Pos.25.2. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000

25.2.3


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

HELLSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS
osasto 6/4
Pasilanraitio 11
OO249 HELSINKI


KUTSU RIKOSASIASSA
KUTSU pääkäsittelyyn
                  Asianumero
25.5.2000          R 99/9108

Reinikainen, Yrjö Gunnar (30046–6099)
Tontunmäentie 35 B 22
02200 Espoo

Syyttäjä             Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen
Vastaaja(t)        Kuusisto, Vesa Antero
                     Reinikainen, Yrjö Gunnar

Asianomistaja(t)     Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r y
                     Uudenmaan Verovirasto

Asia                 törkeä petos ynnä muuta
Vireille                12.11.1999

VASTAAJAN HAASTAMINEN

ISTUNTO
Käräjäoikeus kutsuu Teidät vastaamaan 17.1.2000 tiekoksiannetun haasteen liitteenä olleen haaste­hakemuksesta ilmeneviin vaatimuksiin käräjäoikeu­den pääkäsittelyssä

Haastehakemuksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä käräjäoikeuden kansliassa.

Aika                    Keskiviikkona 7.6.2000 kello 9.00 (ja 9.6., 12.6., 13.6., 15.6. ja 16.6.2000)

Paikka                  Helsingin käräjäoikeus, osasto 6/4, sali p 41. LÄSNÄOLOVELVOLLISUUS

Teidän on saavuttava käräjäoikeuden istuntoon henkilökohtaisesti esteettömän poissaolon varalta asetetun 2.000 markan sakon uhalla.

POISSAOLON SEURAUKSET
Jos Te jäätte ilman laillista estettä saapumatta käräjäoikeuden istuntoon tai käytätte asiamiestä sijastanne ja läsnäoloanne edelleen pidetään välttämättömänä, Teidät tuomitaan asetettuun uhkasakkoon ja asetetaan korkeampi uhkasakko tai Teidät määrätään tuotavaksi samaan tai myöhempään istuntoon.

 

toimistosihteeri Tiina Riihinen,
puh. 157 3110, fax 157 2657

Pos 25.2.3 Käräjäoikeuden käsittely. Istunnossa käräjätuomarina toimi Eero Nikkarinen

Käräjäoikeuden perimmäinen tarkoitus on keskittyä käsittelemään asiaa joka ilmenee syytekirjelmässä.  (Syyttäjän on kyettävä puolustamaan esitutkinta-aineiston objektiivisuutta ja virheettömyyttä. Muunlaiseen aineistoon hän ei saa vedota syytteen tueksi: Klaus Helminen Kari Lehtola Pertti Virolainen) "Teonkuvaus on tiiviissä vuorovaikutuksessa syytesidonnaisuuteen. Lähtökohtaisesti enää myöhemmin oikeudenkäynnin aikana ei saa tuomita muusta kuin mistä on vaadittu rangaistusta. Tietty väljyys optimaalisesti on tarpeen koska toisaalta on turvattava julkinen intressi ja tehokas sekä joustava syyttämismahdollisuus ja toisaalta on turvattava myös yksilön intressit sallimalla tälle oikeudenmukainen ja adekvaatti puolustautuminen": Laura Ervo 2005 s.183<.

Todistajien kertomukset liitän kokonaan myös oleelliset kantajien todistajien kertomukset kokonaan. Otan perimmäisesti huomioon syytteen sisällön ja siihen liittyvän todistusaineiston. Asiantuntijajäsenten/todistajien todistukset liitän kokonaan. Merkitsen todistajan nimen jälkeen merkinnän mikäli todistus on liitetty vain osin.

Kappale 25.3.2.1 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa
Pos.3.1.1 Yrjö Reinikainen todistelutarkoituksessa
Pos.3.3 Todistaja verotarkastaja Hannu Kuortti
Pos.3.4 Todistaja verotarkastaja Matti Huovinen
Pos.3.5 Todistaja Metsäpuro
Pos.3.6 Todistaja Klinkman
Pos 3.7 Todistajaja Haapalehto (Citylink Oy käyttämän Tilitoimiston omistaja)
Pos.3.8 Todistaja Ryti. Sama todistus hovissa ( mm. Teoston asianajaja ja Gramex hallituksen jäsen)
Pos.3.9 Todistaja ALV tarkastaja Matti Paananen (Vesa Kuusisto Ky:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja)
Pos 3.10 Todistaja tilintarkastaja HTM Jukka Sopenluoma (NTC:n tilintarkastaja)
Pos.3.11 Todistaja tilitoimiston johtaja Kari Kämäräinen (Töölön tilitoimiston johtaja)
Pos.3.12 Todistaja asiantuntijajäsen & KHT Veijo Olavi Riistama (Dosentti/kirjanpidon tarkastuksen asiantuntija)

Huom: Todistajan kertomukset etenevät edellä mainitussa järjestyksessä.

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>