Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.6.10


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

6. Hinnoittelusta ja Teoston rooli asianomistajana s.7

Laskelman, laskujen ja lähetyslistojen vastaavuudesta asianvalvoja Kemppaisen kysymykseen vastaa asiantuntijatodistaja Veijo Riistama: Kemppainen:           Myös teidän laskelmassa puhutaan lähete numeroista niin pystyttekö mitä laskutositetta se sitten vastaa tää on vaikeaa sitten seurata tästä tarkastuskertomuksen aineistosta
Riistama:                No siihen ymmärtääkseni tuo Kämäräinen voi vastata, mutta jos teillä on käytettävissä tämä Kämäräisen laatima ja laskelmani perustana oleva taulukko, niin sieltä selviää lähetteiden ja laskujen vastaavuus

Verottaja on käyttänyt mm. keskiarvoja - myyntimäärien arvioimiseen bruttomyynnistä joka mm. aiheutti huomattavan myynnin voluumin virheen. Kasettien kokonaismäärään tuli ottaa huomioon myös sellaiset kasettirungot/kasetit jotka oli ulosmitattu, loppuvarastossa/siirretty Etrinia OY:lle sekä rikkoutuneet, ym poisto/hävikki. Laskettaessa kokonaismyynnin kappalemäärää, huomioin (kuten todistettu) ostettujen runkojen (V-0) vähennyksenä ulosmitatut kasetit yht 16.244 kpl, loppuvarastoa 20.000 kpl.sekä valmistuksessa rikkoutuneet ja hävitetyt/poistetut yht 8000 kpl kuten Veijo Riistama on asiassa todennut. Edellä olevan perusteella päästään seuraavanlaiseen yhteenvetoon:

  • Citylink Oy myytyjen kasettien keskihinta on Kämäräisen laskelman perusteella/tositeaineiston perusteella/laskuista 10,49 mk Lvv 0%
  • Huovinen Käräjäoikeudessa todistaa laskujen perusteella lasketun keskihinnan olevan 12,94
  • NTC:n ostojen osuus Citylink Oy:n kaikesta myynnistä Kari Kämäräisen suorittaman aidon aineellisen kirjanpidon perusteella 514.999 - ulosmitatut 16.224 kpl, - loppuvarasto 20.000 kpl, - hukka 8000 kpl saadaan summa 470.755 kpl,. siten Citylink Oy kokonaismyynti myynti laskujen perusteella on 470.755 kpl josta NTC ostot laskujen perusteella taulukosta CITYKALK.XLS yhteensä 296.557 saadaan NTC osuudeksi 62,996%
  • Huovinen toditaa, että Ntc:lle myytyjen kasettien keskihinta on 11,68:- kaikista ostoista.
  • Huovisen todistuksen perusteella NTC:lle myydyt kasetit yhteensä 296.557 kpl (taulukosta citycalk ja ntcostoz) x 11,68 = 3.463.785,70 mk ja CITYKALK.XLS taulukossa merkittynä myynti NTC:lle 3.996.086:- markkaa
  • Edellisen perusteella Huovisen todistamaan ja laatimaan aineistoon tukeutuen voidaan laskea NTC:n ostojen osuus CityLink Oy:n myynnistä, CITYKALK.XLS Citylink Oy:n konaismyynti yht. 4.975.583,1/3.463.785,70= 69,61%

2.a. Hgin Hovioikeuteen verottaja laati uudet laskelmat, joita esitteli Huovinen.

