Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.7


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

NTC:lle on 1.8.95 postitse saantitodistuksin lähetetty kyseistä liikevaihtoveroa koskevat 30.06.1995 päivätyt maksuunpanopäätökset maksulipukkeineen. Samassa kirjeessä postitettiin myös 24.7.1995 päivätyt, tilikautta 1992-1993 koskevat maksuunpanopäätökset maksulipukkeineen jotka saapuivat NTC:lle 02.8.1995. Viimeksi mainitulle verovuodelle oli annettu määräaika toimittaa vastine 30.8.1995 mennessä, mutta tätä vastinetta ei verottaja jäänyt odottamaan vaan päätti verotuksesta ennenaikaisesti, ikään kuin verovastineella ei olisi asiassa ollut mitään merkitystä. Verotuspäätös, tilikaudelle 1.7.91 - 30.6.92 oli saamamme informaation mukaan tehty vasta 18.7.95 jälkeen sekä seuraavalle tilikaudelle 1.7.92 - 30.6.95 liittyvä veropäätös oli tehty yli kuukausi aikaisemmin (24.07.1995)  kuin meille myönnetty aika laatia asiassa vastine. Siten se oli tehty väärässä järjestyksessä niin, että oikeuttamme tulla asiassa kuulluksi evättiin.

Päätimme tehdä asiassa tutkintapyynnön (Pos.16.1), joka kirjattiin saapuneeksi Helsingin poliisilaitokselle 9.8.1995. Selvitimme tutkintapyynnössä tapahtuneet faktat yksityiskohtaisesti. Olimme luottaneet siihen, että verotuspäätös, joko myönteinen tai kielteinen, tehdään lainmukaisessa määräajassa. Siksi kukaan ei ollut yhtiön puolesta paikalla lääninverovirastossa virka-ajan päättyessä 30.6.85 kysymässä päätöstä. Jälkiverotuspäätös olisi pitänyt olla tiedossamme viikkon sisällä päätöksestä ”30.06.95”. Hyvän hallinnon periaatteen mukaan ennen sen vanhentumista - ja postitettu heti päätöksen tekemisen jälkeen!

Poliisi ryhtyi tutkimaan virkamieskolleegion toimia (Pos.16.5 Tuula Kanth) Tutkinta osoittautui varsin pinnalliseksi. Veroviranomaisille ei tehty ainuttakaan kysymystä. Mielenkiintoinen se on silti. Kant kertoo varsin vakuuttavasti kuinka verovastineiden käsittely tapahtuu verovirastossa. Tuula Kant kertoo: "Asiapapereihin kuulusteltava on tutustunut heti 12.6.95 lähtien ja toimistopäällikkö Jari Gyntherin kanssa käydyssä kokouksessa 16.6.1995 asia periaatteessa todettiin päätetyksi, ellei asiassa mitään oleellista uutta ilmenisi. Saatuaan 29.6.95 Reinikaisen vastineesta 15 ensimmäistä sivua ja loput sivut sopimuksen mukaan 30.6.95 aamulla. Vastine ei kuitenkaan antanut asiaan mitään oleellista vaikuttavaa uutta ja niin kuulusteltava teki asiassa päätöksen tieto kantaan 30.6.1995 kello 13,01 alkaen, kuten tietokoneen printeistä saattaa todeta." Miten hänen todistuksensa sopii muistiomme lausumaan: Toimistotarkastaja Tuula Kanth soitti perjantaina 30.6.95 puolenpäivän jälkeen noin 13,40-14.00 konttoriimme Hämeenlinnaan ja kysyi vastinettamme. Useana kesänä meillä töissä ollut oikeustieteen opiskelija Semi Hämäläinen puhui hänen kanssaan puhelimessa ja kertoi Kanthille toimittaneensa vastineen ennen puolta päivää - faksilla - Uudenmaan lääninveroviraston kirjaamoon. Onko niin, että veropäätökset tehdään valmiiksi ennen vastineiden saapumista 16.6.95 aivan kuin vastineella ei olisi mitään arvoa. Kuinka tällaisten lausumien antaminen virkamieheltä voidaan katsoa hyväksi virkamiestavaksi tai perustuvan objektiiviseen harkintaan, joka edellyttää asian tutkimista tasapuolisesti. Käsitykseni on, ettei toimistotarkastaja Tuula Kanth koskaan lukenut tarkastuskertomusta läpi, saatikka vastineitamme, ja jos häneltä olisi niiden sisällöstä jotain kysytty, hän ei olisi kyennyt vastaamaan. Olisiko hän vedonnut muistiinsa sekä eri tarkastuskertomusten suureen määrään? jää epäselväksi. Antamassaan kirjallisessa vastineessa hän perustelee verotuspäätöksien tekemistä. Lisänäyttö, jota vastineen antamiseksi Uudenmaan lääninverovirastossa ei sovittuun 30.8.95 asti odotettu, olisi Kanthin lausuman mukaan vaikuttanut tilikaudelle 1.7.91 - 30.6.92?  Varsin paljon luvattu samassa yhteydessä kun Kanth toteaa - vastoin parempaa tietoa -, että puhelimessa olisi sovittu jotain vastineen antamisesta tilikauden 07.92 – 07.93 osalta. Oudolta kuulostaa, että varsin virallisten ja formaalisten tapojen mukaan toimiva veroviranomainen ryhtyisi sopimaan vastineista/menettelytavoista puhelimitse. Miten asiaan liittyi hänen lausumassaan ”arvonlisäverolaki”, kyseessä oli liikevaihtoveroasia, jäi minulle myös epäselväksi.

Puhelinkeskustelusta mm. Petri Huhtinen kertoo (Pos16.7): "Mitä tulee 17.7.1995 väitetystä puhelusta kuulusteltavalle, jossa soittaja olisi ollut ULV:n kirjaamossa työskentelevä Maila Kortman, kuulusteltava ilmoitti, ettei pysty muistamaan sellaista puhelua, jossa tuon niminen virkailija olisi soittanut ja tiedustellut Oy NTC International Ltd:n verotuspäätöstä. Sanotunlainen puhelinsoitto on hyvinkin voinut tapahtua. Jos kuulusteltava on jotakin sanonut, niin vastaus on tietysti se, ettei päätöstä ole vielä tehty, sillä kuulusteltava sai Kanthilla olleet asiapaperit takaisin haltuunsa 2.8.1995 ilmoituksin, että kuulusteltava voi tehdä päätöksensä tutkittavanaan olevassa asiassa. Kuulusteltava valmisteli päätöksen joka syötti tiedostoon numerolla 95P12438, joka on tietokoneen antama juoksevanumerointi. Toimistopäällikön päätöksen jälkeen päätös ajettiin 15.8.1995 kava- ajolla kantotoimistoon." Lausunto on ristiriitainen Kanthin antaman lausunnon kanssa. Toisaalta siinä todetaan, "ettei päätöstä ole vielä tehty" - selitys jatkuu ja herättää kysymyksiä?

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>