Hoviväkeä I hakemisto

(keskeneräinen - päivitys etenee) päivitetty 28.12.08

 


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

A B C D E F

Aalto Lyyli

Professori Aulis Aarnio

Filosofi Pierre Abeland

Tuomas Akvinolainen Filosofi

Alihankinnasta: s.25.3.3.23

Esittelijä Alanne Leena

Professori Edward Andersson s.14.3.9 s.14.3.12 s.15.13 s.16.3.5 s.16.12 s.21.2 s21.20 s.29.6.8

Anttila Matti Hallinto-oikeustuomari: s.16.1.a s.16.10 s.20.33 s20.53 s.21.9 s.21.9.1. s.23

- Matti Anttila Äänestyspöytäkirja s.21.9.1

Anttila Raimo Hallintoneuvos s.29.6.31

Alustava NTC:n tarkastuskertomus ja Lausuntopyyntö s.13.1 -maksuunpanoehdotus s.13.2 vastine s.13.3

Alustava ("toinen") NTC:n Tarkastuskertomus s.16.3 Tarkastuskertomuksesta: s.17.1

Alustava tarkastuskertomus Nro 2. ja lausuntopyyntö s14.1.1 s.16.4

Alustavan Tarkastuskertomuksen sisältöluettelo

Alustava Tarkastuskertomus ja rikosilmoitus: s.17.20 s.17.21 s.17.23

Aristoteles

Arpiainen Mika s.6.1 s.8.2 s11.4 s.8.2 s.25.3.1.1

Arviolaskelmia/ simulointia: s.19.B.9 s.20.8 s.20.11 s.20.19 s.20.57 s.20.57 s.25.3.3.3 s.25.3.4.1 s.25.3.4.2 s.25.3.4.4 s.25.3.4.13 s.25.3.4.17 s.25.3.11.2 s.25.3.11.4 s.25.3.11.5 s.25.5.5 s.25.5.7s.27.5.3 s.27.6.1 s.27.15.3 s.29.4.5.2 s.29.4.5.4 Hukasta/Klinkman s.27.3.7

-Uusia laskelmia s.25.3.4.5s.25.3.4.6

Artukka Taina -tod. hovioikeudessa s.27.17.1 Pos.29.7.3.4 s.25,3,1,4

Asetuksen ja lain ristiriita

As Oy Riekontie 13

Asianomistaja(t) Rikosprosessissa: s.25.2.3

Aulis Aarnio & Timo Uusitupa/ OIKEUSVALTIO

Metsäpuro ja Reinikainen: Autojen maahantuonnista s.25.3.5.1 s.25.3.5.10

Balstar Oy: s.11.3 s s.25.3.4.22 s.29.4.2.7

Simone de Beauvoir s.32.1.3

Bulvaanius ja itsestäänselvyys: s.14.1.7 s.14.1.8 s.14.1.9 s.14.1.13 s.14.1.14 s.14.1.15 s.14.1.16 s.14.1.17 s.16.3.5 s.16.3.6 s.16.3.10 s.19.B.3 s.19.B.11 s.20.25 s.25.3.3.1 s.25.3.3.2 s.25.3.3.5 s.25.3.3.15 s.25.3.3.15 s.25.3.3.18 s.27.5.4

Bulvaanikonstruktio todistajien näkökulmasta s.17.6 s.17.18 s.19.23 s.19.32 s.21.4 s.21.5s.25.3.2.5 s.25.3.3.15 s.25.3.3.17 s.25.3.3.18 s.25.3.4.8 s.25.3.4.9 s.25.3.4.20 s.25.3.5.9 s.25.3.7.4 s.25.3.9.4 s.25.5.1 s.25.5.3 s.29.7.3.1 s.27.7.7s.27.14.1 s.27.14.2 s.27.17.1 s.27.17.4 s.27.17.5 s.29.4.6.1 s.29.7.3.1 Huovinen lausuu: 29.7.3.11 Kuortti lausuu: s.29.7.3.12

Bulvaanikonstruktio (Kuotti) s.16.3.5 s.25.3.3.18 ja vastine Olli Ryynänen s.19.32 s.19.34 s.19.B.14 muut: s.25.1.9 s.25.3.3.19 s.25.5.3

 

Citylink Oy: s14.1.3. s.17.19 s.27.4.9 s.29.7.1.1 Tilikausi s.14.1.5 s.29.7.1.2. s.25.3.3.14

Citylink ja Ennakonpidätykset: s.25.3.3.22 s.25.3.11.9 s.25.3.11.11

Liikevaihtoverot: s.14.1.5-6 s.16.3 s.20.2 s.20.4 s.20.4a s.20.8 s.20.12 s.20.26 s.20.26 s.20.7 s.20.26-29 s.20.30 s.20.55 s.20.57 s.25.3.2.6 s.25.3.3.1 s.25.3.3.11 s.25.3.3.16 s.25.3.3.17 s.25.3.3.18 s.25.3.3.19 s.25.3.3.20 s.25.3.4.19 s.25.3.4.20 s.25.3.4.22 s.25.3.4.23 s.25.3.11.9 s.25.3.11.10 s.27.5.7 s.27.6.6 s.27.6.8 s.29.6.22

Citylink OY/ Olli Ryynänen s.19.37

CityLink Oy:n hallituksesta: s.14.1.3 s.14.1.13 s.14.3 s20.5 s.25.3.3.6 s.25.3.3.14 s.27.21.2 s.29.4.5.2 s.29.6.21

CityLink Oy:n kirjanpitoaineisto: s.20.5 s.20.6 s.20.20 s.20.21 s.20.44 s.20.56 s.25.1.1 s.25.3.2.2 s.25.3.3.17 s.25.3.7.5 s.25.3.9.2 s.25.3.9.5 s.25.3.11.2 s.25.3.11.11 s.25.3.12.1 s.25.3.12.2 s.25.3.12.2 s.25.5.5 s.27.5.9 s.27.18.1

CityLink Oy kuuleminen: s.17.17 s.20.2 s.20.5 s20.5 s.20.6 s.20.9 s.20.10 s.20.20 s.20.21 s.20.22 s.20.25 s.20.32 s.20.56 s.25.1.1. s.25.1.2 s.25.3.4.13 s.27.5.1 s.29.4.5.5 s.29.4.5.3 s.29.4.5.5 s.29.7.1.3