Huovinen:       Olen laskenut, että myyntihinta muille kuin NTC:lle ja Balstar Oy:lle keskimäärin ilman ammattikäyttöä, niin se on 14,78 mk, ilman liikevaihtoveroton hinta. Sitten myynti ammattikäyttöön keskimäärin oli 11,36 mk. Ja silloinhan kun myydään ammattikäyttöön, ei tarvitse maksaa kolmen tunnin kasetista sitä 8,10 mk:n kasettimaksu ja sitten myyntihinta muille kuin NTC:lle ja Balstar Oy:lle keskimäärin sisältää myöskin tän ammattikäytön oli 13,19 mk verotta. Varsin mielenkiintoinen lausuma Huoviselta joka toteaa vastoin Teoston kantaa että Citylinik kuitenkin olisi kyennyt myymään tuotteita ilman Teostomaksua. Asialla ei ole merkitystä NTC:n kannalta muuten kuin vaaditun vahingonkorvauksen osalta jossa huovisen mainitsema menettely johti vahingonkorvausvaatimuksiin. Edelleen Huovinen todistaa: Syyttäjä:           Kuinka paljon Citylinkin myynnistä oli muita kuin näitä kolmen tunnin kasetteja? Laskeskelin niitä tossa, tulin siihen tulokseen, että noin 45 % oli, siis siitä markkamääräisestä myyntisummasta oli muuta myyntiä kuin kolmen tunnin kasettia? 45%. Tällaista laskemaa ei verottajat esittäneet/huomioineen Citylink Oy:n tuotekohtaisissa kannattavusslaskelmissa tai liiketoiminnan katetuottolaskemissa.
Kemppainen haluaa puuttua keskusteluun ja selvittää, että Huovinen on laatinut uudet laskelmat. Kiinnitän huomiota Huovisen todistelussa siihen mitä hän lausuu ulosmitattujen tuotteiden sekä loppuvaraston siirtymisestä: Huovinen todistaa: Sitten mennään tähän ”takavarikoidut kasetit” 16.244 kpl siitä olen antanut tuohon alustavaan kertomukseen vastineen ja siellä vastineen liitteessä, alustavaan kertomukseen annetussa liitteessä on tän Vesa Kuusiston kirjallinen lausunto 12.3.-95 missä se kirjottaa siitä, täällä on tämmönen lause, että kun loppukesästä, elokuussa –92 vuokraisäntä sulki toimitilamme, olimme jo ehtineet viedä osan raaka-ainevarastoa ja laitteita uusiin tiloihin. Osa oli ulosmitattu ja saimme myöhemmin – kun hän kirjoittaa tällai että: ”Osa oli ulosmitattu ja saimme myöhemmin” – niin mä olen ymmärtänyt sen sillain, ettei sinne ulosottotoimille ole jäänyt mitään takavarikoitavia kasetteja. Sitten tää 20.000 tää loppuvarasto, niin tällä on tällä Kämäräisellä, kohta 9 niin tässä lukee näin, että: ”Peter Jaller, joka on Citylink Oy:n entinen työntekijä, on ilmoittanut valaehtoisesti, että noin kymmenen lavallista valmistusmateriaalia on siirtynyt Etronia Oy:lle. Asiasta ei löydy aineistosta lähetettä eikä laskua. Yrjä Reinikainen on selvittänyt, että yhteen lavalliseen mahtuu 4 800 kasettia. Koska samassa siirtyi myös muuta materiaalia, joudutaan tässä arvioimaan määräksi 20 000 kappaletta. Elikkä tää 20 000 kappaletta oliskin  siirtynyt Etronia Oy:lle, mutta tätä myyntiä ei ole tuloutettu Citylink Oy:n kirjanpidossa, että tää on sitten mun ymmärtääkseni sitä pimeetä myyntiä
.

Edellä mainittu todistus antaa ymmärtää, että kyseiset 16.224 kpl olisi luovutettu Kuusitolle/Etronia Oy:lle Citylink Oy:n toiminnan päätyttyä (elokuu 1992) jälkeen? Mikään aineisto ei tue tällaista käsitystä. Samoin verotarkastaja Huovinen lausuu siirretyn 20.000 kpl runkoja Etronia Oy:lle sillä kommentilla, että kyseessä on tästä johtuen pimeä myynti. Miten edellä mainitut liittyvät NTC:n/Yrjö Reinikaiseen ei todistuksesta selviä. Todistaja Huovisen pitkä selitys sisältää arviointia, yhdessä väitteiden kanssa joihin Huovisella ei ole antaa aineellista todistusta tai alkuperäisiin dokumentteihin liittyvää vastaavuutta. Huovisen todistus ei liity aineelliseen kausaalisuuteen, vaan mielentilaan, joka liittyy työskentely-ympäristön aiheuttamaan luonteenomaiseen realiteetin testauksen häiriöön, tämä ilmenee kyvyttömyydessä erottaa toisistaan sisäisiä impulsseja ja ulkomaailmaan liittyviä aistimuksia.

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>