Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.5.1.


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Alustava tarkastuskertomus, kommentointi, todistukset ym.

Tultuani hiihtolomalta soitin Matti Paanaselle Hämeen Lääninverovirastoon ja pyysin häntä käymään Asentajantiellä sijaitsevassa konttorissamme. Sovimme aikataulusta maaliskuun alkuun. Tapasimme sovittuna aikana. Pyysin häneltä apua voidakseni laatia vastineen tarkastuskertomukseen, jonka annoin hänelle luettavaksi. Matti Paananen selvitti minulle ensimmäiseksi, että hänen Pilvin kanssa laatima aiempi vastine (alaotsikko 13. Ensimmäinen ”tarkastuskertomus”…) viime syksynä, aiheutti hänelle ongelmia ja pahaa jupinaa verovirastossa. Hänelle oli yksikantaan ilmoitettu, että hän ei saa osallistua minkäänlaiseen avustamiseen tai yhteistyöhön NTC:n tai Yrjö Reinikaisen kanssa. Hän kertoi, että verovirastossa oli syntynyt ”kuppikuntia” ja häntä kyyräillään. Kuortti ja Huovinen ovat olleet hänen kanssaan puheissa ja pyytäneet häntä pysymään erossa tästä asiasta. Hän kertoi olevansa vaivautunut tämän asian synnyttämästä ilmapiiristä.
Ymmärsin Matin tilanteen joka osoittautui varsin vaikeaksi NTC:n sekä minun osalta, olihan kyseessä olevana ajankohtana NTC:n kirjanpito kokonaisuudessaan ollut Matti Paanasen harteilla. Hän tunti hyvin Vesa Kuusiston ja hänen yhtiönsä CityLink Oy:n. Oli ilmiselvää, että tärkein selvitysvoima sekä objektiivisin todistusvoima oli poissa. Matti oli veroviraston sisäisin määräyksin estynyt osallistumatta vastineiden laadintaan. Keskustelumme kautta oli helppo ymmärtää asiaan kytkeytynyt vuorovaikutus, koko Hämeen lääninveroviraston painoarvo on asian takana. Ainuttakaan objektiivisesti asiaan suhtautuvaa virkamiestä ei ollut mahdollisuus löytää Hämeen lääninverovirastosta. Verojohtajasta E. Nikander oli mukana yhteistyössä, hän oli empiirisesti kokenut kanssani vastoinkäymisiä. Matti Paananen oli pelattu ja pelotettu pois - hänelle asianmukaisesti - soveltuvasta selvitystyöstä. Matti Paanasen mahdollisuudet todistaa asiassa myöhemmin, joutui hänen kaksoisroolistaan johtuen hankalaan asemaan.

Pyysin Mattia laatimaan työskentelystään tilitoimistossa kausaalisen yhteenvedon, joka epäisi mahdollisuuden "pelata" hänen roolillaan tässä prosessissa. Tämän hän sanoi voivansa tehdä "sitä ne eivät voi minulta kieltää" hän lausui. Teen sen kotonani ja toimitan sen tänne lähipäivinä, hän totesi. Seuraavassa skannattuna saamani Matti Paanasen lausuman kokonaisuudessaan (Pos 14.2.1)

Otin yhteyttä varatuomari Marja Pietilään, hän oli ollut palveluksessamme vielä tammikuussa 1995. Hän oli saanut mielenkiintoisen tehtävän Hämeen lääninhallituksesta ja oli juuri ottanut sen vastaan. Tapasimme, kerroin missä mennään ja hän lupautui auttamaan. Tässä yhteydessä hän suostutteli myös veljensä Matin mukaan tiimiimme - hän oli myös varatuomari. Tällä tiimillä teimme vastineet Hämeen lääninverovirastoon. Lopullisen tarkastuskeromuksen vastineen tekemiseen osallistunut asintuntijoiden joukko kasvoi vielä muutamalla varatuomarillaja yhdellä oikeustieteen opiskelijalla (Semi Hämäläinen, hän oli ollut kesäharjoittelijana yhtiösssämme useina vuosina)

Alustava tarkastuskertomus ottaa alkuun kantaa valmistukseen seuraavasti: Scandexa Oy:n harjoittamaa toimintaa on konkurssin jälkeen jatkettu siten, että videokasettien valmistustoiminta on tapahtunut ensin Citylink Oy:ssä ja sen jälkeen Etronia Oy:ssä. Kertomuksessa lausutaan, että Scandexa oy:n harjoittamaa toimintaa on jatkettu? Mikä kausaalinen aineisto todistaa tällaista lausumaa/todistusta? Scandexa Oy:n kalusto oli osin viety Unkariin 1989 ja myyty kokonaisuudessaan NTC:lle 1990, joka edelleen myi/vuokrasi kaluston lähes kokonaan Unkariin. Valmistustoimintaa jatkettiin Unkarissa/Unkarilaisessa joint-venture yhtiössä. Oliko Scandexa Oy:llä mahdollisuus jatkaa useammassa paikassa? Scandexa Oy:n hallitus oli tehnyt päätöksen valmistustoiminnan lopettamisesta vuonna 1988 (ks pos 8.3) Kertomus toteaa seuraavaksi NTC:n omistuksesta (pos 14.1.2): Yhtiön osakkeista omistaa Marja Reinikainen (Yrjö Reinikaisen vaimo) 100 kpl, Mika Arpiainen 100 kpl ja samoin Markku Roiha 100 kpl. Sekä hallituksesta: Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen ainoa varsinainen jäsen on Yrjö Reinikainen. Tarkastusajanjaksolla on yhtiön hallituksen jäseninä olleet Yrjö Reinikainen, Markku Roiha ja Mika Arpiainen. Mihin liittyy maininta: varsinainen jäsen on Yrjö Reinikainen? kun seuraavassa todetaan, että tarkastusajanjaksolla on yhtiön hallituksen jäseninä olleet Yrjö Reinikainen, Markku Roiha ja Mika Arpiainen. Verotarkastuksessa ei pääse ensimmäistä kappaletta pitemmälle kun tarkastajien harjoittama sofismi ryhtyy muokkaammaan lukijan mielikuvia tarkastajien fabrikoimaan synteesiin.

Seuraavassa kappaleessa 1.2. Citylink Oy: (pos 14.1.3) kertomus toteaa mm: Yhtiön hallituksen ainoa varsinainen jäsen on ollut Vesa Kuusisto, henkilötunnus 261142-063H, joka puhelinkeskustelussa 21.9.1994 ilmoitti osoitteekseensa Koivulinnantie 3 C 18 35100 Orivesi. Varajäsenenä on ollut kaupparekisteriin 12.2.1992 rekisteröidyn tiedon mukaan Markku Heino Ruovedeltä ja 5.5.1993 rekisteröidyn tiedon mukaan Janne Olavi Heino Turusta. Yhtiöllä ei ole ollut toimitusjohtajaa. Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Vesa Kuusisto häneltä itseltään saadun tiedon mukaan. Kertomus ei mainitse, että CityLink Oy:n hallituksen varsinainen jäsen 30.1.1991 yhtiökokouksen päätöksellä on Heikki Metsäpuro (Pos 29.6.4.a.) merkitty kaupparekisteriin 20.3.1991. Kertomus valehtelee -Vesa Kuusisto ei ollut Citylink Oy:n hallituksen varsinainen jäsen ennen aikaa 12.2.1992.

 

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>