CityLink Kuortti: takavarikko sekä varasto: s.20.39 s.20.58 s.25.1.9s.25.3.2.12 s.25.3.2.18 s.25.3.3.9 s.25.3.4.14 s.25.3.4.15 s.25.3.11.2s.25.3.11.3 s.25.3.11.9 s.25.3.12.1 s.29.7.2.5 s.29.7.7.2 Varasto 18.8.92 s.27.11.1.a s.27.12.1 s.27.14.2 s.27.16.2 s.27.16.2 s.27.16.3 s.27.18.2 s.27.18.6

CityLink ja Ntc:n kauppasopimuksesta: s.8.3 s.19.B.19 s.20.33 s.20.54 s25.3.1.13 s.25.3.2.1 s.25.3.2.13 s.25.3.2.14 s.25.3.2.15 s.25.3.3.14 s.27.5.1

Citylink Oy:n Liiketoiminnasta: s.14.1.10 s.16.3 s.16.3.6 s.17.19 s.19.B.19 / s.8.3 s.19.B.20 s.21.20 s.19.B.2 s.20.33 s.20.42 s.20.54 s.25.3.1.1 s.25.3.2.2 s.25.3.3.2 s.25.3.3.14 s.25.3.3.18 s.25.3.3.19 s.25.3.3.23 s.25.3.4.24 s.25.3.9.6 s.27.5.1

CityLink Oy:n myynnistä: s.29.7.6.12 s.25.3.11.1 s.25.3.11.2 s.25.3.11.4 s.25.3.11.5 s.25.3.11.7 s.25.3.11.9 s.25.3.12.1 s.27.4.2 s.27.4.3 s.27.4.4 s.27.6.8 s.29.4.2.7

Citylink Oy ja V-0 toimittaja/laatu s.27.3.5 s.27.3.7 s.27.3.7 s.27.4.2 s.27.6.9

Citylink Oy pankkitlilit s.14.1.14 s.20.31

CityLink: Ntc:n ja Citylink oy yhdistetystä tarkastuskertomuksesta: s.20.10 s.20.22 s.20.25 s.27.5.1

CityLink Oy:n Hallintomenettely/ verotuspäätöksiä: s.20.1 s.20.19 s.20.33 s.20.37 s.21

CityLink ja Teosto sopimus s.25.1.7s.25.1.8s.25.3.2.3 s.25.3.2.10

CityLink ja Scandexa Osakkeet: s.25.3.2.1 s.25.3.2.9 s.25.3.3.9 s.25.3.9.23 s.29.4.3.7

Deflationististen totuusteoria: s.29.6.5

DEXA VHS - keskutelut pakkauksesta s.14.1.13 s.16.3.7 s.16.3.7.a. s.19.B.14 s.25.3.1.3 s.25.3.1.12 s.25.3.16 s.25.3.2.11 s.25.3.3.5

Domocos Peter

Domus

Editointivelvollisuus s.14.3.12 s14.3.14

Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävä: s.29.6.12

Eeva Maritta Hallintosihteeri s.29.6.31

"ei järkevää tai varteenotettavaa epäilyä" (KKO 2002:47): s.25.5.6

Ei oikeussuojan tarvetta: s.29.6.2

Eloranta Jorma

Ennakonpidätykset s.14.1.16 s.14.1.17

Ennustettavuus s.17.28

Esitutkintalaki s.17.24

Esteellisyys s.14.3.14 s.16.1 s.16.3.5 s.16.15 s.15.5 s.17.13 s.19.49 s.19.B.21 s.21.1 s.21.2 s.21.10 s.21.15 s.21.22 s.23 s.25 5 9 s.27.9.2 s.27.21.1 s.27.9.2 s.29.6.14 s.29.6.26 s.29.6.27

Etronia Oy s.14.1.3 s.25.1.2 s.27.7.3 s.29.4.3.7

 

Filosofiaa verotuksesta

Frank Hans "Tuomareiden tuomari". s.32.1.5

Sigmund Freuds.31.1 s.32.1.3

Filosofi Kant

Fränke: s.29.6.12

G
H
I
J
K
L

Clergue/ Clerguen veljekset s.24.2

 

Toimistopäällikkö Jari Gynther s.16.5 s.16.6 s.23

Hallittu rakennemuutos, ja - 90 luvun alun laman syyt ja seuraukset

Haapalehto Vesa hallinto-oikeudessa s.21.5

Haapalehto Vesa Hgin käräjäoikeudessa s25.3.7.1 s.20.5 s.25.5.1

Hakkarainen Arto Varatuomari s.25.1.9

Hallintomenettelystä/menettelyä: s.21.3 s.21.10 s.21.23 s21.24 s.23 s.25.3.9.6 s.29.6.2 s.29.6.6 s.29.6.25 s.29.6.26 s.29.6.27 s.29.6.32

Halme Eija Hgin HO:n Esittelijä

Harmaa verotus Idea s.9.4

Harju Osmo Kihlakunnansyyttäjä

Harju Pekka Asianajaja s.11.4 s.23 s.26.1 s.11.7 s.25.3.11.1 s.29.6.33

Heikkinen Petri

Heikkilä Liisa oikeusasiamiehen sihteeri s.21.18

Helsingin Hovioikeuden tuomio Nro 4051 annettu 15.9.1994

Helsingin hovioikeuden ratkaisu 26.2.2004/tuomio ja perustelut s.27.20.2 kommentit: s.27.21.1 ja s.29.8.10 s.29.7.2.6

Helsingin Käräjäoikeuden Tuomio ja äänetyspöytäkirja : s.25.5.1 / Näytön arviointi s.25.5.3 s.25.5.4

Helsingin Käräjäoikeuden lautamiehet: s.25.5.9

Helsten v.1996 oikeudenmukaisuuskäsitteistä

Hieta Outi s.25.1.7 s.27.10.1

HML käräjätuomari Harri Lintumäki

Hokkanen Marja Lääninoikeuden sihteeri: s.14.3.13 s.16.1.a s.16.1 s.20.33 s.21.1 s21.10 s.21.15 s.29.3.4 s.29.10 s.25.3.9.6 s.29.6.29

HOVIOIKEUDESTA HAVAITTUA s.17.27 s.29.6.28 s.29.7.2.6 s.29.7.3.13

Hoviväkeä II (Kertomus viranomaistoiminnasta. Miten alkoi?)

