Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

1990 luvun vaihde

Verotus yhtäältä perustuu - kokemuksieni perusteella - säännönmukaisesti mielivaltaan. (viittaan aiempaan, joka yleisemminkin on yrittäjien rasitteena. Asiassa valtionvarainministeriö asetti 7.2.1997 työryhmän ks. kuvailulehti , jonka tehtävä oli selvittää yritysten verotusmenettelyssä mahdollisesti esiintyvät ongelmat ja epäkohdat: Valtionvarainministeriön työryhmämuistio 36:1997 josta lyhennelmä lausuu seuraavasti :klikkaa).

Toisaalla valtioneuvostossa puuhastelevat SDP:n (SAK herrahissin) kärkitiimin harjoittama politiikka oli kääntämässä uutta lehteä Suomen kansantaloudessa. Rahaa oli tullut ovista ja ikkunoista - samoin sitä oli jaettu ovista ja ikkunoista. Juhlatunnelma oli vielä korkealla 1989 kun "odotettiin" Tsunamia josta ei vielä osattu kuvitellakkaan. Tulossa oli kelvottoman talouspolitiikan tilintekon hetket. (Pos 15)

Elimme -90 luvun vaihteessa syvenevän laman aikaa - joka oli kotitekoinen. Ympäristövaltioiden taloudet kehittyivät hyvin. Suomessa seurattiin voimakkaasti kasvavaa konkurssiaaltoa yhdessä historiallisesti ainutlaatuiseen mittasuhteeseen kasvanutta työttömyyttä. Yhteiskunta oli joutunut tsunamin alle. Scandexa Oy joutui myös kokemaan reaaliolosuhteiden vaikutukset kun Tapiola konserni haki yhtiön konkurssiin viivästyneen 100.000 mk lainanlyhennyksen johdosta. Teosto päätti hakea Scandexa Oy:n hallituksen vastuuseen saamatta jääneistä Teosto-maksuista. Minut oli kutsuttu yhtiön hallitukseen 1989 jolloin yhtiö oli pahasti velkaantunut ja sillä oli huomattavat rästit Teostolle. Asianajaja Jorma Lindström toimi asiassa vastaajien yhteisenä asianajajana. Hän oli saanut pyynnön yhtiön hallituksen vanhoilta jäseniltä Markku Roihalta sekä Mika Arpiaiselta. Jorma Lindström itse oli toiminut Scandexa Oy:n hallituksen jäsenenä 1980 luvun puolivälissä ja tunsi yhtiön toiminnan taustaa. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet itse oikeusprosessiin vaan luottivat asianajajansa kykyihin. Teosto voitti kanteensa joka johti noin 1,7 miljoonan markan yhteisvastuulliseen korvausvelvollisuuteen Teostolle. (Pos.12 Scandexa Oy Hallituksen vastuu Teosto-maksuista. (tulossa/päivitys meneillään))

Edellisen jälkeen Teosto vaati pääsyä tutkimaan NTC:n kirjanpitoa yhtiön konttoriin Hämeenlinnassa. Tähän heillä ei ollut lain suomaa oikeutta. Asiassa imuroi Teoston Osastopäälikkö Kimmo Pörsti herneen nenäänsä. Hän päätti keskittää tulevan elämäntyönsä minun jahtaamiseeni. Pian NTC sai kutsun alioikeuteen. Voitimme (NTC) asian ja Teosto päätyi valittamaan hovioikeuteen, jossa käräjäoikeuden päätös pysyi (Pos 11). Teosto oli hävinnyt asiansa. Päät punaisina ja herne nenässä he (Pörsti, Opetusministeriö, Teosto) käynnistivät suunnitelmat sävellyksen tekemiseksi joka tulevissa karsinnoissa ei häviäsi. Sävellys tarvitsi sanoituksen, ja parhaat tekijät löytyivät verovirastosta. Teoston suhde opetusministeriöön on "avoliittoa" voimakkaampi sekä tiivis. Heidän yhteistyötänsä peruspilareita ovat poliittinen valta, raha/yhteinen intressi. Yhdessä heillä on viranomaisvaltaa jota sopi testata yhteiseen viholliseen. Ensimmäinen yritys (verotarkastus Pos.13) kaatui, siinä käytettiin kausaalista aineistoa jonka vääristäminen oli vaikeaa. Veroviranomaisten vastausta, - Matti Paanasen ja Pilvi Salokanteleen yhteistyöllä laatimaan vastineeseen, - odotimme kaksi vuotta ja se oli seuraava:

13.8.1996 Saamme kirjeen, jonka lähettää: (seuraavassa sanatarkka sisältö)

Hämeen lääninverovirasto
Tarkastusyksikkö
PL 158
13101 HÄMEENLINNA


Oy NTC International Ltd,
Vesikuja 3-5,
02200 ESPOO

Esittämästänne pyynnöstä toteamme seuraavaa. Ensínnäkin syksyllä 1994 ei ole laadittu alustavaa tarkastuskertomusta vaan ennen alustavan tarkastuskertomuksen lähettämistä laadittiin selvityspyyntö, jonka johdosta ei esitetty verotustoimenpiteitä. Marraskuussa 1994 on kerrottu suullisesti, ettei tuon selvityksen johdosta esitetä toimenpiteitä. Myöhemmin eli 2.2.1995 on laadittu alustava tarkastuskertomus, joka oli yhteinen liikevaihtoveron ja välittömän verotuksen osalta. Lopullinen liikevaihtoverotarkastuskertomus on laadittu 9.6.1995.

Välittömän verotuksen osalta on lähetetty lisäselvityspyyntö 12.2.1996 Yrjö Reinikaiselle ja 26.3.1996 Oy NTC International Ltd:lle. Selvityksiin on saatu osavastauksia 22.3.1996, 11.4.1996 ja 4.6.1996. Todettakoon, että 26.3.1996 päivätyn selvityspyynnön osalta olette vaatinut vastineen jättöaikaa 30.8.1996 mennessä, jonka jälkeen lopullinen kertomus laaditaan.

Kehotamme toimittamaan mahdolliset lisävastineenne 20.8.1996 mennessä, jonka jälkeen lopullinen kertomus laaditan.

Hannu Kuortti, Matti Huovinen
Vanhempi verotarkastaja, Vanhempi verotarkastaja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>