Home Page Image
 
  • Kaikki päätöksenteko perustuu talouteen: Karl Marx
  • Asia - voi olla tosi tai epätosi, muussa tapauksessa se on mieletön: Platon
  • Uskokaa niitä jotka etsivät totuutta, epäilkää niitä jotka ovat sen löytäneet: Andre Gide
  • Useimmille uskonto on jotain johon on uskottava, koska luullaan toistenkin uskovan: HJalmar Söderberg
  • Puolet maailman kurjuudesta aiheuttaa tietämättömyys. Toisen puolen aiheuttaa tieto: Ambrose Bierce
  • Kun typerys tekee jotain jota "häpeää", hän julistaa aina, että se on hänen velvollisuutensa: Bernard Shaw


 

 


Hoviväkeä

Olen koonnut tämän kirjan aineitoa vuodesta 1983 alkaen. Aineisto on autenttista. Nuoruuttani koskeva kertomus on omiaan antamaan kuvan kasvuympäristöstäni, suhtautumisestani elämäntilanteiden hallintaan sekä kanssaihmisiin. Yrittäjyys on näkemykseni mukaan osa jokaisen ihmisen elämää. Olemme urheilijoita, ammatinharjoittajia, yrittäjiä tai virkamiehiä. Kaikessa kanssakäymisessä ihmisten kanssa tulee meissä esiin vuorovaikutteinen tarve - tulla toimeen - yrittää parhaamme. Yrittäminen/yritystoiminta velvoittaa "yrittäjäksi" ryhtynyttä ihmistä huolehtimaan toimissaan korkeasta etiikasta sekä hyvästä moraalifilosofiata, kuin myös yrityksen sekä työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Yhteiskunnan tehtäväksi on luotu säännöt huolehtia lainmukaisien menettelytapojen valvonnasta sekä kansalaisten suojelusta/perusoikeuksista. Viranomaisten tulee toimissaan aina noudattaa lakia, korkeaa etiikkaa ja hyvää moraalifilosofiaa. Tämä ei toteudu alkuunkaan: EOK/ Euroopan Oikeusturvan keskusliitto esitteessään toteaa, että yli miljoona Suomalaista kokee vuosittain oikeusloukkauksen viranomaisten taholta

Oma kertomukseni "Hoviväkeä I-II, perustuu yhden ihmisen oikeustaisteluun. Kirja on koottu virallisista asikirjoista, todistajien lausumista lyhentämättöminä eri oikeusasteissa. Tuon esille menettelytavat joita ylläpitävät oikeusasiamies, oikeuslaitoksemme eri oikeusistuimien jäsenet, lautamiehet ja viranomaistaho. Menettelytavat kertovat mm. esteellisten oikeudenjäsenten toimista, viranomaisten harjoittamasta juonittelusta ja kavaluudesta. Menettelytavat eivät huomio objektiivisuutta, kohtuullisuutta tai laillisuutta, jota peitellään teorion, simuloiduin todistuksin, todistajien manipuloinnilla sekä todistuksia peittelmällä.

Kirjan antisankareita ovat mm. verotarkastajat Hannu Kuortti, Matti Huovinen, Teosto/Kimmo Pörsti, Oikeusasiamies/ Oikeuskansleri Jaakko Jonkka, Hallinto-oikeuden sihteeri Hokkanen Marja, Lautamies Pauli leppä-Aho jonka oikeusoppineisuus on yhtä hyvää tasoa kuin Hgin Hovioikeuden: Hovioikeudenneuvos Matti Kalske. Jäsenet Hovioikeudenneuvos Eero Karttunen Hovioikeudenneuvos Marja Kartamo, Esittelijä Eija Halmeen. Kirja kertoo oikeuslaitoksemme tuomareiden arviointikyvystä olosuhteissa jossa vastapuolena on viranomainen. Oikeuslaitoksemme toimintaa ohjaavat sekä sankarit, että antisankarit joita voi verrata 1300 luvulla eläneisiin Clerguen veljeksiin (pos.24.1).

Oikeudenmukaisuudesta puhuminen on poliitikkojen, myös presidentti Halosen, puheissa lähes jokapäiväinen aihe. Puhe on tarpeen, sen avulla pyritään peittämään/ peittelemään kehitys joka yhteiskunnassamme 1980 lopulla on käynnistynyt ja joka jatkuu edelleen.

Hämeenlinnassa 30.04.08

Ps. Minulta on pyydetty kirjoitinkelpoista formaattia kirjastani. Olen ryhtynyt aineiston muokkaamiseen kirjoitinkelpoiseksi. PDF tulostusversio valmistuu viikolla 45. Hakemisto helpottaa seuraamista sekä henkilö että asiayhteyksien kehyksissä.

<Takaisin