Huhtinen Petri Kamreeri s.16.2 s.16.4 s.16.7 s.16.8

Huovinen Matti Verotarkastaja s.7.3 s.13.1 s.13.4 s.14.11.1 s.16.13 s.17.4 s.25.3.4.1 s.29.3.7 s.29.7.5.2 s.31.2

Huovinen Matti Hallinto-oikeudessa s.21.7

Huovinen Matti Hgin käräjäoikeudessa s.25.5.5 s.25.5.7

Huovinen/ Uusia laskelmia s.25.3.4.5 s.25.3.4.6 s.29.4.5.1 s.29.4.5.4

Huovinen Matti Hgin hovioikeudesa

Huovinen Matti Turun hovioikeudessa

Hämäläinen Semi asianajaja: s.16.2 s.16.4 s.29.6.6

Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomio asiassa syytetyt Hannu Kuortti ja Matti Huovinen

Hämeenlinnan Käräjäoikeuden käsittely henkilökohtaisesta verotuksesta: lähtötilanne: s.29.1.1. Käsittely käräjäoikeudessa s.29.2.1 päätös s.29.2.24 Verottaja valittaa s.29.3.1 Turun hovioikeuden päätös s.29.5.1. ja Tuomio s.29.5.5

Hämäläinen Tiina

Idiootteja: s.9.20

In dubio pro reo s.25.5.9

Ikola Ahti Hovioikeudenneuvos

Inkvisitio / Professori Le Roy Ladurien/ Montaillon

Mitä on Indisio s.31.1

Jaller Peter: s.5.3.11.3 s.27.14.1

Eduskunnan oikeusasiamies (ensimmäinen kantelu ja seuraavassa vastaus)

- Eduskunnan oikeusasiamiehen/ Jaakko Jonkka: Vastaus ensimmäiseen kanteluun s.17.7 s.29.6.11 s.29.6.12

Oikeusasiamies, sittemmin Oikeuskansleri Jonkka Jaakko s. 9.16 s.9.17 s 17.7 s.17.8 s.21.16 s.21.18 s.25.1.2 s.29.6.3 s.29.6.9 s.29.6.12 s.29.6.28 s.29.6.29

Jakonen Jukka s.3.10 s.6.3

Joutuisuus s.14.3.15 s.29.6.12

Joutsiniemi Marja Leena Oikeuskanslein sihteeri s.21.13

Järviranta Matti lääninoikeuden tuomari: s.20.19

Kantajan totuusvelvollisuus

Kari Kairamo Nokia

Kaksinaisosaisuuden periaate: s.16.15

Kalske Matti/ hovioikeuden päätös: s.27.20.1 Ristiriidat: s.20.57 s.25 3.11.3 s.27.21.1 s.29.7.2.5. s.29.7.2.7 s.29.8.9 s.29.8.10 Käsittelytapa: s.27.7.17 s.27.10.1

Kalske Jorma s.29.1.5 ja Kalske työssään lausuu

Kannisto Kauko

Filosofi Kant

Keski-Suomen lääninverovirasro: s.5.3 s.7.1

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Vastaus eduskunnan oikeusasiamieheltä

Kanth Tuula toimistotarkastaja: s.16.1 s.16.2 s.16.3.2 s.16.4 s.16.5 s.16.6 s.16.10 s.16.15 s.21.23 s.29.6.6 "jos minä jotain jippoa" verotuspäätös: s.29.6.6

Karhu Päivi s.21.18

Kartamo MarjaHovioikeudenneuvos

Kartio KaapoHovioikeudenneuvos

Karttunen Eero Hovioikeudenneuvos

Keltanen Tuulikki Hallintoneuvos s.29.6.31

Kemppainen Pekka Asianvalvoja s.20.39 s.21.3 s.27.1 29.7.6.10 s.25.3.9.15

Kemppainen Pekka Käräjäoikeudessa: s.25.3.1.13 s.25.3.3.8 s.25.3.9.7 s.25.3.9.12 s.25.3.11.9

KHO 22.1.1980 T 356 s.16.15 (Ks. alustavan tark. kert. tehty rikosilm)

Ritva Klemelä-Naskali

Kilpeläinen Veikko KHT s.4.1 s.5.1

Kiander Jaakko s.15.2 s.15.5 s.15.6 s.15.7

Kirjanpitorikoksesta: s.21.20 s.25.3.3.14s.25.3.3.19 s.25.3.4.12 s.25.3.4.20s.25.3.10.2 s.25.3.12.2s.25.5.2 s.25.5.3 s.25.5.5 s.25.5.6 s.27.18.8 s.29.7.3.10 s.29.7.3.11

Klemola Olavi Hgin Käräjäoikeuden osastosihteeri: (kertoo, että asiapaperit kadonneet)

Klinkman Johan s.25.2.2 s.25.3.6.1 s.27.3.1 -Jälleenmyynti hinnasta s.27.3.3 s.27.3.5

Koherenssiteoria: s.29.6.8 s.32.1.5

KO:n välipäätös 10.05.2005

Kone Jyrä Oy

Korruptio, mitä se on

Tapio Kortelainen Hallinto-oikeuden puheenjohtaja: s16.1.a s.21.1 s.21.10 s.21.10.a s.29.6.29

Kortman Maila s.16.2 s.16.4 s.16.8

Sixten Korkman ylijohtaja:

Koskinen Johanness.15.21

Kristian Klinkman Hgin käräjäoikeudessa. 11.1

Kumpula Pasi

Kuittauksista s.19.18 Pos 5.6.4 s.19.B.12 s.25.3.1.2 s.25.3.1.16 s.25.3.3.15 s.25.3.4.10 s.25.3.9.15 s.25.3.10.3 s.27.5.9 s.27.8.5

Kuortti Hannu s.7.3 s.13.3 s.13.4 s.14.1.17 s.14.2 s.16.13 s.16.13 s.16.14 s.17.4 s.20.5 s.20 20 s.21.5 s.25.3.3.1 s.29.3.7 s.29.7.3.9 s.31.2

Kuortti Hannu vastaajana Hämeenlinnan käräjäoikeudessa s.17.4 s.29.4.3.7 s.29.6.9

Kuortti ja prejurikaatti: s.25.3.3.10

Kuortti Hannu Hgin käräjäoikeudessa 25.3.1 s.25.5.3 s25.5.4

Kuortti Hannu Hgin Hovioikeudessa

Kuortti Hannu Turun hovioikeudessa: s.29.4.3.1

Kuortti: Toimielinteoria ja bulvaanikonstruktio s.25.3.3.2 s.25.3.3.18 s.25.3.4.20

