Pos.29.9. Maksettavaksi määrätyt verot ja perusteiden kirjo

29.9.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

1. NTC International LtD Oy:lle/ Yrjö Reinikaiselle määrätyt verot ja niiden perustelu:

Olen edellä kertonut tavoista joilla viranomaiset ovat henkilökohtaisten ambitioidensa tyydyttämiseksi tehtailleet inkvisitiota muistuttavan menettelyn jonka lopputulemana on kohtuuton verotus sekä tuomio. Verotuksessa, kuten aineisto antaa perustellusti ymmärtää, on yhteiskunnan hallintoelimet varsin helposti johdateltavissa mielikuvien mailmaan. Mielikuvat ovat viranomaisten sekä poliitikkojen käyttämä työkalu jota taitavasti kuuluttamalla luo uskottavia synteesejä tosielämämme rinnalle. Verotusta on kautta aikojen kehitetty/toteutettu mielikuvilla ja mielivallalla. Verotusta ei hallintomenettely myöskään kyennyt kausaalisesti perustelemaan - ei liene tarpeen, mielikuviin perustuva päätös riittää. Päätöksen sisällöllinen kausaalisuus/syy ja seuraus on sivuseikka, puhumattakaan matemaattisesta viitekehyksestä. Teoria on ilmeisen tärkeä olosuhdetekijä verotuksessa - jopa prejurikaatti, se luo viitekehyksen jota ei tarvitse matemaattisesti todistaa tai testata. Mitä ylevämpi vallan olemassaolon osoitus päätöksessä kuulutetaan teorian ja perustelujen tekstin ristiriitaisessa mitäänsanomattomuudessa - sitä herkemmässä hoviväen mielentilan iloinen kirkkaus loistaa. Päätöslausuman tekstin sisältö on ikään kuin heille toisilleen kirjoitettu - heidän "runollista" kekseliäisyyttään peräänkuuluttamaan. Perustelut ovat yhdistelmä hyväksi havaituista formaateista, teeseistä, filosofiasta sekä arkikielenkäytön ulkopuolella esiintyvistä kielikuvista.

Suraavaksi kooste tämän tapauksen veroseuraamuksista ja näihin liittyvät viitekehykset.

1. Liikevaihtoverotus: NTC International Ltd Oy:ll ei ollut lainkaan verovelkaa vuosina 1987-1995. Kaikki veroilmoitukset ja verot oli ilmoitettu sekä maksettu ajallaan ks.29.7.5.1. Citylink Oy - oli NTC:n toimittaja ja ajautunut vaikeuksiin 1992. Citylink Oy:llä oli Turun Lääninveroviraston dokumenttien perusteella jäänyt suorittamatta liikevaihtoveroja noin 60.000 mk (10.000 euroa) katso selvitys pos.20.26. Miten se korreloi seuraavassa esille tuomaani verotusta:

Verotuspäätös:

- Maksettavaksi määrätyt liikevaihtoverot yhteensä 904.282:- markkaa (noin 151.000:- €uroa), ajalta 07.1991 - 04.1993. (Ajalta 08.1992 - 04.1993 noin 170.000:- mk) Kyse on siis liikevaihtoverosta joka edellyttäisi 5 miljoonan markan lisämyyntiä - kyseisen liikevaihtoveroseuraamuksen aikaansamiseksi. Summa kuvaa varsin selkeästi verotuksen mielettömyyden. Mikään matemaattinen seikka ei anna perusteita kyseiselle verotukselle. Koko prosessin aikana kaikken ääsimmäisin vaatimus on ollut 80.000 kpl VHS kasetin myynnin verottaminen. Kun tämä lasketaan keskihinnan mukaan ei päästä 1 miljoonaan mk myyntiin. Verotus on tähän verrattuna viisinkertainen. Oikeuden arviot eivät yltäneet verottajan esittämiin arvioihin ja mm. tilintarkastuksen professori Veijo Riistaman arvio oli, että ohimyyntiä ollut lainkaan.

Asiaan liittyy oleellisesti Citylink Oy:n verotus josta todistaja - verotarkastaja Hannu Kuortti lausuu seuraavasti Pos. 25.3.3.17 Tästä Citylink Oy:n liikevaihtoverosaatavasta 335.917:- markkaa ei verottaja tehnyt veronpalautuspäätöstä saati veronpalautusta.

NTC:lle määrättiin jälkivero peitellystä osingonjaosta tuloveroa vuosilta 1991-1993 seuraavasti. Tämä verotus on varsin mielenkiintoinen eikä sen perusteisiin ja määriin löytänyt älyä kukaan asianatuntijoista. Veroehdotus toteaa, että se ei ehdota muutoksia jo suoritettuun verotukseen vaan että yhtiölle määrätään täydennysvero. Numerointi joka osin kirjoitettu verovirastossa käsin keroo verotuspäätöksistä, kopio:

NTC:lle määrätyt verot kohosivat lähes 2 miljoonaan markkaan. Lisäksi verottaja määräsi edellisiin päätöksiin veronkorotuksia sekä jäämämaksuja joidenka johdosta verotus nousi 3 miljoonaan markkaan

Veroviranomaisilla oli marinoinnissa rinnakkaisia verotuspäätöksiä, niistä seuraavaksi.

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>