Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.5.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

5. Kirjanpidosta/kirjanpitorikoksesta

Ensimmäiseksi todistus; NTC OY veronmaksajana: Uudenmaan lääninoikeudessa Tilintarkastaja HTM Jukka-Sopenluoma todistaa asianajaja Salo jatkaa kysymyksillä:

Salo:               Oikeastaan totesittekin, että täällähän esiintyy, kuten sanoitte ja luittekin tarkastuskertomuksessa tuollainen kannanotto yhtiön kirjanpitoon, että se on muodollisesti ja asiallisestikin oikein pidetty, mutta täällä sitten esiintyy kuitenkin kannanottoja joissa todetaan, että kirjanpito on laiminlyöty ja pohditaan toimenpiteitä sen johdosta. Kysyisin tilintarkastajalta, että oletteko te voineet havaita näinä vuosina, että yhtiön kirjanpito olisi joltain osin laiminlyöty ? Jukka Sopen-Luoma:   Ei, se ei ainakaan voi koskea Oy NTC International Ltd:tä.
Salo               Edelleen täällä tuodaan esille käsitys, että yhtiössä oliosi tapahtunut kirjanpitorikos tai rikoksia ja veropetoksia. Nämä ovat varmaan seikkoja, jotka tilintarkastaja voi havaita. oletteko havainnut mitään tällaista Oy NTC International Ltd:ssä.
Jukka Sopen-Luoma        En, jos tällaista olisi havaittu, ne löytyisivät myöskin tilintarkastuskertomuksista.

Salo               Edelleen täällä esiintyy alustavassa kertomuksessa lause, jolla viitattiin verojen laiminlyöntiin. Oletteko te tilintarkastajana voinut havaita, että Oy NTC International Ltd:ssä olisi tapahtunut veronmaksun laiminlyöntiä ?
Jukka Sopen-Luoma        Ei, ei missään vaiheessa. Pöytäkirjassa vuodelta 1992 ollaan kyllä huomautettu, että lakisääteiset vakuutukset on hoitamatta kuntoon, jotka sen jälkeen on sitten hoidettu.

Veroista tai NTC maksuista tai niiden maksamattomuudesta ei ole merkintää/väitettä suotitetussa verotarkastuksessa. Väitteet rakentuvat täysin ennustamattomaan vaatimukseen mm. kirjanpidon yhdistämisestä ym. muista hypoteettisistä väittämistä.

Kirjanpidosta.

Helsingin käräjäoikeudessa todistaa tilintarkastaja Sopen-Luoma:

Harju:               Sitten asiassa on myös kyse väitetystä kirjanpitorikoksesta. Te olette ollut pitkään tämmösellä alalla, niin ensinnäkin tulitteko tietämään, että oliko Citylink Oy kaupparekisteriin merkitty yhtiö?
Sopenluoma:   Ei, siis Citylink ei ole millään lailla kiinnittänyt huomiota tässä tarkastuksessa. Se on ollut ihan täysin ulkopuolinen. Harju:               Jos tuota, totean, että Citylink on ollut kaupparekisteriin merkitty yhtiö, jonka hallinnossakaan ei Yrjö Reinikaista ole - koskaan merkitty kaupparekisteriin, niin onko teidän mielestänne mahdollista, että Citylink Oy:n toiminta, osaksi tai kokonaan olisi pitänyt kirjata NTC Oy:n kirjanpitoon?
Sopenluoma:   Minä en ainakaan tilintarkastajana olisi hyväksynyt sitä.

Harju:               Oletteko kuullut, että sellaista olisi koskaan tehty, että itsenäisen yhtiön kirjanpito olisi yhdistetty jonkun toisen yhtiön kirjanpitoon ilman jotain fuusiota tai muuta?
Sopenluoma:   Ei, ei.
Harju:               Se ei ole teknisesti mahdollista?
Sopenluoma:   No tietysti teknisesti ja laskennallisesti, mut ei siihen ole mitään juridisia oikeuksia
Harju:               Et kirjanpitolaki ei mahdollista sellasta?
Sopenluoma:   Ei, se ei mahdollista tällaista.

