Pos.29.7. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.7.4.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

4. Mitä lausutaan liikevaihtoverojärjestelmän hyväksikäytöstä

Harju:                     En minä puhu siitä, minä kysyn teiltä rikosvahinko asiaa ja se on vähän toinen juttu, mä en puhu enää siitä verotuksesta vaan mä puhun siitä mikä on se todellinen vahinko verottajalle, kyllä teidän täytyy ymmärtää minun kysymykseni, ette te ihan niin ymmärtämätön voi olla
Kuortti:                  Joo se on tässä tää järjestelyhän on ollut sen tyyppinen, että CityLink ei maksa, maksa, veroa ja tota NTC vähentää sen veron, mielestäni se pitää ilman muuta ottaa huomioon, että mä en tähän rikosvahingon määrään ota kantaa
Harju:                     Tarkoittaako se että te ette ymmärrä mikä on rikosvahinko
Kuortti:                  Tuota kun siis kun mä ymmärrän, että mä en ole tullut todistamaan tästä rikosoikeudellisesta vahingon määrästä tänne, vaan siitä tarkastuksen tekemisestä
Harju:                     Mutta kun väitetään rikosvahingon määrän perustuva suoraan teidän lausuntoonne, se on osa sitä mä haluan tietää ymmärrättekö te mikä on rikosvahinko
Kuortti:                  Joo siis kyllähän täällä menettelyllä, se, se kenelle tää lainvoimainen verotus on ratkaistu niin siinä se vahinko on 650.000 markkaa
Harju:                  Niin verotuksessa, mä kysyn koko ajan rikosvahinkoa, ottakaa nyt kantaa siihen mitä on kysytty
Kuortti:                  Mä en ota kantaa siihen rikospuoleen
Harju:                     Perustelkaa miksi ette ota kantaa siihen, ettekö ymmärrä sitä
Kuortti:                  No mun tehtäväni ei ole arvioida sitä rikosoikeudellista puolta
Harju:                     Teitä on koko ajan pyydetty tähän tarkoitukseen minä pyydän, että hän vastaa siihen jos perustellusti siihen miksi ei
Kuortti:                  Ei otettaisi huomioon
Harju:                     Niin
Kuortti:                  Koska CityLink on saanut ne hyväkseen ne vähennykset
Harju:                     Te olette purkanut koko Citylinkin
Kuortti:                  Ei se ole purettu, se on purettu vain NTC ja Citylinkin välillä, ja se kaikki, ne kaikki, nythän mentäisiin siihen,  että se kaikki Citylinkin muu myynti pitäisi verottaa myös NTC:llä ja sehän lisäisi taas toisaalta puolta tätä vahinkoa, ei me oo sitäkään huomioitu edes verotuksessa siis sitä muille kuin NTC:lle tapahtunut myynti Citylinkin osalta

CityLink Oy:n liikevaihtoverosta Niinimäen tekemiin kysymyksiin lausuu Kuortti seuraavasti: Niinimäki:              Niin mä ajattelin, Justiin. No sitten seuraava sivu kattaa kauden 1.10 –30.4 –92 nyt siinä ei sitten niitä sivunumeroita ainakaan mun kappaleissa mutta rakenteellisesti lienee samanlainen kuin edellinenkin, eli siellä jollakin sivulla tulee tämä yhteenveto otsikko jossa nämä lokakuun –91 viiva huhtikuun –92 ostot, kautta myynnit ,on luetteloitu ja onko niin, että tämän laskelman mukaan Citylinkille olis tullut palauttaa veroa 350.057 markkaa 
Kuortti:                  Kyllä

Niinimäki:              Se viimeinen kausi ymmärtääkseni on sitten tämä 01.05 –92 – 30.4-93 joka jälleen päättyy yhteenvetoon, eli tämän tositteen viimeinen sivu jonka mukaan siellä olis sitten kertynyt Citylinkille tilitettävää, eli valtiolle maksettavaa liikevaihtoveroa 20.261 markkaa
Kuortti:                  Pitää paikkaansa
Niinimäki:              Olenko ymmärtänyt oikein kun olen laskenut yhteen nämä, näitten kausien liikevaihtoverot kautta vähennykset. Citylinkille tämän laskelman mukaan olisi tullut palauttaa liikevaihtoveroa 335.917:- markkaa
Kuortti:                  Se varmaan täytyy tässä äkkiä niin kuulostaa noin, niin

Niinimäki:              Joo mä oon yhteenvedon
Kuortti:                  Niin, jos sulla on vaan se 34.000:- jos sä sen  6000:- mukaan laskit, sen ensimmäisen niin
Niinimäki:              Mä olen laskenut sen mukaan ton ihan, että se kuuluu siihen 6.121. plus 350.057 sitten vähennetään toi 20.261
Kuortti:                  Joo, kyllä,

Niinimäki:              Just, ja tähän jos sitten osoitetaan tai päätellään, että CityLink ei ole myynyt niin sanottua ohimyyntiä niin nämä ohimyyntiin perustuvat liikevaihtoverot kaiketi tulisi silloin myöskin vähentää eli käytännössä lisätä tähän palautettavaan määrään, eikö niin
Kuortti:                 Kyllä jos näin pystytään osoittamaan

Kuuleminen ei tuonut valaistusta siihen, miten liikevaihtoverojärjestelmän hyväksikäyttö oli tapahtunut? hyväksikäyttöä ei ollut - eikä sitä esitetty olleen. Mikäli asiassa olisi voitu tarkastella veroviranomaisten omaa menettelyä - olisi näyttö löytynyt. Veroviranomaisten toiminta kaikkinensa liittyy vahvasti mielivaltaiseen/laittomaan/synteettisen verotujärjestelmän hyväksikäyttöön. Huom. CityLink Oy ei saanut liikevaihtoveronpalautusta saatika päätöstä asiassa.

Kuin tarkastelee verotarkastajien antamia todistuksia ylipäätään, tullee väistämättä esiin, että mikään heidän valmistelemansa kirjanpidollinen/aineellinen materiaali pidä paikkaansa. Intuitio - synteettinen kertomus - liittyy viitekehyksissään tosielämän yhteyteen kirjoitetusta kertomuksesta, joka kuvaa kertojansa mielikuvia. Puheenjohtaja käräjätuomari Eero Nikkarinen on oivaltanut mielipiteen ja de facto eron, se kuuluu hänen työhönsä. Samaa ei voi sanoa hoviväen mielikuvista, joihin ei järkevä reaalimaailman vastaavuus yhdy. Hoviväestä joka ei ymmärrä milloin näyttökynnys kohtaa perusteen "ei järkevää tai varteenotettavaa epäilyä", toisin sanoen; syytetyn syyllisyydestä ei saa olla järkevää epäilyä (KKO 2002:47) Edellinen mainittu liittyy seuraaviin alaotsikoihin, seuraavaksi Pos 5

 

 


 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>