16. Pos.1 Jälkiverotuspäätös

Epäilyttävä - ilmeisen laiton menettely NTC:n jälkiverotuksessa 20.06.1995.

äk

16.14


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 
Verottajan väitteen mukaan heilläkään ei ollut kuin "osin" CityLink Oy:n aineisto? tosin ovat myös kertoneet, että eivät pyytäneet Kuusistolta kirjanpidon aineistoa (Myöhemmin käräjäoikeudessa, aineistosta - sen laadusta, ja kattavuudesta kertovat tarkemmin Matti Paananen ja Kari Kämäräinen). Hovioikeudessa Huovinen kertoi, että poliisi on Kuusistolta kysynyt, hän itse ei ole pyytänyt (verottaja ei pyytänyt) . (Ks. 27. Hoviväkeä… : Pos 27.6..Huovinen/ klikkaa).

"Lopullinen verotarkastuskertomus - liikevaihtoverotarkastuskertomus on laadittu 9.6.1995, ja se sisällöltään edustaa varsin synteettistä ja mielikuvia pursuvaa verotarkastuskertomusta. Verotus ehdotettiin suoritettavaksi alustavan tarkastuskertomuksen HAL/1068/94 perusteella, sisällöltään 9.6.1995 lopullinen kertomus edustaa lähemmin syytekirjelmää (kuten Pekka Harju oikeudessa lausui). Lopullinen kertomus oli 60 sivua plus laskelmat. Varsin sekava kooste joka sisälsi vastineistamme osin laadittuja referaatteja, itse verottajan editoimien synteettisten mielikuvien oheen.

Kuulemismenettelystä on huomionarvoista (ks. alaotsikossa; 13. Verotarkastukset I ja vastine 1994 (kuulemismenettely) >13.8.1996 - Kirje, jonka lähettää Hämeen lääninverovirasto, tarkastusyksikkö, PL 158, 13101 HÄMEENLINNA, verotarkastajat Kuortti ja Huovinen) >>kirje jossa lausutaan mm. "Välittömän verotuksen osalta on lähetetty lisäselvityspyyntö 12.2.1996 Yrjö Reinikaiselle ja 26.3.1996 Oy NTC International Ltd:lle. Selvityksiin on saatu osavastauksia 22.3.1996, 11.4.1996 ja 4.6.1996. Todettakoon, että 26.3.1996 päivätyn selvityspyynnön osalta olette vaatinut vastineen jättöaikaa 30.8.1996 mennessä, jonka jälkeen lopullinen kertomus laaditaan". (Verotarkastajat lausuvat: "Myöhemmin eli 2.2.1995 on laadittu alustava tarkastuskertomus, joka oli yhteinen liikevaihtoveron ja välittömän verotuksen osalta. Lopullinen liikevaihtoverotarkastuskertomus on laadittu 9.6.1995".) Verottajan kysymys siitä, että "Välittömän verotuksen osalta on lähetetty lisäselvityspyyntö 12.2.1996 Yrjö Reinikaiselle ja 26.3.1996 Oy NTC International Ltd:lle, on huomionarvoista, että  välillisen verotuksen lisäselvityspyyntöä ei mainita pyydetyn. Kieli - termit ja arkikielen kielikuvien ymmärtäminen aiheuttaa varsin suuria ongelmia vastaajille kyetä ymmärtämään ja surata siitä ajatustenkulkua jota verotarkastajat kirjeenvaihdossaan ja tarkastuskertomuksien nimeämisessä kulloinkin käyttävät. Verotarkastuksen suorittamisen yhteydessä kerrottu tarkastustoimenpiteen sisältö - yhdessä sen selvitys pyynnön kanssa josta verotarkastajat 13.8.1986 kirjeessään mainitsevat: "Ensínnäkin syksyllä 1994 ei ole laadittu alustavaa tarkastuskertomusta vaan ennen alustavan tarkastuskertomuksen lähettämistä laadittiin selvityspyyntö, jonka johdosta ei esitetty verotustoimenpiteitä", (Ks. 13. verotarkastus I.) jossa mainitaan ainoastaan liikevaihtoverotarkastus. Missään ei tullut esille muut mahdolliset tarkastukset. Kun useita verotarkastuksia oli upotettu samaan tarkastuskertomukseen, aiheutti se mahdottoman tilanteen antaa/editoida asiasta selkeästi kohdistettuja vastineita. Verotarkastajien pyrkimys tehdä asia mahdollisimman vaikeaksi verovelvolliselle oli mielivaltaista sekä kohtuutonta. Miten se voi edustaa hyvää hallintoa ja hyvää verotarkastustapaa?”Pyysimme useasti asiakirjanäyttöä Uudenmaan lääninveroviraston pyytämästä virka-avusta Hämeen lääninverovirastolta? sekä toissijaisesti moitimme menettelyä joka ei ollut lainmukainen. Tarkastuskertomuksen laadintaan ja itse tarkastuksen suorittamiseen liittyvästä Uudenmaan lääninveroviraston "valtuutuksesta, virka-apupyynnöstä" emme saaneet mitään selvitystä.
Herjaus ja kunnianloukkausasian yhteydessä saimme Hannu Kuortin todistuksessa kuulla, ettei Toimistopäällikkö Risto Ylihonkala:n lisäksi kukaan muu kuin perintäosasto tiennyt suoritetusta tarkastuksesta. Hannu Kuortti lausuu todistelu tarkoituksessa 5.3.96 HML käräjäoikeudessa asianajajamme Salo tekemiin kysymyksiin mm:

