Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.2.7


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

2. Oliko ohimyyntiä tapahtunut, mitä todistajat asiasta todistavat, sekä empiirinen aineisto. - S.7

Turun Hovioikeus on päätöksessään v.2006, koskien Yrjö Reinikaisen saamaa hyötyä lausunut (pos. 29.5.3): jossa se mm. vuosien 1991-1993 osalta sekä syytteen ulkopuolelta vuodesta 1994 lausuu:

On syytä mainita Käräjätuomari Eero Nikkarisen äänestyspöytäkirja (klikkaa) jossa hän on perusteellisesti ottanut kantaa asiaan.

Näen ettei edelliseen ole mitään lisättävää ja voimme siirtyä seuraavaan teemaan pos.3.

 

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>