Kuortti: Teorian merkitys s25.5.4 s.29.6.21

Kuortti yrityskiinnityksestä s.14.1.10 s.19.B15 s.25.3.3.23

Kuortti ja 10.000:- mk transaktio s.16.3.7 s.16.3.8 s.19.B.11 s.29.7.7.3 s.25.5.5 s.25.3.3.5 s.25.3.3.11 s.25.3.4.9 s.25.3.4.11 s.25.5.5

Verotarkastaja Hannu Kuortti valehtelee KTK Kuusela: s.20.39 s.20.58 s.25.3.3.9 s.25.3.3.23 s.27.16.2 kirjnpidon ylläpidosta: s.25.3.3.15 s.25.3.3.19 s.29.4.3.8

Hannu Kuortti: Verovastuun siirtoperusteet: : s.19.B.16 s.25.3.3.1 s.25.3.3.11 s.25.3.3.17 s.25.3.3.19 s.25.3.4.19 s.25.3.4.20 s.25.3.4.22 s.25.3.4.23 s.27.5.1 s.29.6.21

Asianajotoimisto Risto-Kurki-Suonio Oy:n s.25.1.9

Kuulemisvelvollisuus ja kuulemisesta: s.13.1 s.14.3.9 s.14.3.11 s.16.13 s.16.14 s.16.3.3 s.16.3.4 s.16.3.8 s.16.3 s.17.17 s.19.48 s.19.B.3 s.19.B.6 s.20.5 s.20.20 s.25.3.3.6 s.27.5.1

Kuusela Jari Juhani s.27.16.1

Kuusisto Vesa todis. Hlinnan käräjäoikeudessa Pos.29.7.3.3

Kuusisto Hallinto-oikeudessa: s.21.3

Kuusisto Vesa Hgin käräjäoikeudessa s.25.3.2

Kuusisto Vesa s.14.1.4 s.14.1.9. s.14.1.16 s.16.3.4 s.16.13 s.17.15 s.20.20 s.25.1.1 s.25.1.2 s.29.7.1.1 s.25.3.2.1 s.25.3.2.15 s.25.3.3.6 s.25.3.3.19 s.25.3.4.21 s.25.3.9.6 s.29.4.3.1 s.29.7.1.2

Kuusisto Vesa yrittäjä: s.29.7.1.2

Kari Kämäräinen Hgin Käräjäoikeudessa s5.3.11.1 s.25.2.2 s.25.5.5

Kari Kämäräinen Hgin hovioikeudessa

Kari Kämäräinen Turun Hovioikeudessa: s.29.4.6.1

Laajavuori Mika Rikosylikonstaapeli: s.27.12.1

Lahdenperä Ari Lautamies

Laskelmien aitous: s.25.5.5

Lautamiehet Hgin käräjäoikeudessa: s.25.5.9 s.25.3.11.9 s.25.7.2

Leppä-Aho Pauli Lautamies: Spurgu ym s.29.7.2.4 s.25.5.9 s.25.3.2.21 s.25.3.3.22 s.25.3.3.23 s.25.3.4.21 s.25.3.4.22 s.25.3.9.23 s.25.3.11.9 s.25.3.11.12 s.25.7.2 s.29.7.2.4

Lautsuo Ann-Elisabeth lääninoikeuden tuomari: s.20.19

Verotuksessa vaikuttavasta legaaliperiaatteesta: s.21.22

Kihlakunnansyyttäjä Teijo Lehikoiselle

Lehtola Markku H:linnan käräjäoikeudessa

Lehtonen Martti Toimistopäällikkö

Lepistö Aulis s.3.10 s.4.3

Professori Jarmo Leppiniemi s15.3

Liedes Jukka/ opetusministeriö: s.6.2 s.11.7

Limnell Krisse s.23.1

Lindström Jorma s.6.2

Lintumäki Harri HML käräjätuomari s.17.10 s.17.23 s.29.6.16

Lintumäki Harri Laamanni s.17.9 s.17.10 s.17.23

Liiketoiminnan osittainen purkaminen s29.8.3 s.20.56 s.29.8.3 s.25.3.3.1 s.25.3.3.19 s.27.5.1 s.27.6.6

Liiketoiminta/ Liikevaihtoverovelvollisuus s16.3.2 s.25.3.3.1 s.25.3.3.19 s.25.3.4.19 s.25.3.4.23

Liikevaihtoveron vähennysjärjestelmä s.17.6 s.17.6 s.20.26 s.20.27 s.20.28 s.20.29 s.20.55 s.29.7.4.1 s.29.7.4.4 s.25.3.3.1 s.25.3.3.19 s.25.3.4.19 s.25.3.4.22

Lunkka Timo

Luoto Kari Johtaja

Luottamuksensuoja s.13.4 s.14.3.15 s.21.24

Lyytikäinen Ora s.25.1.7

M
N
O
P
Q
R

 

 

 

 

Maksuliikenten tosiasiallisuus/Olli Ryynänen s.19.8 Pos.5.3 ja Kuortti vastauksessaan: s.19.N.5

Mariapori Liisa ent. verotarkastaja s.15.18

Os.pääl. Pauli K. Mattila

Karl Marx: s.15.3 s.31.1.1 s.32.1.3

Mertala Ari: s.21.3

Metsäpuro Heikki hallinto-oikeudessa s.21.4

Metsäpuro Heikki käräjäoikeudessa Pos.29.7.3.3 s.25.5.2

Metsäpuro Heikki Hgin Hovioikeudessa s.27.4.1

Metsäpuro/Starlon Oy verotarkastuksesta s.27.4.1 s.27.4.2 s.27.4.9 s.29.4.2.5 s.29.4.2.6 s.29.4.3.6 s.29.4.3.8 s.29.4.3.10

Metsäpuro Turun Hovioikeudessa: s29.4.2.1 s.29.4.2.5

Metsäpuro/ autokaupoista: s.29.4.2.7 s.29.4.3.6

Metsäpuro/Starlon Oy suoritukset: s.29.4.3.2 s.29.4.3.10 s.29.4.3.10

Mikkola Pirkko Hovioikeudenneuvos.