Harju:               Oliko NTC:n kirjanpidon mukaan sen liikevaihtoveroasiat hoidettu mallikkaasti tai kunnolla?
Sopenluoma:   Kyllä. Ei mulla ole mitään muistikuvaa, eikä löydy myöskään mun muistiinpanoista, että julkisoikeudelliset maksut olisi millään tavoin jätetty hoitamatta. Myöhästymisiä on saattanut olla, mutta niitähän 90-luvun alussa oli kaikilla.

Samassa prosessissa kysytään asiaa tilintarkastuksen asiantuntija Veijo Riistamalta:

Harju:                      Minun kysymykseni liittyy siihen syytteeseen kirjanpitorikoksesta ja kuuluu, että kun on olemassa  kaksi itsenäistä kaupparekisteriin merkittyä yhtiötä jotka ovat kumpikin oma oikeussubjektinsa, onko mahdollista kirjanpidollisesti edellyttää, että toisen yhtiön kirjanpito osittain tai kokonaan yhdistetään sen toisen yhtiön kirjanpitoon
Riistama:                Kirjanpitolain mukaan aikaisemminkin ja nykyisin kirjanpitovelvollisuus määritellään sen ensimmäisessä pykälässä, ja sen mukaan jos en ole väärin ymmärtänyt tässä on kysymyksessä osakeyhtiöt, jokainen osakeyhtiö on kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen, joten  niiden kirjanpidot on pidettävä kirjanpitovelvolliskohtaisesti, jos niitä sitten yhdistellään niin voidaan tietysti saada joitakin laskelmia mutta kirjanpidot ovat kumpikin omia kirjanpitojansa.

Lausunnossaan Edward Andersson lausuu: Citylinkin toiminta ei täyttänyt liiketoiminnan tunnusmerkistöä. Väite on mielestäni lähes naurettava, kun tiedetään miten alhaisella tasolla tuo tunnusmerkki liikevaihtoverotuksessa asettui. Citylinkillä oli merkittävä liikevaihto ja se harjoitti kiistatta liiketoimintaa. Verotarkastajien havaitsemat ongelmat liittyivät Citylinkin ja NTC:n väliseen hinnoitteluun, mutta väite ettei Citylinkin toiminta ollut liiketoimintaa on mielestäni absurdi. Jos olen ymmärtänyt asian oikein, Citylinkkiä on sitä paitsi verotettu liikevaihtoverotuksessa osasta liikevaihtoaan. (Ks. Pos. 20.26)

Veijo Riistama Helsingin hovioikeudessa: Harju:Puheenjohtaja, mulla oli vähän, tää ei nyt enää liity tohon tarkastustehtävään, vaan kysyisin sitten, kun te kerroitte olevanne kirjanpidon professorina...
Riistama:          Tilintarkastuksen.

Harju:                Tilintarkastuksen, anteeksi joo.
Riistama:          Ja hallintoa, olen jyrkästi kieltänyt käyttämästä professorin nimikettä, mä vaan hoidan töitä.
Harju:               Kun tässä on kysymyksessä kaksi erillistä kaupparekisteriin merkittyä ja toimintoa harjoittavaa yritystä eli NTC International ja CityLink Oy. Ihan perusasioita: onko selvää, että niillä pitää olla erillinen kirjanpito?
Riistama:         Kirjanpitolain mukaan osakeyhtiöt ovat kirjanpitovelvollisia.
Harju:               Voisko niiden kirjanpidon yhdistää?
Riistama:         Ei. Kirjanpitolain mukaan jokainen osakeyhtiö on itsessään kirjanpitovelvollinen. Niiden tilinpäätökset voidaan yhdistellä konsernitilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaan jos konsernitilinpäätöksen laatimisen edellytykset täyttyy.

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>