Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

4. Mitä lausutaan liikevaihtoverojärjestelmän hyväksikäytöstä

Uudenmaan lääninoikeudessa Tilintarkastaja HTM Jukka-Sopenluoma todistaa Asianajaja Salo jatkaa kysymyksillä

Salo               Esittäisin muutaman kysymyksen, joilla tavallaan vertailen näitä tilintarkastuskertomuksia ja sitten näiden tarkastuskertomusten sisältöä. Täällä tarkastuskertomuksessa vai oliko se jo alustavassa esitetään lause ja väite, että yhtiön ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun kiertäminen. Kysyn, että ovatko nämä seikkoja, jotka on tullut tilintarkastustoiminnassa esille ?
Jukka Sopen-Luoma        Ei ole tullut esille. Kyllähän tilintarkastuksissa Oy NTC International Ltd:n osalta  tulee tällainen laillisuusvalvontakin samalla tehtyä, eikä mitään tällaista ole ollut.
Salo               Te ette ole siis tilintarkastajana havainnut, että yhtiön ensisijaisena tavoitteena olisi ollut liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ?
Jukka Sopen-Luoma        En.

Salo               Tämä sama asia sanotaan pari lausetta pidemmällä, että kysymyksessä olisi selkeästi liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöksistä. oletteko te tilintarkastajana havainnut mitään tällaista ?
Jukka Sopen-Luoma        Tilintarkastuksen yhteydessä tulee kyllä liikevaihtoveroasiatkin tarkastettua ja huomioitua. Muistiossa, joka on hallitukselle osoitettu, on vain tällaisia tavanomaisia asioita, jos on jäänyt jossain liikevaihtovero vähentämättä tai jostain on vähennetty väärin, mutta ei mitään sen kummemmin.
Salo               Edelleen saman asian osalta esitetään kolmas väite, että Oy NTC International Ltd:n osalta olisi toteutunut perusteettomien vähennysten hankkiminen. Oletteko tarkastuksissa ja toiminnassanne havainnut tällaista ?
Jukka Sopen-Luoma        En, se tuntuu erikoiselta, koska kyllähän tässä kertomuksessa, jonka verotarkastajat ovat tehneet on todettu, että yhtiön kirjanpito on tarkastetulla ajan jaksolla hoidettu muodollisesti ja sisällöllisesti oikein sen liiketoiminnan osalta, joka on kirjattu Oy NTC International Ltd:n kirjanpitoon, eli lisänä on kuitenkin, ettei sellaista siellä ole.

Hgin käräjäoikeudessa kuullaan verotarkastaja Matti Huovista liikevaihtoveroista seuraavasti pos 25.3.4.20:

Puheenjohtaja: Sen takia mikä takia mä, mä kysyn tätä niin mä ihmettelen, että kun on katsottu, että on jonkun valmistusosasto niin miten sitä voidaan käsitellä kuitenkin jossain kohtaa verotuksellisesti omana yksikkönään, eli olisiko nää muut  ostot ja muut myynnit pitänyt silloin merkitä myös NTC:n kirjanpitoon. Tää mistä Harju jo kysyi eli jos kun tää on
Huovinen:        No se mikä tässä on
Puheenjohtaja: Eli olisiko itse asiassa. Kysymys kuuluu näin, että olisiko - onko verottajan käsitys tässä asiassa se, että Citylinkin ei olisi ollut tarpeellista pitää lainkaan omaa kirjanpitoa vaan NTC olisi tullut pitää se alusta loppuun.
Huovinen:        Ei vaan silloinhan se olisi mennyt oikein jos Citylink olisi hoitanut kaikki asiansa, veronsa. Sille olisi annettu niin paljon rahaa, että se olisi voinut hoitaa nää tota nää liikevaihtoveronsa, kasettimaksunsa
Puheenjohtaja: Siis se olisi tälläkin järjestelmällä mennyt oikein jos he olis hoitanut veronsa
Huovinen:        Jos he olis hoitanut asiansa niin tähän ei olisi tarvinnut millään tavalla puuttua,
mutta kun tää on järjestetty niin, että Citylink ei ole hoitanut verojansa siinä oli tällä lailla fuskua ja me tultiin siihen tulokseen, että se oikaistaan sillä lailla, että eliminoidaan Citylinkin ja NTC:n väliset liiketoimet ei vähennystä eikä myynnistä veroa
Puheenjohtaja: Nyt te ette vastannut mun kysymykseen. Mun kysymys oli se, että olisiko, onko teidän mielipide se, että asia olisi oikein mikäli NTC Oy olis pitänyt, tässä on nyt kun veroa ainakin on maksettu, olisiko NTC Oy  tullut pitää kokonaan Citylinkin kirjanpito kun te olette tän bulvaani teorian valinnut ja tässä olisiko NTC asia ollut hoitaa Citylinkin kirjanpito ja Kuusiston ei olisi tarvinnut pitää kirjanpitoa lainkaan.

Huovinen:        Oikein jos olisi kaikki olisi Citylinkin nimissä pidetty liiketoiminta toiminta olis, olis  tehty NTC:n nimissä
Puheenjohtaja: Niin mitä jälkikäteen arvostellen?
Huovinen:        Niin jos kaiken Citylinkin toiminta olis harj. niin kuin kirjattu NTC kirjanpitoon, ymmärsinkö mä nyt oikein
Puheenjohtaja: Vaikka se olis ollut olemassa oleva yhtiö Citylink Oy
Huovinen:          (Ei vastausta)
Puheenjohtaja: Olisiko semmonen mahdollista, että meillä on kaksi yhtiötä, joista toinen toimii ikään kuin toisen valmistusosastona ja siitä johtuu, että se valmistusosasto ei pidäkään itse omaa kirjanpitoa vaan tää isompi yhtiö pitää sen, näinkö?
Huovinen:        Mun täytyy myöntää, että se lausunto mikä siellä on niin saattaa olla, että se on Hannun (Kuortti) tekemä, että mä en ole kyllä sitä syventynyt pohtimaan, sitä koska.

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>