Myyntivoittoverotus

Myötävaikuttamattomuusperiaate s.14.3.15 s.14.3.16

Mäntylä Elina Lakimies/ Teosto s.25.3.2.10 s.25.3.9.9 s.25.3.9.18 s.25.3.11.11

Mäkelä-Alitalon Anneli Lautamies s.25.5.9

Myydyt muovikotelot: s.25.3.11.8 s.27.18.2

Niemensivu Ari laatima oikeisuvaatimus Ky:n 1997 koskevasta verotarkastuskertomuksesta : s.23.1

Nieminen Auvo Hallintoneuvos s.29.6.31

Nietzsche

Nimiperiaatteen vahvuus: H.Kuortti: s.19.B.18

Niinimäki Harri asianajaja: s.20.26 s.20.27 s.20.28

Nikomakhialaisen etiikka.

Nikkarinen Eero Käräjätuomari s.25.2.3 s.29.6.33

Nikkarinen Eero ja Hgin käräjäoikeuden äänestyspöytäkirja s.25.5.A1 s.25.5.9

Nikander Esko Verojohtaja s.9.2 s.9.04. s.10.2 s.11.5 s.14.2.1 s.17.1

Nieminen Auvo Hallintoneuvos

Niskakangas Heikki

Nurmi Pirkko Liisa hallinto-oikeustuomari: s.20.53 s.21.9

Nykänen Olli Hallintoneuvos

Oy NTC International Ltd: s14.1.3 s.25.3.1.5 s.25.3.9.10 s.27.7.10

NTC ensimmäinen verotarkastus: s.13.1 s.29.4.3.10 ja verottajan vastauskirje s.29.6.4

NTC toinen verotarkastus: s.14.1.1

NTC ja kirjanpito/ asianmukaisuus: s19.15 Pos 5.6.2 s.29.7.5.1 s.29.7.5.2 s.25.1.10 s.25.5.6 s.25.3.1.4 s.25.3.3.14 s.25.3.3.19 s.25.3.4.12 s.29.4.3.6 s.29.4.3.9

NTC ja Citylink Liikesuhteesta: s.17.16 s.s5.3.2.15 s.25.3.3.2 s.25.3.3.18 s.25.3.3.19

NTC International Ltd Oy ja verotukseen varautuminen/ Osakepääomankorotus s.14.2.2

NTC Myyntikonttori: avajaiset ja ristiriitaisuudet: s.27.8.1 s.27.17.1 s.27.17.5 s.27.7.2 s.27.7.14

Näyttökynnys (KKO 2002:47)

Näytön arviointi: s.25.5.1 s.25.5.9 s.29.7.3.7

Objektiivisuusperiaate s.14.3.16 s.17.3 s.21.22 s.25.1.2 s.25.5.2 s.29.6.19

Objektiivisuus viranomaisten näkökulmasta: s.17.1 s.17.17 s.17.24 s.25.3.3.21 s.25.3.4.11 s.25.3.4.13 s.25.3.4.14 s.25.3.4.20 s.25.3.4.23 s.25.3.9.7 s.25.3.9.12 s.25.3.9.15 s.25.3.11.2 s.25.3.11.4 s.25.3.11.9 s.25.3.11.11 s25.5.4 s.27.21.2 s.27.6.6 s.27.6.7 s.27.6.8 s.29.4.6.3 s.29.6.16 s.29.6.17 s.29.4.3.7 s.29.4.3.10 s.29.4.5.5 s.29.6.8 s.29.6.15

Objektiivisuudesta todistajana: s25.5.4 s.27.9.2

Ohimyynnin todistelu: Kuortti: s.20.38 s.20.44 s.20.45 s.25.3.3.3 s.25.3.3.8 s.29.4.3.9 s.29.4.3.10 Huovinen: s.25.3.4.13 s.25.3.4.15 s.25.3.4.17 s.25.3.4.20Päätökset: s.20.57 Käräjäoikeuden puheenjohtaja Esko Nikander: s.25.5.6 s.29.7.3.7 Todistajat: s.25.1.7 s.25.3.2.5 s.25.3.5.3 s.25.3.7.5 s.25.3.9.14 s.25.3.9.23 s.25.3.10.1 s.25.3.10.4 s.25.3.11.1s.25.3.12.1 s.27.7.19 s.27.8.7 s.27.18.1 s.27.18.6 s.29.4.6.1 s.29.7.2.1

Oikeusvaltio: s.17.28

Omaisuuden lisäyksestä: s.29.2.20

Ostojen vienti kirjanpitoon: s.25.3.5.3 s.25.3.5.8

Sihteeri Oksanen Martti s9.12 s.9.17

Oikeusasiamiehen Toimisto: s.21.14 s.21.16 s.21.18 s.29.6.29

Oikeuskanslerinvirasto: s.21.10 s.21.12 s.29.6.29

Vanhempi Oikeusasiamiehensihteeri Ojala Harri

Olavus Petri: s.7.3 s .17.28

Nokian rahoitusjohtaja Jorma Ollila

Hallintoneuvos Olsson Olof

Hallintoneuvos Onikki Erkki

Opetusministeriön v-84

 

Paananen Matti s.11.2 s.13.2 s.14.2.1. s.17.1 s.20.5 s.20.20 s.20.21 s.27.1 s.25.3.2.15 s.25.3.3.14 s.25.3.9.10

Matti Paananen lausuma työpaikastaan: s14.2.1 s.17.1 s.25.3.9.3 s.25.3.9.5 s.25.3.9.6 s.25.3.9.11 s.25.3.9.12 s.27.7.1 s.27.7.2 s.27.7.4 s.27.7.5 s.27.7.8 s.27.7.19 ja Kuortti: s.19.B.24 s.19.B.25 s.27.5.9 uudenmaan lääninoikeus: s.20.42 muut: 25.3.2.9

Paananen Matti Poliisikuulustelu : s.25.1.3

Paananen Matti hallinto-oikeudessa s.21.6

Paananen Matti Hgin käräjäoikeudessa s25.3.9.1 s.25.5.1 s.25.3.9.1 s.25.3.9.4

Matti Paananen hovioikeudessa

Paju Matti Antero s.27.11.1 Muistamisesta: s.27.11.5 s.27.11.6 s.27.11.2 s.27.11.5 s.27.11.6