Salo:              Onko opasta tarkastuskertomuksen tekemiseen.
Kuortti:           Ei ole muuta kuin viraston sisäisiä ohjeita. Ei paljon kirjallista materiaalia. Viittasi viime kerralla jätettyyn aineistoon.
Salo:              Kuinka pitkän ajan aikana kertomukset on tehty ?
Kuortti:           On paljon muitakin töitä, ei voi muistaa, kuinka monta päivää on mennyt aikaa.
Salo:              Minne tarkastuskertomus ja alustava tarkastuskertomus kulkeutui oman viraston sisällä ?Kuortti:           Alustavan tarkastuskertomuksen tarkastajat itse tekevät ja allekirjoittavat, ja ne lähetetään postitse. Varsinainen tarkastuskertomus kulkee muuten samalla tavalla, mutta ensin sen hyväksyy toimistopäällikkö. Toimistopäällikkö on nimeltään Risto Ylihonkala. Tarkastuskertomusta ei toimitettu muille paitsi lopullinen tarkastuskertomus on toimitettu perintätoimistolle.

Todistelu tarkoituksessa puhunut Hannu Kuortti on tullut virkavelvollisuuden huomioon ottamalla puhua totta, edellä oleva lausuma todistaa, että Hannu Kuortti valehteli HML käräjäoikeudelle 5.3.96 - asia selviää seuraavassa: Poliisitutkinnassa lausuu Tuula Kanth omassa kertomuksessaan: "Tarkastuskertomuksen on tuonut Uudenmaan lääninverovirastolle 12.6.95 Hannu Kuortti, Hämeen lääninverovirastosta. Hän on toinen tarkastuksessa mukana olleista tarkastajista. 12.06.95 po. yhtiölle on laadittu selvityskehotuskirje nro 8104/TK, jossa yhtiölle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen ennen asian lopullista ratkaisua. Em. kirjeen ja ns. lopullisen tarkastuskertomuksen on Hannu Kuortti vienyt mukanaan 12.6.-95 ja hän ja myös tarkastuksessa mukana ollut toinen tarkastaja ovat toimittaneet po. asiakirjat Yrjö Reinikainen/ Oy NTC International Ltd:lle 13.6.95"Empiirinen tosi on, että tarkastuskertomuksesta ei ennen 12.6.1995 Uudenmaan lääninverovirastossa ollut tietoa. Tuula Kanth antoi selvityskehotuskirje nro 8104/TK, 12.6.1995 Kuorttille, yhdessä hänen mukanaan olleelle” tarkastajalle (Huoviselle). Selvityskehotuskirje yhdessä lopullisen tarkastuskertomuksen kera kuljetettiin edelleen (kyseisten virkamiesten toimiessa postin kuljettajina) seuraavana päivänä 13.06.95 yhtiömme konttoriin NTC:lle tiedoksi.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>