Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.6.12


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

6. Hinnoittelusta ja Teoston rooli asianomistajana s.7

On varsin vaikea toimia asiassa vastaajana kun veroviranomaisen laatimat laskelmat elävät kuin tuuliviiri. Mihinkään verottajan laatimaan laskelmaan ei voi faktisesti tarttua, ne eävät eivätkä perustu kausaaliseen aineelliseen totuuteen. Lakelmia Huovinen laatii myös uusiin viitekyksiin kuten edellä todistuksessa ilmeni. Huovinen lausuu Balstarille tapahtuneesta myynnistä? josta ei halua esittää erillistä laskelmaa. Laskelman muuttuvat jokaisessa prosessissa. Ainoastaan Kari Kämäräisen sekä Veijo Riistaman todistus perustui kausaalisiin tosiseikkoihin/ aineellisiin dokumentteihin, nämä ei vaihtele vaan on vakio. Veroviranomaiset olivat luoneet synteesin jota oli helppo muuttaa, se ei ollut kiinni realimaailman olosuhteissa/viitekehyksissä jotka olisivat edellyttäneet vastaavuutta. Huovinen lausuu: Niin siinähän oli se aika väliltä toukokuun alusta syyskuun, siis vuoden 1991 toukokuun alusta syyskuun loppuun semmonen josta meillä ei ollut myyntilaskua käytettävissä, mutta myynnit ilmenivät kuitenkin myyntilaskuluettelosta. Lausuma sisältää viitekehyksen verotarkastajien suorittamaan arviointiin joka todistelutilanteissa eri oikeusasteissa elää synteettistä elämäänsä. Kuten todistuksista on tullut esille ei verotarkastajat olleet yhteydessä Kuusistoon? pyytääkseen laskumappia. Mutta mikä oikeustosiseikka antaa tällaiselle todistukselle arvoa? Ei oikeustosiseikka - mutta hoviväki antaa. On syytä lukea hovioikeuden päätöksen perusteluista hinnoittelua ym. matemaattista perusteleva osio.

On syy tuoda esille Huovisen laskelma - todiste 2 - se on luovutettu Hgin käräjäoikeudelle ja kuului rikostutkinta-aineistoon; Klikkaa. Hinnoittelu ei edusta hovioikeuden tuomion perustelun sisältöä? sitä ei mitenkään voi testata hovioikeuden perusteluihin. Päätös on laadittu kaikilta osin sellaiseksi, ettei sitä kykene testaamaan. Toisaalta kaikilta osin en moiti hovioikeuden kyvyttömyyttä - sitä edustaa koko aineellinen aineisto jota kantaja on asiassa esittänyt. Prosessille ei ole annettu mitään todellista näyttöä johon voisi tarttua ja tukea tuomion perusteluja. Kun hoviväki tästä huolimatta pyrkii miellyttämään viranomaisvaltaa ollaan asiassa ajauduttu siihen mielivaltaan joka esiintyy verotusprosesseissa lähes kautta linkan.

Hovioikeus on rohkeasti ottanut oikeudekseen suorittaa omaa synteettistä arviontia rikosprosessissa? johon todistajat eivät ole yhtyneet - toisin sanoen todistelun vastaavuus puuttuu päätöksestä, johtuu päätöksen ristiriitaisuudesta reaaliolosuhteisiin ja aineelliseen totuuteen. Ntc:n myyntihintoja ei prosessissa käsitelty lainkaan? Keskiarvoilla leikkiminen sopii hovioikeuden jäsenten ambitioihin, se luontevasti sopii virkamiesten ja viranomaisten tiivistämään yhteistyöhön. Hovioikeuden päätöksesn peruteluiden lausuma Etroniasta yltää myös omaan luokkaansa todistaahan verotarkastaja Huovinen hovioikeudessa: Syyttäjä:   Entä sitten, mikä oli Etronian myyntihinta NTC:lle?
Huovinen:         Ei ole tämmösestä mitään tietoo.
Mistä hovioikeus on saanut tietonsa kun sitä ei tiedä laskelmia tehnyt Huovinenkaan? Keskihinta valmistuksessa? sitä hovioikes ei voi tietää - eikä perustella mihinkään aineelliseen todistukseen. Valmistuksen keskihintaa ei halunneet myöskään veroviranomaiset laskea, se olisi ollut vastoin hypoteettistä pyrkimystä. Etroniaan liittyi lisäksi seuraava seikka: Puheenjohtaja:  Onks lautakunnalla kysyttävää?
Harju:               Reinikaisella olisi jokunen kysymys.
Puheenjohtaja:  Olkaa hyvä.
Reinikainen:     Perustelen sen ensiksi.
Puheenjohtaja:  No, kysykää nyt, perustellaan sitten aikanaan, et jos on kysymys niin kysykää.
Reinikainen:     Ostiko Etronia Oy sellaista magneettinauhaa, jossa tekijänoikeusmaksu liittyi magneettinauhan hintaan? Tämän tekijäoikeusmaksu-asetuksen muutoksen jälkeen?
Kuusisto:          Siis ostiko?
Reinikainen:     Siis ostiko Etronia Oy sellaista magneettinauhaa, joka sisälsi tekijäoikeusmaksun tekijänoikeus-asetuksenmuutoksen jälkeen?
Kuusisto:          Kyllä osti.
Reinikainen:     Siis, joka sisälsi tekijäoikeusmaksun?
Kuusisto:          Kyllä.

Teosto:             Puheenjohtaja, …
Puheenjohtaja:   Olisi esitetty täsmentävä kysymys vielä voin kertoa tästä historiasta, että se asetus muuttui 14.12.1992. nyt täytyy katsoa näiden myyntilaskujen päiväyksiä. Miltä ajalta ne on.

Opetusministeriö oli saanut aikaan asetusmuutoksen joka edellytti, että kaikesta maahantuotavasta mangneettinauhasta tulli perii mahaantuotaessa tekijänoikeusmaksu.

Runsaat yli puolet koko Citylinkin myynnistä oli lyhyempiä kuin E-180 minuutin kasettia ja valmitettu ammatikäyttöön.. NTC:n ostoista 45% oli E-180 minuutin kasettia. Kun Hovioikeus viittaa muihin ostajiin se viittaa samalla ammattikäyttäjiin joidenka tarpeet keskimääräisesti ovat alle 90-105 minuuttia. Tämä siitä syystä, että ammattikäytössä keskeinen myyntivolyymi on 90 minuutin kaseteissa, joihin kokoillan filmejä monistetaan. Seuraavat volyymit ovat 60 minuutin koulutus ym. taltioinnit, sekä 10-30 minuutin yritysesittelyt ja mainiokset. Hovioikeus on asiassa välttänyt objektiivisuuden ja löytänyt taiteellisuuden ja esitys on ala-arvoinen. Mitä Hovioikeus tiesi kilpailusta? ei mitään? tai ei ymmärtänyt mitä asiaa käsiteltiin hovioikeudessa. On syytä tuoda esille kilpailijan myyntihinta joka

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>