Pankkituki

Pankkien luottotappiot

Pasanen Jukka Apulaisoikeuskansleri s.21.13 s.29.10

Platon s.13.5 s.17.9 s.29.8.10 s.32.1.1

Peirce v.1905

Peitelty osingon jako: s.29.4.3.4 s.29.4.5.2

Peltonen Hannu ja Marita

Pesonen Pertti Esittelijä

Petos/Petoksesta: s.25.5.7

Perusoikeuksista mm. PL 22 § lausuu

Perusoikeusuudistuksessa (HE 390/1993 vp, s.75) korostettiin

Perusoikeudet: s.14.3.14 s.17.24 s.17.28

Pietilä Marja varatuomari: s.20.6 s.20.7

Poliisikuulustelusta: s.25.1.1 s.29.4.2.3

Portin Göran s.21.15 s.29.6.28

Juha Portin s.21.16

Pulli Tarja Veroasiamies s.23.1

Prejurikaatti s.25.3.3.10 s.29.6.32

Pursiainen Leena

Puolueettomuusperiaate

Pölönen Pasi: s.25.1.3

Pörsti Kimmo juonia ja valehtelua: s.11.2 s.11.3 s.11.4 s.21.7 s.20.58 s.21.2 s.25.1.9 s.25.3.9.12

Pörsti Kimmo Hallinto-oikeudessa s.21.7

Asianajaja Puiro Leo s.21

 

 

Ratava Arja

Rahoituksellinen riippuvuus: s.19.20 Pos.5.6.6

Rannikko-Hämäläinen Riitta Lautamies s.25.5.9

Reinikainen Julia

Reinikainen Matias

Reinikainen Marja s.14.1.15 s.14.1.17 s.29.4.3.1

Reinikainen Pauli

Reinikainen Yrjö Blogi

Reinikainen ei ole oikeussuojan tarpeessa s.9.17 s.9.01 Päätös s.9.19

Y.Reinikainen Laina Citylink Oy:lle s.19.16

Y.Reinikaisen roolista: s.20.43 Todistus selvittämättömästä omaisuudenlisäyksestä - lausuu Kuortti: s.29.2.20 Varallisuudesta ja yksityisnostot: s.29.4.3.5 s.29.4.3.5 s.29.4.3.9

Y.R Ky:n Scandexa osak. Osakekaupasta: s.25.3.1.8 s.25.3.1.15 s.25.3.2.1 s.25.3.2.9 s.25.3.2.16 s.25.3.3.6 s.25.3.3.8 s.25.3.9.23

Rikosilomoituksesta ilmoittaminen 2.2.1995 / Hannu Kuortti ja Matti Huovinen s.14.1.14 s.14.1.17 s17.20 s.17.21

Rikosilmoitus 2001 (uusi) s.11.7 s.26.1

Rikoslain 30 luvun 9 §:n

Riistama Veijo s.29.6.33

Riistama Veijo Olavi Hgin käräjäoikeudessasa .25.3.12.1 s.25.2.2

Riistama Veijo Olavi Hgin hovioikeudessa s.27.18.1

Riistama Veijo Olavi Turun hovioikeudessa s.29.4.7.1

Rimmanen Hannu Hovioikeudenneuvos: Pos.29.4.1 s.29.7.2.6 s.29.4.3.8

Rinkinen Anja-Riitta kihlakunnansyyttäjä s.25.2.1 s.25.3.1.5 s.25.3.2.6 -mielikuvia: s.25.3.7.1 s.27.8.1 s.27.7.1

Ristola Arimo s.4.1 s.4.2 s.4.4 s.5.1 s.5.3 s.9.01

Ristola Erja s.29.1.1 s.29.3.1 s.29.3.4 s.29.3.5 s.29.6-7 s.29.3.6 s.29.4.2.5

Roiha Markku s.6.1. s.7.3 s.8.2 s.8.4 s.11.4 s.14.2.2 s.25.3.1.1

Roininen Salme ulosottomies: s.22.1

Mikko Rossi hallinto-oikeustuomari: s.16.1.a s.20.53 s.21.9

Runonen Kimmo s.14.1.16 s.14.1.17 s.28.8.2

Prof. Olli Ryynänen /laatima valitus s.19.1

Olli Ryynäsen valitukseen/ Kuortin laatima vastaselvitys: s.19.B.1

Ryynänen Olli s.16.3 s.16.12 s.16.13 s.17.3 s.21.1 s.21.23 s.29.6.21

Ryti Risto Asianajaja s.25.2.2 s.25.5.2 s.27.9.1 s.27.9.2 s.27.21.1

S
T
U
V
W
X

Saari Jarmo

Sahavirta Ritva

Salassapito: s.21.2 s.29.6.23 s.29.6.26

Salo Harri Asianajaja s.17.9 s.17.11

Salokannel Pilvi s.13.2 s17.1 s.25.3.10.2

Saman katon alla: s.29.6.28

Samastaminen/ teoria s.16.3.5 s.16.3.9 s.16.3.10 s.19.40 s.27.5.11

Scandexa verotus

Scandexa Oy:n rakentamispäätös s8.1 s.8.2.a

Scandexa Oy Hallituksen päätöksiä, seurauksia, hallintoa: s.8.3 s.19.B.19 s.20.33 s.20.54 s.25.3.1.13 s.25.3.1.8 s.25.3.1.15 s.25.3.1.18 s.25.3.2.14 s.27.21.1 Kenen yhtiö? hovioikeus lausuu: s.27.20.2

Scandexa Oy:n vaihto- ja käyttö omaisuuden kaupasta "yrityskiinnityksestä" s.14.1.10 s.25.3.1.14 s.25.3.1.15 s.25.3.2.14 s.25.3.2.15 s.25.3.3.23

