetty NTC:n liiketoimiin, vaan ainoastaan keskinäiset kaupat purettiin. Edellinen lopullisen tarkastuskertomuksen sisältö on ristiriidassa Huovisen ja Kuortin lausumaan todistukseen. Verot ensiksi mainitun Vesa Kuusiston, sekä Kimmo Runosen työsuhteesta määrättiin NTC:n suoritettavaksi - veronkorotuksineen seuraavan virheluettelon mukaan: (klikkaa Liitteet. 1-4) Mikään todistus ei anna perustetta edellä mainitulle verotukselle. Kuortti toteaa käräjäoikeudessa antamassaan todistuksessa seuraavasti: Pos 25.3.3.13 jossa Kysyy:

Harju: Te olette purkanut koko Citylinkin
Kuortti:                  Ei se ole purettu, se on purettu vain NTC ja Citylinkin välillä, ja se kaikki, ne kaikki, nythän mentäisiin siihen,  että se kaikki Citylinkin muu myynti pitäisi verottaa myös NTC:llä ja sehän lisäisi taas toisaalta puolta tätä vahinkoa, ei me oo sitäkään huomioitu edes verotuksessa siis sitä muille kuin NTC:lle tapahtunut myynti Citylinkin osalta.

Puheenjohtaja Pos 25.3.3.19 kysyy samasta asiasta hetkeä myöhemmin: Puheenjohtaja:     Vielä kun mennään tähän tota  liikevaihtoveron purkamiseen mikä tehtiin, niin tota se tehtiin tosiaan vaan ja ainoastaan NTC:n ja Citylinkin välisten kauppojen
Kuortti:                  Joo, kyllä

Asiaa tiedustellaan myös verotarkastaja Huoviselta Pos 25.3.4.25. Puheenjohtaja: Onko teidän mielestä Citylink Oy itsenäinen vero subjekti vai ei
Huovinen:           Tohon kysymykseen en kyllä osaa vastata miten se on se lopullinen verotus sitten toimitettu, että miten siinä käsitelty se
Puheenjohtaja: En minä sitä kysynyt vaan teidän mielipidettä
Huovinen:           Se ei ole meidän mielestä tää, olemme tarkastuskertomuksessa tulleet siihen, että se ei ole itsenäinen verosubjekti
Puheenjohtaja: Jos se ei ole itsenäinen verosubjekti voidaanko, voiko se olla verotuksen kohteena miltään osin välillisen tai välittömän verotuksen
Huovinen:           Ei ? Jos nyt tää ajatus, että se ei ole itsenäisen verosubjekti niin CityLik Oy ei voi olla verotuksen kohteena
Puheenjohtaja: Eli onko teidän mielestänne mahdollista semmonen, että vasen jalka olisikin itsenäisen verotuksen kohteena mutta muu ruumis ei
Huovinen:           Tässä on, tässä on kuitenkin tämmönen, tämmösen esityksen me olemme tehneet, että Citylink ei olisi itsenäinen yhtiö

Puheenjohtaja: Sitten kuitenkin Citylinkin verotus, liikevaihtoverotus, on kumottu vaan tietyiltä osin

Huovinen:           Niin mä en tunne sitten, mä en tunne tarkemmin, että onko kumottu kun mulla on semmonen käsitys, että verotus on toimitettu meidän ehdotuksemme mukaan, mutta sitten onko tätä välittömässä verotuksessa Citylinkin ja NTC:n tuloksia yhdistetty sillä lailla kun me olemme ehdottaneet niin mä en siitä ole ihan varma miten se on mennyt
Puheenjohtaja:      Oliko muuta
Harju:                   Varmuuden vuoksi tuliko tää joksikin kirjalliseksi todisteeksi vai
Puheenjohtaja: Joo seuraava numero onko se 60

Huovisen kuuleminen päättyy.

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>