Selvittämätön omaisuuden lisäys: s.29.2.20

Seppänen Heikki

Seppälä Heikki
Tutkinnanjohtaja s.17.5 s17.7

Setälä Risto

Schiestl Ritva

Sinkkosen Matti

Esittelijä Snelman Marjo

Sulin Marja Hlinnan käräjäoikeudessa

Sofismista/sofistin luonteenpiirteistä: s.13.4 Sofismi s.17.8 s.17.9 s.29.6.12

Sopanen Leo Kunnanasiamiess.9.4 s.10.2

Sopen-luoma Jukka Hlinnan käräjäoikeudessa

Sopen-Luoma Jukka Hallinto-oikeudessa: s.21.4

Sopen-luoma Jukka Hgin Käräjäoikeudessa. s.29.7.3.3, s.25.5.2

Sopen-luoma Jukka Hgin hovioikeudessa

Pertti Sorsa arvioi

Sorsa - Holkerin hallitus s.15.4 s.15.13

Suhteellisuusperiaate s.14.3.16 s.21.24

Suonio Kaarina opetusministeri s.6.2 s.8.1

Suontausta Heikki

Starlon Oy:n Pääkirjan etusivu s.29.7.8.9 s.29.4.3.8

Starlon Oy Pääkirjan ensimmäinen sivu

Staron Oy mm. lasku722 s.29.4.2.5 s.29.4.2.7 s.29.4.3.2 s.29.7.2.6

Syy ja seuraus/Kausaalisuus

Syytesidonnaisuus: s.25.2.3 s,25,5,4 s.29.7.3.9

Syyttäjä: Anja-Riitta Rinkinen ks. Rinnkinen (klikkaa)

Syyttömyysolettama/ Jaakko Jonkka s.17.8 s.29.6.12

Syyttömyysolettama ja Turun Hovioikeuden päätös s.14.3.16 s.17.2 s.17.3.s.17.8 s.17.21 s.17.25. s.17.27 s.17.28 s.25.2.2 s.19.B.21 s.25.2.2 s.29.6.9 s.29.6.17 s.29.6.19 s.29.6.20

Syyttömyysolettama/ tuomitseminen s.14.1.14 s.29.6.9

Särkilä Kirsi

Talarmo Seija verotarkastaja pos.22 s22.1.sv

Hallintoneuvos Talikka Ismo 29.6.31

Ylijohtaja Jukka Tammi

Tammilehto Sinikka

Tarkastuskertomukset/ Ks. Alustava tarkastuskertomus

Tarkoitussidonnaisuuden periaate s.21.23

Tarukannel Veijo

Tasapuolisuusperiaate s.14.3.17 s.21.22

TEORIAT/Teoriasta s.14.1.9 s.14.3.17 s.16.3.2 s.16.3.5 s.16.3.9 s.16.3.10 s.19.B17 s.19.24 s.19.40 s.29.8.3 s.31.2 s.25.5.4 s.25.3.4.20 s.25.5.4 s.29.6.21

Teosto/ Tekijänoikeuslain ja -asetuksen ristiriita s.11.5 s.6.2 s.11.3

- Tekijänoikeuslain 448/84 ja s. 25.5.7

- Tekijänoikeusasetuksen 24 §:n 2momentti

Telsavaara Heli Veroasiamies: s.23

- Teoston sopimus Roiha ja Arpiainen s.29.7.7.2.a

- Tekijänoikeuslain 26 a §:n

- Teosto Ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Helsingin käräjäoikeus 4. osasto Tapaus 99/4898 s.11.5

Teosto ja Citylink sopimus: s.25.1.7 s.25.1.8 s.25.3.2.3 s.25.3.2.10 s.27.10.1 ja Käräjäoikeuden puheenjohtaja Esko Nikander s.25.5.7

Teosto ja Citylink Oy:n ulosmittaus: s.27.12.1

Teosto/syyttäjän syyte petoksesta: s.25.5.7 s.29.4.3.10

Teoston esiintyminen käräjäoikeudessa: s.25.3.1.10 s.25.3.2.10 s.25.3.2.20 s.25.3.9.9

Tikkaoja Ossi

Prof. Kari. S. Tikka

Tilit- ja toimitopalvelu Y. Reinikainen veroprosessi: s.22.1

Todistajien uskottavuudesta/ Lausumien yhdenvertaisuus:s.25.3.5.3 s.25.3.12.2 s.25.5.3 s.25.5.4

Todistajien kuulustelusta: s.25.3.5.1 s.25.3.5.2

Toimielinteoria s.14.1.8 s.14.1.9 s.14.3.17 s.16.3.5 s.16.3.8 s.16.3.9 s.16.3.10 s.19.27 s.19.30 s.19.B.17 s.21.20

Toimitiloita: s.25.3.4.10

Toimitusjohtajia/tehtaanjohtajia joita verottaja nimittää: s.7.1 s.7.2 s.14.1.13

Toimivallasta hallintoikeudelle: s.19.50

Tosiasiallista määräysvalta: s.25.5.1 s.25.5.2 s.25.5.4 s.29.7.39 s.25.5.6

Totuusvelvollisuudesta: Kantajan totuusvelvollisuus s.14.3.15 s.21.22

Tuominen Jussi asianvalvoja: s.22.1 s.21

Tuomola Markku Rikosylikonstaapeli s.25.1.2 s.25.1.3 s.25.1.7

Tutkintapyyntö Kuortin ja Huovisen lausumista HML Poliisiin

Tutkintapyyntö Uudenmaan lääninveroviraston toimista: s.16.1- Poliisitutkinta Tuula Kanth s.16.5 - Poliisitutkinta Petri Huhtinen s.16.7 - Poliisitutkinta Maila Kortman s.16.8 -Verotuspäätöksien logitiedot s.16.10 Edward Anderssonin lausunto: s.16.12 Kuortti asiasta: s.16.13 s.16.14 Olli Ryynänen lausuu: s19.46

Turun Hovioikeus verovirannomaisen valituksen käsittely s.29.4.1 Päätös s.29.5.1 tuomiolauselma s.29.5.5

 

Unkarin tehdas ja siihen liittyvät viitekehykset:/ vuokratulot: s.25.3.9.13 s.25.3.10.4

Uudenmaan lääninoikeus suullinen käsittely/ Päätös 29.6.1998:: s.16.1.a s.21.10 s.20.53

NTC:n Valitus Uudenmaan Lääninoikeudelle ja päätös : s.16.3.1

NTC:n (toinen valitus) suullinen käsittely hallinto-oikeudessa s.21.1 ja päätös s.21.8 s.21.23

Valitus Hgin Hovioikeuteen/ laati Pekka Harju: s.25.7.1

Vapaavuori Ahti Hallintoneuvos s.29.6.31

Vastaajina Hannu Kuortti ja Matti Huovinen

Veljekset Keskinen tuuri: Kasettikauppaa: s.25.3.5.2 s.25.3.6.5

Vennamon Pekka II:n valtionvarainministeri s.6.1 s.29.6.1

Veroehdotuslain 56 ja 57§ / Marja Reinikainen s.14.1.15 s.14.1.16 s.14.1.17

Verokarhu ei karsasta noitia

Verotarkastuskertomuksen laadinta: s.29.6.5

Verotarkastus- (kuka päätti tarkastustehtävästä): s.13.1 s.16.14 s.16.5 s.16.15 s.17.4 toimittaminen: s.29.6.6

Verotarkastuskertomusten määrä s.16.2.1.

Verotarkastuskertomuksen arvo todisteena, asiasta lausuu hovioikeus Kalske &kump? s.27.20.2

Verotuksen kaksinkertaisuus/Olli Ryynänen s19.8 Pos.5.4 s.29.8.3. s.29.6.21

Verotuksen kaksinkertaisuudesta todistajat: s.25.3.3.17 s.25.3.4.23 s.25.3.12.3

Verotuksen oikeusturvattyöryhmän raportti 9.1.1998

Verotusmenettelylain 26 §:ssä

Verotuspäätös ja kirjaaminen: s.16.2.1 s.16.1 s.16.9 s.16.10 s.16.11 s.19.46 s.19.47 s.21.9.1 s.29.6.6

Verosubjekti vai Objekti: s.14.1.14 s.14.1.15s.14.1.16 s.14.1.17 s.14.1.9 s.16.3.1 s.29.8.3 s.25.3.3.11 s.25.3.4.25 s.25.3.12.3 s.29.4.3.4

Verovastuun siirtoperusteet: Hannu Kuortti: s.19.B.16 s.29.8.3 s.25.3.4.20 s.25.3.4.23 s.27.5.1 s.29.4.3.4 Vastineita: s.25.1.10 s.29.6.21

Verovelvollinen? s.14.1.14 s.14.1.15 s.14.1.16 s.14.1.17 s.14.1.20 s.16.3.1 s.19.10_Pos.5.5 s.19.B.1 s.19.B.2 s19.B.6 s.20.56 s.29.8.3 s.25.3.4.20 s.25.3.4.22 s.25.3.4.23 s.25.3.12.3 s.27.6.6 s.29.4.3.4

Verojen ym. arviolaskelmat ja verotuksen ristiriita: ensimmäinen veroehdotus s.13.2 - Toinen kertomus s.14.1.11 s.14.1.5 s.1.14.5 s.14.1.12 s.16.3.10 s.16.13 s.19.7.pos_5.2 s.19.23 s.19.39_Pos.5.7.4.5. s.19.B.1 s.19.B.6 s.20.8 s.20.19 s.20.29 s.20.30 s.20.33 s.29.7.7.3 s.28.8.10 s.25.3.3.1 s.25.3.3.11 s.25.3.3.17 s.25.3.4.22 s.25.3.4.23 s.27.6.6 s.29.4.2.5

Verojen määrä: s.20.29 s20.32 s.29.a s.29.4.3.4

Verotuksen suorittaminen väärässä järjestyksessä: s.14.3.12 s.29.6.26

Verotus ja VerL 57 §.n mukainen peitelty osingonjako: s.14.1.15

Ristiriita Verotuspäätöksen ajankohdasta s.16.1 s.16.3 s.16.4 s.16.12 s.19.46 s.21.20 s.21.9.1 s.29.6.7

Verotusmenettely: s.16.15 s.19.B.2 s21.22 hakemisto s.25.3.3.1 s.25.3.3.11 s.25.3.3.17 s.25.3.4.20 s.25.3.4.22 s.25.3.4.23 s.25.3.12.3 s.29.4.3.1 s.29.6.21 s.29.6.21

Verovastuun Samastaminen: s.19.B.1 s.21.20

Kirja - Verottaja tappolinjalla

VHS/V-O ostot s.14.1.19 s.25.3.6.6 s.27.3.5 s.27.3.7 s.27.6.9 s.27.7.6 s.29.4.6.3

VHS/V-O myynnit s.14.1.25 s.20.2 s.25.3.11.2 s.29.7.2.6 s.25.3.5.4 s.25.3.5.16 s.27.6.1 s.27.6.4 s.27.6.5 s.27.6.8 s.29.4.2.7 s.29.4.6.1 s.29.4.7.1

VHS Hinnasta: s.16.3.7 s.19.12 s.20.4 s.21.5 s.29.7.6.12.T s.29.7.6.12.L s.25.3.1.2 s.25.3.2.2 s.25.3.3.2 s.25.3.4.18 s.25.3.5.9 s.25.3.6.3 s.25.3.6.4 s.25.3.6.5 s.25.3.9.23 s.25.3.11.12 s.25.5.2 s.25.5.5 s.27.3.2 s.27.3.6 s.27.4.2 s.27.4.5 s.27.6.3

VHS Keskihinnasta s.14.1.20 s.16.3.7 s.25.3.4.2 s.25.3.4.3 s.25.3.4.5

VHS Kotelo: s.14.1.13 s.16.3.7 s.16.3.7.a. s.19.B.14 s.25.3.1.3 s.25.3.1.12 s.25.3.16 s.25.3.2.11 s.25.3.3.5 s.27.17.9 s.27.18.2

VHS valmisuksen kannattavuudesta: s.25.3.6.1 s.25.3.6.5 s.25.3.9.8 s.25.3.9.23

Vilenius Antti s.4.2

Vilppala Heikki

Viranomaisyhteistyö: s.21.15 s.23 s.25.1.1

Virkavastuusta/ oikeusturva

Virkavelvollisuudesta: s.29.6.14 s.29.6.15 s.29.6.17

Virtasalo Heli

Vuokratulot Unkarista: s.25.3.10.4 s.27.18.9 s.27.5.10 s.27.18.2

Vähemmän haitan periaate

Väinämö Paula Turun lääninoikeuden tuomari: s.20.19

Väärään lausumaan yllyttäminen: s.16.3.3. s.17.17 s.17.24

Widenius, Sederholm & Someri OY: s.25.1.7  
Y
Z
Å
Ä
Ö
 

Yhdenvertaisuudesta: s.14.3.17 s.17.28 s.20.6 s.21.23 s.29.6.32

Yhteiset tilat s.23 s.29.9.3

Ylihonkala:n Risto Toimistopäällikkö s.16.4

Yrittäjä Exodus - laman syy ja seuraus/ kausaalisuus

Yrityskiinnityksestä, Kuortti lausuu: s.14.1.10 s.25.3.3.23

Yrjö Reinikainen Hgin käräjäoikeudessa

 

         

More >

123 • 4 • 5 << Previous • Next >>